OSLO 20180508. Utlendingsnemdas hovedkvarter i Stenersengata 1 i Oslo. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Resett har tidligere rapportert om UDIs utvisningsvedtak mot amerikansk-karibiske Beatriz Vega. Hennes sak har vekket sterke reaksjoner hos det norske folk. Vega skulle ha vært utvist fra landet den 28. september. Nå har imidlertid saken snudd, og UNE skal behandle saken på nytt.

annonse

Problemene begynte trolig etter at Vega i 2003 skulle fornye sin oppholdstillatelse for tredje gang. Ved en feil ble den amerikanske kvinnen registrert som «utreist» i Folkeregistret i 2004. Denne feilen ble skjebnesvanger for Beatriz Vega. I februar 2018 bestemte UDI at Vega skulle forlate landet nesten umiddelbart. At hun har dokumentert at hun absolutt ikke har vært utenfor Norges grenser i løpet av denne tiden har ikke hjulpet henne og familien i møte med det norske byråkratiet.

Vega oppdaget allerede i 2005 at hun stod utenfor Folkeregisteret da hennes fastlege kunne fortelle henne at hun nok hadde falt ut av navnelisten. Både politiet og Folkeregisteret ble koblet inn, men ingen ville ta på seg jobben med å ordne opp i feilen. Saksbehandleren hos UDI døde i 2007, og papirene forsvant for andre gang, fra andre halvdel av 2006 til 2008.

Den første meldingen om mulig utvisning kom allerede i 2009, der det ble påstått at Vega hadde oppholdt seg ulovlig i Norge, fordi hun da ikke hadde vært registrert i Folkeregisteret over en periode. Utvisningsforkynnelsen ble imidlertid bråstoppet i 2009, da UDI måtte gi etter for press fra en kjent advokat og media. Vega fikk igjen arbeidstillatelse, og kunne fortsette sitt liv i Norge. Det så ut til å lysne for henne.

Ekteparet Beatriz og Roy Vega. Foto: Privat

Dette var likevel kun midlertidig. I 2016 oppdaget Vega ved en tilfeldighet at hun slett ikke stod oppført i Folkeregisteret likevel, etter å ha fått selvangivelser og annen offentlig post i en årrekke, fra og med 2010. I februar i år kom et nytt vedtak om utvisning. Etter mye om og men, og flere utvisningsfrister, skulle hun endelig bli utvist fra riket den 28. september, sammen med mann og barn.

annonse
annonse

Nå erfarer Resett at UNE vil behandle hennes sak på nytt. Denne beslutningen skal ha kommet brått, samme dag som Beatriz Vega skulle sendes ut av landet. Kvinnen og hennes familie kan derfor puste lettet ut, men det spørs hvor lenge det varer. Vega forteller Resett at hun nylig har oversendt flere dokumenter til forvaltningen, men hun stiller seg tvilende både til måten byråkratiet kommuniserer på, til språket de bruker i møte med mennesker og til løsningsorienteringen. Hun og familien har en følelse av at problemene produseres av forvaltningen selv.

– Vi har fått beskjed fra advokaten om at UNE vil prøve saken på nytt. Vi har nå levert flere dokumenter, som blant annet omhandler to av våre barns helse. Vi skulle så gjerne ha fått et brev om når UNE i neste runde skal behandle saken, og det kan jo ta flere måneder. De kommuniserer ikke særlig mye, formen er stiv og ikke lett å forstå. Vi bare går og venter. Vi håper jo at vi endelig kan få treffe denne Utlendingsnemnda før eller siden. Nei, vi synes ikke dette er en god måte å behandle folk på. Det er veldig slitsomt for hele familien vår, sier Beatriz Vega, som føler seg sikker på at rutinene både kan forbedres og effektiviseres.

Vega-saken avdekker flere svakheter og mangler i UDIs system. For mange nordmenn er prioriteringene til utlendingsforvaltningen helt uforståelige. Kriminelle utlendinger får i mange tilfeller bli værende i landet, mens det settes inn store ressurser på å utvise en amerikanske kvinne med norske barn og norsk mann, som dessuten har bodd i Norge i 20 år. Vega forteller at hun har mottatt mye støtte både fra folk i sitt lokalmiljø i Trøndelag, og fra folk over det ganske land. Dette har også omfattet økonomiske bidrag.

