Illustrasjonsbilde. Foto: AP Photo/Petros Giannakouris
annonse

FN ferdigstilte 13. juli i år sin såkalte «UN Global Compact for Migration». Dette er en plan for å løse de demografiske utfordringene som følge av enorm folkevekst i Afrika, samtidig som vi ser en reduksjon i den opprinnelige befolkningen i Europa og andre vestlige land.

Dette handler ikke bare om flyktninger, men om migranter som søker et bedre liv. FN anslo i 2015 at det fantes 244 millioner migranter som bodde utenfor sitt eget land. Tallet stiger raskt, i følge en rapport fra 2017 var tallet migranter økt til 258 millioner. Med en sterk forventet befolkningsvekst i Afrika er det grunn til å tro at antallet migranter vil øke kraftig de neste tiårene.

I sin tale til FN 11. januar i år – «Making Migration Work For All» – kom generalsekretær Guterres bevæpnet med de vanlige flosklene som vi har hørt til det kjedsommelige. Et lite utvalg (min oversettelse):

annonse

«Migrasjon er et positivt globalt fenomen. Det gir økonomisk vekst, reduserer ulikheter, knytter mangfoldige samfunn sammen og hjelper oss å styre de demografiske bølgene av folkevekst og -nedgang».

«…majoriteten av migranter lever og arbeider legalt. Men dessverre havner enkelte migranter i skyggen, ubeskyttet av loven og ikke i stand til å bidra fullt ut til samfunnet».

«Man kan se politiske konsekvenser av en opinion som feilaktig oppfatter migrasjonen som ute av kontroll».

annonse

«Jeg ber alle om å fokusere på de overveldende positive konsekvenser som følge av migrasjon, og bruke fakta og ikke fordommer når man diskuterer utfordringene».

Slik fortsetter det. Det blir sett på som positivt at migranter hvert år sender 600 milliarder dollar ut av mottakerlandene – altså sosialistisk omfordelingspolitikk på globalt nivå. Land som gjør forsøk på å begrense migrasjonen vil påføre seg selv «unødvendig økonomisk selvskade» og i tillegg «oppmuntre til illegal migrasjon».

Guterres fortsetter:

«Den beste måten å forhindre illegal migrasjon, er for stater og myndigheter å åpne for flere legale veier for migrasjon».

Det er altså ikke engang oppe til debatt om migrasjon i seg selv er ønskelig blant de som allerede bor i mottakerlandene.

Selve avtalen, som er ferdigskrevet og skal underskrives i desember på en internasjonal konferanse i Marokko, fortsetter i samme spor. Avtalen er på over 30 sider, og handler så og si kun om migrantenes rettigheter og hvor fantastisk migrasjon er for alle. Riktignok står det i avtalen at den ikke skal være «lovlig bindende» – men nesten hver setning inneholder ord som «vi skal forplikte oss til…», «vi er enige om…», og «vi er bestemte på…». Så FN-vennlige land som f.eks Norge vil nok følge avtalens intensjoner omtrent til punkt og prikke.

Avtalen fremmer i alt 23 mål og forpliktelser for hvordan verdenssamfunnet i regi av FN skal administrere migrasjonen. Her finner vi blant annet:

5)        Sørge for tilgjengelige og fleksible veier for regulær migrasjon

annonse

7)        Adressere og redusere sårbarheten for migrantene

11)      Integrere, sikre og koordinere grensekontroll

15)      Sikre grunnleggende tjenester for migranter

17)      Utrydde alle former for diskriminering og promotere en faktabasert offentlig                    diskurs for å forme oppfatninger rundt migrasjon.

Avtalen skal altså åpne for massiv lovlig migrasjon, gjøre migrasjonen tryggere slik at flere velger å migrere, lage felles regler for grensekontroll for å forhindre at enkeltland «slipper unna», gi migrantene rett til helsetjenester og sosiale stønader – og samtidig angripe enhver som protesterer.

Hele dokumentet fokuserer på migrantenes rettigheter og enhver motforestilling fra den opprinnelige befolkning løses ved omskolering og «faktabasert diskurs» som skal rydde vekk fordommer, xenofobi etc.

annonse

Kun tre land har foreløpig meldt seg ut av prosessen: Ungarn, USA og Australia.

Brittany Pettibone og Martin Sellner (leder for Identitærbevegelsen i Østerrike) – paret som tidligere i år ble nektet adgang til UK – har laget en kort video du kan se nedenfor:

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse