Dårlige gressavlinger kombinert med økte fôrutgifter gjorde husdyrbønder ekstra utsatt når tørken kom. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har beregnet at bøndene kan tape mellom 2 og 3 milliarder kroner på årets tørkekrise.

annonse

I Oppland anslår Fylkesmannen at tørken vil føre til erstatningskrav på 70 millioner kroner. På landsbasis tilsier det en totalsum på 500 millioner, men Småbrukarlaget tror altså det kan bli langt høyere, skriver Nationen.

Organisasjonen har blant annet brukt tall fra den såkalte totalkalkylen for jordbruket, et totalregnskap og budsjett for jordbruket i Norge. Der er prognosen for korn og oljevekster snaut 3,3 milliarder kroner.

– Dersom en legger til grunn en avlingssvikt på 50 prosent vil det bety at inntektstapet for jordbruket i utgangspunktet vil bli på vel 1,5 milliarder kroner, bare for denne ene produksjonen, sier generalsekretær Olaf Godli i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Selv om noe av tapet vil bli kompensert gjennom avlingskadeerstatningsordningen, kan egenandelen på 30 prosent medføre tap på mange hundre millioner kroner, forklarer han.

Generalsekretæren mener, i likhet med sin kollega Per Skorge i Bondelaget, at det er husdyrprodusentene som vil slite mest. Kombinert med dårlige gressavlinger, øker utgiftene til fôr.

(©NTB)

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.