En ny undersøkelse viser at somaliere er mest fornøyd blant innvandrere i Norge. Her er statsminister Erna Solberg (H) avbildet mens hun deltok på et tradisjonelt Iftar-måltid sammen med unge somaliere tidligere i år. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
annonse

Somaliere klart mest fornøyd med livskvaliteten blant innvandrerne. Mest misfornøyd er innvandrere fra Iran, Irak, Polen og Tyrkia.

annonse

Som del av en større levekårsundersøkelse i regi av Statistisk sentralbyrå (SSB) er innvandrere fra i alt tolv land bedt om å vurdere hvordan de opplever tilværelsen.

annonse
Reklame fra Resett butikken

Vurderingen ble gjort på en skala fra 0 til 10, der 0 var mest misfornøyd mens 10 var mest fornøyd. Rapporten « Livskvalitet blant innvandrere » har sett nærmere på disse vurderingene, og hva som kan forklare ulik livskvalitet.

Innvandrere fra Somalia fremstår som de mest fornøyde med et gjennomsnitt på 8,8.

annonse
Reklame

I tillegg er andelen misfornøyde somaliere også blant de laveste – 7 prosent. 66 prosent av somalierne plasserte seg i kategorien «svært fornøyd».

– At somalierne er såpass tilfredse er oppsiktsvekkende, all den tid både økonomiske problemer og andre levekårsutfordringer er utbredt blant dem. Over 40 prosent oppgir at de har vanskeligheter med å få endene til å møtes, forteller forsker Anders Barstad i SSB, som er rapportens forfatter.

Ser man alle innvandrere under ett, var 42 prosent svært fornøyd. Tilfredsheten øker med botiden i Norge og med hvor god man er i norsk.

– Andelen misfornøyde er tre ganger større blant dem med svært dårlige norskferdigheter enn hos dem med svært gode, påpeker Barstad.

14 prosent av de spurte definerte seg derimot som misfornøyde, altså mellom 0 og 5 på skalaen. Her skiller innvandrere fra Iran, Irak og Tyrkia seg ut, i tillegg til Polen.

Somaliere er den tredje største gruppen med utenlandsk bakgrunn i Norge etter polakker og litauere.

Fakta om fornøyde innvandrere

Vurderingen ble gjort på en skala fra 0 til 10, der 0 var mest misfornøyd mens 10 var mest fornøyd.

Somalia: 8,8

Sri Lanka: 8,5

Bosnia-Hercegovina: 8,3

Kosovo: 8,2

Pakistan: 8,1

Afghanistan: 8,1

Eritrea: 8,1

Tyrkia: 7,9

Irak: 7,7

Polen: 7,6

Iran: 7,5

Vietnam: 7,0

Innvandrere i alt: 7,9

Hele befolkningen: 8,1

(©NTB)

[email protected]

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett medlemskap og gir ikke tilgang til medlemsinnhold. Resett medlemskap finner du ved å trykke her.


Ved å bruke kommentarfeltet erkjenner du at du har lest og forstått våre regler for kommentarfeltet. Disse finner du her.