Foto: Christine Olsson/TT / NTB scanpix
annonse
annonse

Sverige opplever at det er mer enn bare de svenske skoger som brenner.  I den senere tid har det vært stor fokus på svartkledde grupper av ungdommer som viser sin misnøye med det svenske samfunnet ved å sette vanlige borgeres biler i brann.

Her i Norge frykter mange at de svenske tilstandene skal smitte over kjølen slik at vi får oppleve de samme kriminelle handlingene som de har i Sverige.  I løpet 2017 var der registrert hele 1772 påsatte bilbranner i Sverige.

I Norge derimot var der «kun» registrert 15 tilsvarende branner viser tall Fremskrittspartiets stortingsgruppe har innhentet fra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB) i Sverige og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Norge.

annonse

Resett har fått FrPs Himanshu Gulati til å svare på noen spørsmål om fenomenet.

Himanshu Gulati, FrP

– Hva tror du er årsaken til at forskjellen i antallet bilbranner er så stort mellom Norge og Sverige?

– Jeg tror at en uforsvarlig naiv svensk innvandringspolitikk og etterfølgende integreringsproblemer er årsaken til dette.

annonse

– I inneværende år ser vi en økning på bilbranner i Norge og per juni måned har det vært i overkant av 35 bilbranner. Hva tror du som gjør at dette tallet nå plutselig øker med over 100% allerede midtveis i året?

– Det er vanskelig å si nøyaktig hva som gir denne kraftige økningen akkurat nå. Dette henger imidlertid utvilsomt sammen med integreringsrelaterte utfordringer

– Byrådsleder Raymond Johansen sier at vi ikke har eller får svenske tilstander i Norge. Tro du han har rett?

– Vi har heldigvis ikke noen permanente svenske tilstander i Norge, men det vi har sett i Oslo i år er eksempler på svenske tilstander. Det er ekstremt viktig å slå ned på dette og snu tendensen umiddelbart, og ikke la det utvikle seg. Det er ingen automatikk i at vi ikke får de samme tilstandene som i Sverige om vi gjør vi de samme feilene som svenskene har gjort

– Det sies at om 10 år så er Norge det Sverige er i dag. Hva tror du om denne påstanden?

– Det skal vi gjennom politisk lederskap, en nødvendig streng innvandring- og integreringspolitikk og fast handlekraft sørge for at ikke skjer i Norge. Vi har ikke råd til å feile her.

annonse

– Hva tenker du om straffeutmålingen for de som blir tatt for bilbranner?

– Jeg er usikker på detaljene her. Men om vi ser at utslagene fra domstolene ikke er avskrekkende nok, eller at aldersgruppen på de involverte gjør at de ikke får en konsekvens som står i stil til handlingen, må vi være åpne for å gjøre endringer.

– Riksadvokat T.A Bush har hatt et møte med flere politijurister for å diskutere bl.a den overnevnte problemstillingen. De konkluderte med manglende ressurser. Hva tenker du og FrP om dette?

– Det er veldig lett å skylde på manglende ressurser. Selv om det er kommet mye ressurser kan det godt hende det trengs enda mer, men penger er ikke løsningen på alt. Politimetoder, straffenivå, strategier og taktiske etterforskning på hovedpersoner er bare noen andre momenter som kan være like viktige.

– Bør Politiet opprette en spesialenhet som eksklusivt håndterer forebyggende arbeid og eksisterende kriminalitet blant primært muslimske innvandrere?

– Selv om vi ikke ønsker å detaljstyre politiets operasjonelle arbeid, kan det være fornuftig med egne fokusenheter på store utfordringer, for eksempel i forbindelse med det vi har sett på Oslo sør og øst. Det er imidlertid feil å knytte dette opp mot enkelte religiøse grupper. Det er en klar forventing til at politiet legger all innsats inn på å rydde opp i de utfordringene vi ser på Oslo sør og øst, men dette er for å ta gjerningsmennene, uavhengig av bakgrunnen de har og for å ivareta tryggheten til alle Oslos innbyggere. Det er likevel ikke noe tvil om at det er en sammenheng mellom utfordringene vi har sett og innvandring/integrering», sier Gulati avslutningsvis til Resett.

Statistikk som Fremskrittspartiet har utarbeidet levner ingen tvil om at bilbrannfenomenet er et økende problem. Siden 1998 har antallet bilbranner steget jevnt fra i overkant av 400 branner til 1772 som var registrert i 2017. Året 2016 var, som statistikken herunder viser, det året det toppet seg med hele 1886 påsatte bilbranner.

(Kilde: Fremskrittspartiets stortingsgruppe)

Så spørs det om Norge er forberedt på hva som kan komme eller om norske myndigheter klarer å stoppe tendensen før den får utviklet seg til nettopp «svenske tilstander».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon