Sametinget i Karasjok. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
annonse
annonse

Den 3. april 2018 ble Sametinget, Norske Reindriftssamer Landsforbund og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), i lukkede forhandlinger, enige om innholdet i et forslag om å lovfeste en forhandlingsplikt (“konsultasjoner”) med Sametinget og samiske organisasjoner. Dette til å gjelde også for kommuner og fylkeskommuner nordenfjells. 

Det ble også avtalt i de lukkede forhandlingene at Sametinget skulle få anledning til å komme med en høringsuttalelse før en lovproposisjon eventuelt ble framlagt.

Det var også enighet om at forutsetningen for at lovforslaget skulle bli fremmet for Stortinget, var at Sametinget i plenum sluttet seg til lovforslaget. Sametinget var med dette i praksis gitt vetorett.

annonse

I et plenumsmøte den 13. juni 2018, vedtok Sametinget en høringsuttalelse om å slutte seg til innholdet i lovproposisjonen.  

Den 14.sept. 2018  vedtok så Regjeringen å oversende  en lovproposisjon om konsultasjonsplikt til Stortinget.

Det er tydelig at KMD har det travelt med å kjøre dette raskt igjennom før lokale- og regionale, folkevalgte organer, næringsliv og berørte parter ellers rekker å sette seg inn i innholdet i lovproposisjonen og eventuelt reagere.

annonse

Denne kuppartede travelheten er blitt drevet fram at et høyrestyrt departement. Prøver departementsledelsen i forståelse med Statsministerens Kontor, seg på et rask gjennomført samepolitisk kupp i denne saken? Det kan virke slik. 

Fremgangsmåten og tempoet i saken om lovfesting av konsultasjonsplikt minner om prosessen, med på rekordtid å få banket gjennom ratifikasjon i Stortinget av ILO -konvensjon 169 i 1990. I ettertid har det vist seg at Stortinget var kunnskapsløs om konsekvensene da det enstemmig anbefalte Regjeringen å ratifisere konvensjonen. Dette i den tro at en ratifisering ikke ville innebære nye særrettigheter for samene i Norge. Mangler ved saksforberedelsen som i etterkant er blitt avdekket, reiser spørsmålet om Stortinget ble villedet da vår nasjonalforsamling tok stilling til den høyreledete Syse – regjeringens innstilling om å ratifisere konvensjonen. 

Med den travelheten som er utvist også i dagens situasjon, stiller vi oss  spørsmålet om Høyres partiorganisasjoner, partitillitsvalgte og folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner nordenfjells, og landsdelens stortingsrepresentanter har fått anledning til å komme med innspill og uttale seg om innholdet i denne lovproposisjonen.

Om så ikke er tilfelle, er det berettiget å stille Statsminister og Høyres partileder Erna Solberg, følgende spørsmål: Er ikke partimedlemmene i Høyre og partiets folkevalgte som er innvalgt nordenfjells, meningsberettigede i denne saken?

Med det hastverk som er utvist til nå, vil det ikke overraske oss om representanter for Høyre i Kommunal – og forvaltningskomiteen, vil  fremme forslag om at lovforslaget skal være ferdigbehandlet og stemt over allerede før Stortinget tar juleferie.

Det vi ser tyder på at det som nå er på gang, er et raskt, gjennomført samepolitisk kupp, regissert av Høyreledelsen og med overkjøring av egne partifeller.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon