Illustrasjonsfoto: Shutterstock/Ilkin Zeferl
annonse
annonse

I Norge kan ingen verne seg mot å bli siktet eller tiltalt. Under hele saken, fra etterforskningen starter til dom faller, har du imidlertid krav på å bli sett på som uskyldig. Politiet har plikt til å klarlegge både det som taler mot deg og det som taler til fordel for deg. Underveis skal du gis muligheter til å forsvare deg mot anklagene. Du har med andre ord krav på en rettferdig rettergang, og skal ikke dømmes for noe du ikke har gjort. Det kan dog være forskjell på å ha rett og få rett, og det finnes saker hvor rettssikkerheten kan synes å være mer vilkårlig enn vi liker å tro. For hva skjer når en ex-partner, med personlighetsavvik og hevnmotiv, retter falske og uriktige anklager mot deg? Og hva når dette er en kvinne, som i tillegg spiller offerrollen til punkt og prikke?

I forrige uke skrev jeg om menn som utsettes for fysisk og psykisk partnervold i sine forhold. Jeg skrev om hvordan mange menn ikke tør søke hjelp eller anmelde, da de er redde for ikke å bli trodd, eller fordi kvinnen truer med å ta fra dem barna.

Kun for abonnenter

Dette innholdet er forbeholdt våre abonnenter, logg inn for å få tilgang.
Ikke abonnent? Les mer her.

annonse

Jeg beskrev hvordan menn kan oppleve å bli møtt med fordommer og en kunnskapsløs kjønnsmaktforståelse i både hjelpeapparat og rettsvesen, dersom de faktisk tar kontakt. Jeg tok også for meg en særegen form for psykisk vold som menn kan bli utsatt for, nemlig det vi kaller «omsnuing». Dette innebærer at kvinnen kan manipulere sine omgivelser og snu om på hva som i virkeligheten foregår, ved å hevde at det er hun som utsettes for volden. Jeg problematiserte hvordan et kjønnsnarrativ som tilsier at kvinnen alltid er offer, kan utgjøre en trussel mot menns rettigheter. Jeg fikk mange tilbakemeldinger fra menn som kjente seg igjen, og flere som beskrev hvordan de har følt seg rettsløse. En av dem skrev:

«Jeg hadde en voldelig eks-kone som i flere år mishandlet meg fysisk og psykisk helt til det punktet at jeg vurderte selvmord. Når jeg omsider sa nok er nok, jeg vil skilles, ringte hun politiet og fortalte ville historier om hva jeg hadde gjort mot henne. To farser av noen rettsaker senere der det til og med sto i dommen at min versjon av hendelsene var ikke troverdig bortsett fra der min historie sammenfalt med hennes, mistet jeg jobben og fikk gratis ferie på statens bekostning. Det hele var ord mot ord, og de beviser som fantes og som faktisk talte i min favør, ble oversett. Menn er fullstendig rettsløse i likestillingslandet Norge. Den norske rettsstaten er en dårlig vits!»

Personlighetsforstyrrelser

annonse

Personlighet kan defineres som individets karakteristiske tanke-, følelses- og atferdsmønstre. Man kaller det personlighetsforstyrrelse dersom personligheten avviker betydelig fra hva man forventer i en gitt kultur, og på et slikt vis at den det gjelder fungerer dårligere mellommenneskelig og psykososialt. i Norge regner vi med at drøyt 10% av befolkningen har en personlighetsforstyrrelse, og vi skiller mellom ti forskjellige typer.

Karakteravvik

Når rettsprosesser omtales hører vi tidvis om psykopater (for ordens skyld, psykopati regnes ikke som en diagnose, men beskriver et karakteravvik), og de fleste vil se for seg en følelseskald og kalkulerende mannlig skikkelse. Tro dog ikke at kvinner ikke kan ha antisosiale personlighetstrekk og være egosentriske, hensynsløse, manipulerende og løgnaktige. Noen ganger kommer de også mye lettere unna med det, ettersom disse trekkene kan være noe de skjuler bak et flatterende ytre og en sjarmerende fremtoning. Da er det også forståelig at du som mann kan falle for henne. De mindre sympatiske sidene kommer nemlig ofte ikke frem til å begynne med, men heller utover i forholdet, når du allerede er godt involvert.

Borderline kvinner

Dersom din partner har det vi kaller ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline), vil du etterhvert kunne få oppleve at hun har et svært uforutsigbart og svingende humør. Hun har en tendens til sterke følelsesutbrudd, og manglende evne til å kontrollere eksplosiv atferd. Hun er gjerne overfølsom for kritikk, og vil fort tolke alt du gjør og sier i verste mening. Hun har en tendens til kranglete oppførsel og konfliktsøkende atferd. Hun svinger gjerne mellom idealisering og devaluering, hvilket betyr at du den ene dagen kan være hennes helt og ridder, mens den neste dagen er du djevelen selv (uten at det er noen vesentlig logikk bak, og du føler du lever mitt i et minefelt). Hun har gjerne en redusert mentaliseringsevne, hvilket innebærer at hun har vansker med å ta ditt perspektiv, samt vansker med å se seg selv uten i fra. Da blir det så som så med selvinnsikt og empati, og hun opererer oftest ut i fra en «det er ikke meg, men du som er problemet»-filosofi.

