Ekstremværet Michael har forårsaket betydelige skader i Florida. Pedro Portal/Miami Herald via AP)
annonse
annonse

Jorden varmes opp. Det er det ingen tvil om lenger, men skeptikerne finnes fortsatt. Hvilken halvfordøyd kunnskap er egentlig i omløp der ute? Og hvordan bør du reagere på den?

Slik begynner Morgenbladets bruksanvisning for å fremme klimaideologiens 10 bud.

Bruksanvisning er satt opp skjematisk slik som «salgsargumenter», hvert punkt begynner med kundens innvendinger, og så blir de «troende» gitt argumenter som de kan slå i hodet på de vantro klimaskeptikerne.

annonse

– Av og til har vi bare noen skikkelig varme somre. Og om vinteren er det noen ganger kaldt. Har du kanskje glemt hvor mye snø vi hadde i fjor? Det er bare været. Det finnes ingen klimaendringer, sier en klimaskeptiker.

Men til dette argumentet avvises i bruksanvisningen.

Vær er atmosfærens tilstand på et gitt sted og tidspunkt. Klima er derimot det gjennomsnittlige været observert over lengre tid. Det er altså sjelden mulig å fange opp klimaet på bakgrunn av én enkeltstående værhendelse.

annonse

– Klimaforskerne er jo ikke engang selv sikre på om Jorden virkelig blir varmere. Forskerne bruker hele tiden vendinger som «tyder på», «sannsynligvis» og «tegn på» i studiene sine, sier skeptikeren.

Og da kan den informerte om klimaet svare:

Vitenskapen kjenner ingen uomstøtelig sannhet. Det å være forsker betyr alltid å sette spørsmålstegn ved dokumenterte sannheter. Fagfellevurdering er selvsagt ingen feilfri prosess, men feilene korrigeres på lengre sikt ettersom flere fagfeller vurderer forskningen – i tråd med god vitenskapelig praksis.

– Jeg hører hva du sier, men det er umulig å holde menneskene ansvarlig for den globale oppvarmingen. Da må du først bevise at CO2-utslippene fremskynder klimaendringene.

Klimaet, som et matematisk sammendrag av værhendelsene, har alltid vært i endring og vil fortsatt være det, til alle tider. Det interessante her er årsakene til disse endringene (…) Vi vet sånn omtrent hvor mye kull, olje og gass menneskene forbrenner. Dermed kan vi beregne hvor stor del av karbondioksidutslippene menneskene må ta på sin kappe (…) Ettersom mengden av karbondioksid har økt, har vi altså forventet en oppvarming.

– I løpet av de 4,6 milliarder årene Jorden har eksistert, har klimaet vært i konstant endring. Store mengder av karbondioksid i atmosfæren har vi også sett før, etter en global oppvarming. Menneskene har ingenting å gjøre med det, sier dummingen.

Selve kjernen i klimaet er endring. Men det vi har vært vitne til de siste par tiårene, er unaturlig. Hovedårsaken til oppvarmingen er den økende mengden av klimagasser i atmosfæren. Den økende forekomsten av karbondioksid skyldes imidlertid forbrenningen av fossilt brensel. Og den er det menneskene som er ansvarlig for.

Dette er bare et selektivt utdrag av «bruksanvisningen», den er på over 30 000 tegn, noe som tilsvarer nesten syv A4-sider. Eller ti ganger mer enn dette utdraget.

annonse

Her er de 10 klimabudene som man MÅ tro på ifølge Morgenbladet. Gjør man ikke det, står man i fare for å bli no-platformet.

De ti bud

1. Klimaendringene skjer

2. Tegnene på global oppvarming er klare og åpenbare

3. Naturlovene beviser klimaendringene

4. Dagens klimaendringer er unaturlige

5. Vulkanene er ubetydelige i CO2-sammenheng

6. Karbondioksid er verstingen blant klimagassene

7. Solens effekt er ikke avgjørende

8. Simuleringer er mangelfulle, men ikke spekulative

9. Vi vil oppleve mer ekstremvær i fremtiden

annonse

10. Klimakrisen er ingen konspirasjon, den er en realitet

 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon