Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

Antall straffesaker for domstolene falt med 1.125 i første halvår av 2018 sammenlignet med i fjor. Domstoladministrasjonen tror politireformen er årsaken.

annonse

Siden politidistriktene ble omorganisert i 2016, har antall inkomne meddommerettssaker gått ned med 15 prosent fra 7.771 til 6.646, viser halvårsstatistikken Domstoladministrasjonen la fram onsdag.

Av tallene går det fram at nedgangen først og fremst er et fenomen ute i distriktene, skriver Rett24. Blant tingrettene som har kraftigst nedgang er Fredrikstad, Haugaland, Heggen og Frøland og Tønsberg. I tingrettene i Oslo, Sør-Trøndelag og Kristiansand har antall straffesaker økt med til sammen 85.

– Vi er overrasket over nedgangen i antall straffesaker som kommer inn til domstolene. Det er sannsynlig at en vesentlig del av nedgangen skyldes gjennomføringen av den store politireformen. Altså at politiet er opptatt av interne prosesser, og at produksjonen av straffesaker derfor går ned midlertidig, sier direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen.

Han mener nedgangen i antall innkomne straffesaker er en vesentlig årsak til at saksbehandlingstiden i meddomsrettssaker holder seg uforandret på 3,1 måneder i snitt.

– Reduksjonen i antall innkomne straffesaker har medført at domstolene stort sett har unngått lengre saksbehandlingstid, på tross av bemanningsreduksjonen grunnet ABE-kuttene (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen). Dersom politiet etter hvert øker sin produksjonskapasitet, vil imidlertid domstolene bli den nye flaskehalsen i straffesakskjeden. Det er bekymringsfull, sier Urke.

(©NTB)

[email protected]

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.