Utbrudd fra Eyjafjallajökull. Foto: AP Photo/Carolyn Kaster
annonse

Store utslipp av CO2 og andre vulkanske gasser indikerer at magmakammeret til vulkanen Katla på Island fylles opp. Det forteller Evgenia Ilyinskaya, vulkanolog i det britisk-islandske teamet av forskere som oppdaget de store utslippene, til den islandske avisen RÚV.

annonse

Til avisen forteller hun at de store gassmengdene kom som en overraskelse på dem.

annonse

– Vi ser et CO2-utslipp på rundt 20 kilotonn om dagen, hvilket er en forbløffende mengde. Det er høyst usannsynlig at slike mengder kan stamme fra geotermisk aktivitet alene. Det må også pågå en oppbygging av magma.

Forskerne oppdaget de store utslippene i oktober 2016, og gjennomførte en ny måling med spesialbygget fly i oktober 2017. De fikk da bekreftet nivåene og at det ikke var tilsvarende aktivitet andre steder i regionen. Målingene avdekket også betydelige mengder metan og hydrogensulfid, og forskerne advarer mot at det kan være helsefarlige nivåer ved utløpene til elvene Emstruá og Múlakvísl på isbreen, samt i de mange isgrottene. I motsetning til metan er hydrogensulfid tyngre enn luft, og vil derfor legge seg i fordypninger i terrenget.

Ilyinskaya understreker at mer forskning er påkrevd.

annonse
annonse

– Vi trenger å vite om utslippene er konstante i slike mengder, eller om de øker. Vi vet fra andre vulkanske områder i verden, for eksempel på Hawaii og i Alaska, at gassmengdene øker fra uker til flere år før et utbrudd. Funnene bekrefter at noe er på gang med Katla, og overvåkningen må derfor fortsette, avslutter hun.

Fakta om Katla :

Katla er en stor vulkan som ligger under Myrdalsjökull-breen sør på Island. Den er en av Islands mest aktive vulkaner. Større utbrudd har historisk funnet sted med 40 til 80 års mellomrom. Det siste store utbruddet fant sted for 100 år siden. 20 større utbrudd er dokumentert mellom år 930 og 1918. I tillegg har den hatt flere mindre utbrudd som ikke har brutt iskappen, bl.a i 1955, 1999 og 2011. De store utbruddene har hatt styrker tilsvarende 4 til 6 på VEI-skalaen (VolcanicExplosivity Index) hvor 8 er maksimum og 6 tilsvarer styrken på Mount Pinatubo-utbruddet i 1991.  Et utbrudd rundt år 934 produserte hele 18 km3 med lava, hvilket er en av de største kjente lavastrømmene siden siste istid.

Perspektiv :

Kilotonn = 1000 tonn. Megatonn = Millioner tonn.

20 kilotonn pr dag = 7,3 Megatonn pr år.

De samlede CO2 utslippene fra den norske veitrafikken var jmf SSB 8,8 Megatonn i 2017.

Jamfør beregninger utført av Norsk institutt for skog og landskap tar trærne i norske skoger årlig opp mer enn 30 Megatonn CO2 fra atmosfæren.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett medlemskap og gir ikke tilgang til medlemsinnhold. Resett medlemskap finner du ved å trykke her.


Ved å bruke kommentarfeltet erkjenner du at du har lest og forstått våre regler for kommentarfeltet. Disse finner du her.