Brudd fra helvete

Så har hun sikkert mange fine kvaliteter også, det er jo derfor du på et tidspunkt ble glad i henne. Kanskje vet du at hun har hatt et vanskelig liv, og vil redde henne. Det sier seg imidlertid selv at et samliv med en slik kvinne kan bli svært turbulent og konfliktfylt, og bergingsprosjektet kan bli krevende på grensen til det umulige. Kanskje utsetter hun deg for både fysisk og psykisk vold, og du som min leser innser at du må bort for å berge deg selv. Det som da kan bli en særlig utfordring, er at hun over hode ikke takler avvisning. Om du tror du har levd i et helvete mens dere var sammen, kan du altså forvente deg et Ragnarokk uten like om du forsøker å gå fra henne. Hun føler seg nå kanskje både krenket og forsmådd, hvilket kan bringe ut en hevnlyst som blir altoppslukende. Nå som hun heller ikke lengre kan kontrollere deg på nært hold, vil hun finne en vei til å kontrollere og styre ditt liv på avstand. Om skadeomfanget av en vanlig bakvaskelseskampanje ikke oppleves tilfredsstillende nok, kan hun ta hevntoktet et steg opp, og koble på rettsapparatet.

De vanligste sakene

annonse

Jeg har så langt snakket om saker som omhandler partnervold, der hvor kvinnen iverksetter «omsnuing» og beskylder ham for å utsette henne for mishandling når det i virkeligheten er hun som mishandler han. Kvinnene jeg beskriver her i dag er også ofte involvert i familierettslige saker som omhandler barnefordeling og/eller økonomisk oppgjør etter brudd. Strategiene; manipulasjonen og løgnene, vil dog ofte være mye av det samme. Hva kan du nå forvente og hva bør du forberede deg på?

Løgn

Hun har med stor sannsynlighet laget sitt eget narrativ, hvor hun er uskyldig offer, og du et mannlig monster. Derav har hun utviklet sin egen «fake news»- justis, og tilpasser fakta og «alternative fakta» litt etter hva som kler hennes historie. Hun er ekstremt følelsesdrevet og mest sannsynlig nærmest forblindet av hat og hevnlyst. Målet helliger midlet, du skal tas ned koste hva det koste vil. Ergo vil hun gjerne kunne lyve helt uanstrengt, for i hennes verden er det du som har skyld i absolutt alt, uansett. Der hvor en fullblods psykopat erkjenner over for seg selv at han/hun lyver, men mangler samvittighet, kan det i hennes tilfelle beskrives nærmest som at hun lyver så hun tror det selv.

Projisering

Hun vil med stor sannsynlighet komme med et imponerende antall beskyldninger, og de vil kunne være alt fra irrelevante til helt absurde. Denne teppebombingen er ganske typisk, og vil med stor sannsynlighet inneholde en mengde projiseringer hvor hun beskylder deg for noe som egentlig er hennes eget. Om hun slår, er det med ett du som slår. Om hun har psykiske vansker, er det med ett du som er psykisk syk. Om hun har et rusproblem, er det med ett du som er alkoholiker. Helt sikkert vil hun beskylde deg for å være en psykopat også.

Mobilisering

Hun har neppe tenkt å stå i krigen alene. Hun verver seg derfor medsoldater som kan bidra i kampen mot deg. Hun vil kunne spre rykter og usannheter om deg til familie, venner og bekjente. Enkelte tar også i bruk sosiale medier, som del av sitt propaganda-maskineri. Om det dreier seg om barnefordeling, kan hun finne på å anklage deg for både vold og overgrep mot barna. Her involverer hun gjerne også både skole, barnehage, barnevern og andre instanser. For å straffe deg, vil hun dessuten gjøre sitt ytterste for å sabotere samvær, og gjerne også sette ungene opp mot deg. Om hun er utstyrt med evne til å fremstå med et vinnende vesen, skal du ikke se bort i fra at hun vil vekke medfølelse og få støtte hos omgivelsene. Med stor sannsynlighet vil hun da også mobilisere enkelte av sine medløpere og våpendragere som vitner.

Hvordan håndterer du dette?

Det er menneskelig å bli både sint og opprørt når du må sitte og høre på at noen fremstiller deg feilaktig, og kanskje bent ut sagt lyver om deg. Det viktigste er dog og ikke komme på defensiven. Du må sørge for å holde emosjonell avstand, og holde hodet kaldt. Ikke la henne få det psykologiske overtaket på deg. Din advokat hjelper deg til å skille mellom hva som bare skal imøtegås og hva som skal bestrides. Grunnløse beskyldninger avvises kort. Når motpart kommer med feilaktige anklager uten bevis, holder det at du avviser dem uten bevis. Husk at din motpart ønsker å vippe deg av pinnen og destabilisere deg ved å provosere og forvrenge sannheten. Behold roen.

Få frem din egen historie

Fokuser på din egen historie og hvordan du skal få lagt den frem nøkternt og troverdig. Behold verdighet og vis ydmykhet, men vær tydelig og krystallklar når du avviser falske anklager. Vis at du ulikt din motpart har evne til å se to sider av saken, at du har modenhet og holder et godt refleksjonsnivå. Din ex vil trolig søke å vinne sympati hos dommeren ved å ta en offerrolle, hun vil bruke appell og spille på følelser for alt det er verdt. Men din rolige og rasjonelle tilnærming vil vitne om god vurderingsevne og dømmekraft, og derav være langt mer tillitsvekkende. Så til slutt, velg en erfaren advokat som har erfaring med denne type saker og denne type motparter. De loser deg trygt og strategisk gjennom det juridiske. Søk gjerne også bistand hos en psykolog som kan gi deg gode mestringsverktøy gjennom prosessen.

annonse

God helg!

Om du vil lese noen av mine andre saker, finner du dem under Meninger og Variert.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon