Studenter ble satt til å kjøpe opp leiligheter på Oslo vest for Oslo kommunes eiendomsselskap, viser rapporten fra advokatselskapet Deloitte. Til høyre Boligbyggs nye styreleder Stig L. Bech, og bak til venstre partner i Deloitte, Thorvald Nyquist. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
annonse
annonse

Oslo kommunes boligselskap Boligbygg KF har betalt over 100 millioner kroner i overpris for boliger i Oslo, viser en granskningsrapport.

– Rapporten er svært alvorlig for Boligbygg. Granskningen av boligkjøpene beskriver en stor mengde feil, unnlatelser og disposisjoner som er i strid med en rekke lover, regler og standarder, sier den nye styrelederen i Boligbygg, Stig L. Bech, om rapporten.

Advokatselskapet Deloitte har siden november i fjor gått gjennom kjøp av 632 boliger og salg av 28 boliger.

annonse

Det er anslått at Boligbygg har betalt 80 til 115 millioner kroner over markedsverdi for de kjøp som det kommunale selskapet har gjort direkte fra selger.

Rettslig

Boligselskapets styreleder er tydelig i sin kritikk. Han mener at ledelsen i selskapet har sviktet og gjort en dårlig jobb.

– Dette er offentlige midler som skulle vært benyttet til å oppfylle Boligbyggs formål og viktige samfunnsoppdrag med å skaffe til veie boliger for vanskeligstilte i Oslo kommune. Saken har også svekket tilliten til at foretaket forvalter offentlige midler forsvarlig, sier Bech,

Kommuneadvokaten har fått rapporten og vurderer rettslig oppfølging, som arbeidsrettslige saker og anmeldelser.

Alarm

I fjor ble det slått alarm og satt i gang granskning etter at Dagens Næringsliv avdekket hvordan investorer hadde videresolgt bygårder og leiligheter til Boligbygg med milliongevinst.

En konkursgjenganger og en kommunekonsulent i det kommunale foretaket Boligbygg er siktet av Økokrim for grov korrupsjon etter avsløringene. I tillegg ble byråd Geir Lippestad byttet ut etter at skandalen ble kjent.

annonse

Saken er fortsatt under etterforskning.

Også administrerende direktør Jon Carlsen i Boligbygg har fratrådt sin stilling etter at skandalen ble kjent, mens hele styret er byttet ut.

(©NTB)

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon