Tidligere justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (t.h.) og tidligere justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug og riksrevisor Per-Kristian Foss (bak) under høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Foto: Berit Roald / NTB scanpix.
annonse

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen sier det var umulig å få på plass objektsikring som ville tilfredsstilt Riksrevisjonen innen fristene som ble satt.

annonse

Amundsen (Frp), som satt som justisminister fra 20. desember 2016 til 17. januar 2018, viste blant annet til arbeidet med beredskapssenteret på Taraldrud.

annonse
Reklame fra Resett butikken

– Beredskapssenteret er politiets viktigste skjermingsverdige objekt, og det å få dette på plass ville permanent sikret fire av politiets tolv skjermingsverdige objekter i henhold til lov og forskrift, sa Amundsen.

– Men det er i overkant urealistisk å forvente at dette skulle stått ferdig i løpet av de sju månedene som gikk fra sist høring til Riksrevisjonen ble ferdig med sitt arbeid i desember 2017. Like fullt er det dette kravet som stilles, dersom kritikken fra Riksrevisjonen skulle uteblitt, fortsatte Amundsen.

annonse
Reklame

Han mener han har tegnet et riktig bilde av sikkerhetssituasjonen og viste også til at Solberg-regjeringen har gjennomført et «historisk løft» på beredskapsfeltet.

– Sikringen av politiets skjermingsverdige objekter er, som jeg gjorde rede for i høringene i 2017, et pågående arbeid. Noen er permanent grunnsikret, andre vil kreve tid, og det er en grunn til det, sa Amundsen.

– Og jeg vil understreke at dette ikke innebærer at de er usikret. Det er iverksatt kompenserende tiltak for å ivareta sikkerheten, sa den tidligere justisministeren.

Han mener departementet og fagetatene har kommet langt i arbeidet med å legge planer for hvordan samfunnsviktige bygg skal sikres.

– Som det ble sagt tidligere i dag har vi oversikt over flere hundre utpekte objekter og planverk for de fleste. Dette stemmer meget godt med min redegjørelse fra høringene i 2017. Dersom jeg skal mene noe utover det, vil jeg si at Riksrevisjonen underkommuniserer arbeidet som er gjort fra politiets side, sa Amundsen.

(©NTB)

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett medlemskap og gir ikke tilgang til medlemsinnhold. Resett medlemskap finner du ved å trykke her.


Ved å bruke kommentarfeltet erkjenner du at du har lest og forstått våre regler for kommentarfeltet. Disse finner du her.