– De er så flinke. Det har vært mange som har stilt opp og samlet inn underskrifter, og samlet seg i støtteaksjoner. Det varmer veldig, og betyr så mye. Man vet da at man er elsket. Vi har jo vært aktive i kulturlivet, innen musikk og teater, så mange kjenner både meg og familien. Folk forstår ingenting av dette her. Denne slitsomme saken har vart i mange år nå. Nå er vi lei. Vi er mennesker vi også. Måten det kommuniseres på virker utdatert, og skaper lett helt unødvendige konflikter. Rutinene bør endres, og vi har hørt om mange historier fra andre som også har kilt seg fast i systemet, forteller Vega.

– Og alt dette dere har måttet holde ut med, bunner altså i en feil fra 2003?

– De bare roter med papirene. Jeg fikk endelig opphold da jeg kom til Norge i 2001. Men da hadde hele min saksmappe vært borte i nesten ett år. Feilen skjedde trolig da vi ga beskjed om at vi flyttet ut av Trondheim. Det var da jeg med ett ble registrert som «utreist». Men jeg har ikke forlatt Norge siden jeg kom hit. Et av mine barn ble også født i denne «bortreiste» perioden. Det er nesten tragikomisk.

Beatriz Vega forteller Resett at forvaltningen nå igjen har truet henne med utvisning om hun ikke sender inn ytterligere helsedokumentasjoner i tide. Hun påpeker igjen det mangelfulle ved måten det kommuniseres på.

– Nå sender vi inn dokumentasjonene de har bedt om, og fristen for det går ut om noen dager. Vi har blitt skriftlig truet med at om ikke papirene når frem innen fristen, så vil de igjen kaste meg ut av landet. Det er vanskelig å forstå at dette ikke kan løses med et mindre aggressivt formspråk og ved personlig fremmøte, altså på en mer folkelig måte. Jeg har godkjent amerikansk identitet, og alle papirer som skal til for å få opphold, og har heller aldri hatt noe motiv for å unngå å få dette på plass. Så hva er egentlig problemet?, spør kvinnen.

– Hvordan har barna dine og familien din det midt oppi denne situasjonen?

– Vi opplever at familie ikke betyr noen ting. Min manns eksistens og rolle teller heller ikke. Våre fire barn, som er født og oppvokst i Norge har ikke blitt hørt før nå helt i sluttfasen, takket være advokat Elden. Myndighetene ser nemlig ikke på det som et problem at mor blir utvist fra Norge og Schengen. De mener far kan passe på barna og gi dem det de trenger. Som om de kan bestemme hvor uviktig jeg er som mor for barna mine, og rive familien vår i filler, sier Vega, og legger til:

– Jeg har problemer med å forstå hvordan dette kan skje i et land som Norge. Selvsagt undrer jeg meg over hvorfor akkurat jeg på død og liv må utvises. Notoriske voldtektsforbrytere får bli. Vi prøver å holde masken og ikke vise for mye bekymring, for barnas skyld. Men det er vanskelig. Nettene blir korte.

Beatriz Vega har det som skal til for å få bli i Norge på permanent basis. Hun har vært gift med en norsk mann siden 1999, og de to har sammen fire norske barn. Hun har bodd sammenhengende i Trøndelag i over 20 år, og det finnes ingenting som skulle tilsi at hun har motiver for ikke å ha sine dokumenter i orden.

Samtidig har byråkratiet opptrådt klønete. Utvisningsvedtaket som kom i februar i år var opprinnelig fra tidlig i 2017, men ble rotet bort i UDI-systemet i ett år, og kom som et svar på at Beatriz Vega i 2016 igjen hadde levert inn en komplett søknad om oppholdstillatelse, godt hjulpet av advokat og ved personlig fremmøte. Det er med andre ord en del som tyder på at noen i forvaltningen har snublet i egne ben.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-medlemskap og gir ikke tilgang til medlemsinnhold. Resett-medlemskap finner du ved å trykke her.