LO sjefen i Sverige, Karl-Petter Thorwaldsson, på Socialdemokraternas valgvake under valget nå nylig. Foto: Scanpix/ Jonas Ekströmer
annonse
annonse

Mitt inntrykk er at få i Norge har satt seg inn i hvordan Landsorganisasjonen i Sverige (LO) vurderer riksdagsvalget. LO har i alle år vært en betydelig maktfaktor med nære bånd til Socialdemokraterna. Med nesten 2 millioner medlemmer fordelt på 16 forbund er dette et svært høyt tall, også etter internasjonal målestokk. LO har alltid hatt en sterk påvirkningskraft for resultatene i svenske valg. Den økonomiske støtten fra LO til Socialdemokraterna er fremdeles stor.

Vi har alle sett hvordan statsminister Löfven utroper seg til vinner, selv om valgresultatet for Socialdemokraterna er det dårligste på 100 år! Löfvens politiske teater er naturligvis regissert for at folk ikke helt skal miste troen på partiet og at han for enhver pris ikke skal fremstå som en taper, da er han ferdig. Men det er han uansett. Få krever Löfvens avgang som partileder foreløpig, men mange tror at reaksjonen kommer.

Men hvordan reagerer LOs fremste avis Arbetet på valgresultatet? LO-pampenes opplevelse av et politisk jordskjelv uttrykkes blant annet med disse ordene: «Historisk lave S-resultater slår hardt mot fagforbundet.»

annonse

https://arbetet.se/2018/09/13/s-tappade-flest-roster-dar-arbetslosheten-ar-hogst/

Haparandas kommunalråd Peter Waara (S), forteller i Arbetet om den dystre stemningen hos kommunens sosialdemokrater etter valget, pluss noen forsiktige ord:

– En ettertenksomhet og kanskje et visst vemod.

annonse

I det forrige valget stemte drøyt halvparten av Haparanda kommunes innbyggere på Socialdemokraterna, som tidligere dominerte norrlänsk politikk. Tall ved årets valg: 37,3 prosent. En formidabel tilbakegang.

Partiets valgresultat på landsbasis ble 28,3 prosent. Bedre enn fryktet, men allikevel et historisk dårlig valg, og nesten tre prosentenheter dårligere enn i 2014. Den sørgelige sannheten er at partiet mistet velgere i nesten alle landets 290 kommuner.

I flere Norrlandskommuner mistet partiet rundt 10 prosentenheter, aller mest i Sollefteå der 18 prosent av velgerne valgte å forlate Socialdemokraterna.

Det vekker betydelig oppmerksomhet at det er en klar sammenheng mellom arbeidsløshet og Socialdemokraternas valgresultater. Avisen sammenligner lokale tall etter riksdagsvalget og arbeidsløsheten i de respektive kommunene. Den nye versjonen er: Jo høyere arbeidsløsheten er, desto større er sannsynligheten for at det blir en velgerflukt fra Socialdemokraterna til Sverigedemokraterna.

Det samme gjelder også sykefravær i kommunene. Jo større sykefravær desto større tap for Socialdemokraterna. Peter Waara, som er professor i sosiologi, bekrefter det samme bildet i sitt hjemsted Haparanda.

Dette er oppsiktsvekkende og stikk i strid med all tidligere erfaring, og ikke minst hva «Folkhemmet» har stått som beskytter for.

annonse

Haparanda kommune har en offisiell arbeidsløshet på 15 prosent og et sykefravær som ligger 60 prosent over landsgjennomsnittet. Samtidig som Socialdemokraterna mistet mange velgere, økte Sverigedemokraterna med 11 prosentenheter i valget.

LO påstår fortsatt at det er høykonjunktur i Sverige og at arbeidsløsheten har gått ned. Dette til tross, går SD frem over hele Sverige. Sannheten er sannsynligvis at det ikke er høykonjunktur i Sverige og at arbeidsløsheten ikke har gått ned. Folk som er sysselsatt med tiltak noen timer i uken blir ikke regnet som arbeidsløse. Den samme triksingen med tall ser vi i Norge.

Vi opplever en politisk bløff av de samme politikerne som påstår at  «Sverige er et velfungerende samfunn», som adelsmannen Carl Bildt og makteliten forøvrig.

 Slik stemte LO medlemmene

Det er først og fremst mennene i LO som stemte på Sverigedemokraterna. Sosialdemokraterna er fortsatt det største partiet blant LO-medlemmer, men det har gått kraftig tilbake. Partiet fikk denne  gangen bare 41 prosent av stemmene fra LO-medlemmer. Tilsvarende tall ved forrige riksdagsvalg i 2014 var 53 prosent.

Det er et svært oppsiktsvekkende resultat.

– Det er første gang i våre målinger som mindre enn halvparten av LO medlemmene stemmer på Socialdemokraterna, sier Sören Holmberg, professor i statsvitenskap ved Göteborgs universitet.

– De sterke båndene mellom LO og Socialdemokraterna gjør at LO nærmest automatisk svekkes når Sosialdemokratiet mister velgere, forklarer Ulf Bjereld, professor i statsvitenskap.

– Det gjelder spesielt hvis Sosialdemokratene skulle miste regjeringsmakten.

– Fagforbundet mister makt og innflytelse. LO har satset på Sosialdemokratiet, sier Björn Horgby, professor i historie som har forsket på  Socialdemokraternas dominans innen LO og LO-forbund.

Ved hvert valg som Socialdemokraterna mister støtte blant LOs medlemmer stilles spørsmålet om LOs nære relasjon til partiet. Svensk LO står åpenbart overfor et vanskelig strategisk valg for fremtiden.

I kommunene vil Sverige nå oppleve at partiene snakker sammen og finner samarbeidsløsninger, det leser vi om daglig, til tross for protester fra partilederne. Dette er jo praksis i Norge også, men for å få satt sammen en regjering som fungerer i Sverige vil vi kunne oppleve et absurd teater i lang tid. Frykten for at et nyvalg kan føre til at Sverigedemokratene blir det største partiet, et skrekk-scenario for Löfven og allianse-kameratene, som gir seg merkelige og paniske utslag i den politiske debatten.

 

annonse

 

 

 

 

 

 

 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon