Haukeliseter 20180713. Sauer beiter ved Ståvatn. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix
annonse
annonse

Sommeren er for lengst på hell. Det går mot høst også her nede på Sørlandet. Og selv om hummerfisket i oktober er neste merke på primstaven, er det ikke fritt for at nordavindsgufset fra de indre bygder fører tankene mot fårikål, sau og ulv og iltre bønder.

Og selv om jeg er hvit mann over 50 og eventyret om Rødhette kun er et vagt minne og dessuten for det meste holder til på ei øy hvor trusselen fra blodtørstige ulveflokker ikke akkurat er overhengende, tar jeg sjansen på å gå i strupen på sauebøndene, den sterkeste og mest irrasjonelle lobbygruppen i Norge.

La oss begynne med noen ubehagelige spørsmål og noen fakta som er like politisk ukorrekte som de ubestridelige, og som Norges Bondelag og Norges Saueavlslag ønsker at det snakkes minst mulig om.

annonse

Er det noen som vet hvor mange sauer bøndene produserer og som ikke havner i fårikålgrytene, men som i stedet blir destruert eller malt opp til fôr til rev og mink?

Og er det noen som vet hvor mange sauer ulven spiser opp og hvor mange ulver det blir igjen i Norge etter rovdyrforliket og lisensfellingen av ulv igjen starter til vinteren?

Svaret er; 35.000, 1.600 og vet ikke!

  • 30.000 sauer og 1.000 tonn av det fineste sauekjøtt havner ikke på middagsbordene, men blir i stedet malt opp til fôr til rev og mink. Ikke 350, ikke 3.500, men trettifem tusen sauer! Det er mange sauer det! Mer enn fem ganger så mange som det er innbyggere i Trysil, uten sammenlikning for øvrig.

 

  • 1.600 sauer ble tatt av ulv i 2016, dersom vi skal tro erstatningskravene til sauebøndene. Det totale tapet var imidlertid 104.500 sau hvorav mesteparten, omtrent 67.000 sau, gikk tapt av helt andre årsaker enn rovdyr. Og av rovdyrene ble det tatt langt flere sau av jerv, gaupe og bjørn enn av ulv.

 

  • Ingen vet hvor mange ulver det blir igjen av den lille og svært sårbare norske ulvestammen når rovdyrforliket er effektuert. Vinteren 2017-2018 ble det registrert 70-71 ulver. Av disse er det åpnet lisensfelling på 42. Til nå er 29 skutt lovlig. Hvor mange som blir igjen avhenger av yngleforholdene, lisensjakten, ulovlige fellinger, sykdom og øvrig dødelighet. De blir uansett for få til å sikre en bærekraftig norsk ulvestamme.

Det vi kan slå fast, om en er opptatt av fakta, og det bør en jo være, er at den største trusselen mot sauen ikke er ulven, men sauebøndene selv!

Det er selvsagt brutalt å finne et sauekadaver slått av ulv. Like brutalt som å finne et rådyr eller en skadet elg som er tatt av ulv. Men slik er nå naturens gang.

Og om en virkelig er opptatt av dyrevelferd, så ta et besøk til et gjennomsnittlig norsk slakteri nå midt i høstslaktinga. Det er langt fra noe vakkert syn. Det er sjeldent Nationen har noen reportasjer derfra.

Og til sauebønder som vil utrydde ulven under henvisning til etikk og moral, hva er etikken i å produsere sau og la fullverdig menneskemat bli destruert eller kvernet til fôr til rev og mink?

annonse

Høyst umoralsk spør du meg! I tillegg blir sauene solgt som fôr til pelsdyrnæringen, en annen primærnæring som heller ikke akkurat er kjent for sin høye standard når det gjelder etikk og dyrevelferd.

Og om bøndene virkelig var opptatt av sauens ve og vel, hvorfor gjeter de ikke sauene slik de gjør i andre land? Det er mellom 55.000 og 70.000 ulv i Europa og hele 12.000 utenom Russland. Det fungerer stort sett i andre land hvor bøndene gjeter buskapen sin.

Og til de som har forlest seg på Rødhette og som er bekymret for at barna skal bli spist av ulv  på skoleveien, kan det kanskje være en trøst at det eneste dokumenterte tilfellet i Norge der et menneske er blitt drept av ulv er helt tilbake til 28. desember i år 1800! Bilen er mye farligere. 107 mennesker mistet livet på norske veier i 2017.

Og når det gjelder bortskjemte fuglejegere fra Oslo Vest som ikke lenger tør jakte tiur i Trysil, er det vanskelig å mobilisere mye sympati for at kollenhamsteren (har selv 2 engelsksettere) på rømmen skal prioriteres fremfor ulven, en art som har vært her i mer enn 500.000 år, like lenge som vi har vært her selv!?

Artsmangfoldet blir stadig fattigere. Rovdyrene, og særlig ulven, har vanskelige kår i Norge. Vanskeligere enn i de fleste andre europeiske land som har bærekraftige ulvestammer. Norsk rovdyrpolitikk er inkonsekvent, irrasjonell og ikke faktabasert. Ulveforliket er i strid både med Bernkonvensjonen og Naturmangfoldsloven.

Til feige politikere og først og fremst til landbruksminister Bård André Hoksrud (Frp), stopp subsidieringen av overproduksjonen av sau! I stedet for å subsidiere saueproduksjonen kan du legge alle pengene i en stor haug foran Stortinget og brenne dem. Det er bedre enn å produsere og destruere 35.000 sauer, og da vet folk i det minste hva pengene går til.

Til hykleriske sauebønder, gjet sauene deres slik bøndene gjør i andre land, dersom dere er bekymret for ulv. Vi har verdens beste sauekjøtt i Norge. Det er så økologisk som kjøtt vel kan bli. Merk det med ”økologisk sau, gjett av bonden selv” eller noe annet smart. Jeg betaler gladelig 2 kr mer for kg. om det kan bidra til å verne om artsmangfoldet.

Til bortskjemte fugle- og elgjegere fra Oslo Vest som ikke kan passe på bikkjene sine, evn å se litt lenger enn til egen nesetipp! Jeg er glad i hundene mine jeg også, men klarer å prioritere. Artsmangfold trumfer tapet av en kollenhamster eller to.

Og til hysteriske bestemødre som har forlest seg på Rødhette, ta en fakta-sjekk! Mennesker er ikke blitt angrepet av ulv i Norge på over 200 år. Faren for at barnebarnet skal bli overkjørt av en bil er en million ganger høyere enn for at vesle Jens skal bli spist av ulv.

Og til alle forbrukere, gjør som meg! Spis fårikål! Spis sau for harde livet. Jeg har nå spist fårikål på femte dagen, og det er grenser for hva selv jeg kan få unna. Det er bedre ressursutnyttelse enn om sauekjøttet blir destruert eller malt til revefôr.

Og ikke minst, det er godt for bonden og dermed for ulven.

Vel bekomme!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon