Leder av Faktisk.no Kristoffer Egeberg. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
annonse
annonse

Faktisk hevder selv å være et uavhengig og nøytralt organ som bekjemper spredning av løgn og usannheter og dermed bidrar til en bedre samfunnsdebatt. I virkeligheten er Faktisk et løgn- og propagandaorgan som ikke går av veien for å utbre grovt forvridde fremstillinger av virkeligheten.

Et avslørende eksempel av måten Faktisk opererer på, er oppslaget «Flyktninger kan få betalt deler av førerkortet» (18.10.2018).

Bakgrunnen for dette Fakta-oppslaget er at såkalte alternative medier og Facebook-grupper har spredt historier om at norske kommuner betaler for gratis førerkort til flyktninger.

annonse

Å sjekke denne historien burde ikke være noe problem. Det er bare å kontakte norske kommuner og spørre om de betaler for at flyktninger skal kunne ta førerkort.  Og siden flere kommuner bruker penger på dette formålet, burde det ikke være vanskelig å formulere en konklusjon: «Påstanden om at norske kommuner betaler for at flyktninger skal få førerkort er sann».

Fakta gjør noe annet. For det første gjør granskerne i Faktisk hva de kan for å gjøre saken vanskelig og å forvirre publikum. De skriver at saken er komplisert siden det er uklart hvorvidt påstanden om gratis førerkort for flyktninger gjelder hele Norge eller bare enkelte kommuner. Og de gjør et poeng ut av at historien om gratis førerkort for flyktninger delvis er en fremskrivning – politikerne kan ha vedtatt eller foreslått å betale for at flyktninger skal kunne ta førerkort, men det er ikke sikkert at kommunene vil bruke pengene sine på dette formålet.

Dernest gjør granskerne i Faktisk hva de kan for å diskreditere troverdigheten til dem som står bak historien om gratis førerkort for flyktninger. De fremhever at de som sprer historien, er anonyme Facebook-grupper. Samtidig trekker de frem en navngitt person de mener kan knyttes til en av disse gruppene, og påpeker at vedkommende skal være tillitsvalgt for Demokratene, et parti som ifølge Faktisk er «kjent for sin muslim- og innvandringskritiske politikk». De knytter også vedkommende til en annen Faceboook-gruppe (sic!), og påpeker at denne gruppen har spredt en historie som Faktisk har funnet grunnlag for å karakterisere som usann.

annonse

Hovedpoenget til Faktisk er imidlertid at kommunene ikke fullfinansierer førerkort for flyktninger. De aktuelle kommunene oppgir å bruke 5–30 000 kroner pr flyktning som støtte til ervervelse av førerkort, noe som ikke er nok til fullt ut å betale for et kjørerkort. Noen kommuner tilbyr dessuten bare rentefrie lån til flyktninger som vil ta førerkort. Historien om gratis førerkort for flyktninger er derfor på ingen måte sann, siden selv 30 000 kroner ikke er nok til å betale for et førerkort.

Dette er typisk for måten Faktisk opererer på. Noen sprer en historie som utfordrer den liberal-globalistiske elitens verdier og fremstilling av virkeligheten. Å stemple historien som løgn er umulig siden den i det store og hele er sann. Det Fakta da gjør, er å ta tak i en del av historien, vri på en formulering eller liknende, så saken kan betegnes som ikke helt sann eller komplisert.

Det historien om gratis førerkort for flyktninger dreier seg om, er spørsmålet om det virkelig stemmer at norske kommuner bruker penger på å subsidiere førerfort for flyktninger, mens vanlige nordmenn bare kan drømme om denne type støtte. Et nøytralt granskingsorgan ville ha tatt tak i dette politisk relevante spørsmålet, og konkludert med at historien om gratis førerkort for flyktninger er sann. Eventuelt kunne det som en tilleggsopplysning ha vært oppgitt at støtten oftest ikke er stor nok til fullt ut å dekke kostnadene ved ervervelse av førerkort.

Et grotesk eksempel på hvordan Faktisk fordreier og forfalsker virkeligheten, er historien om den svenske kvinnen som ble gruppevoldtatt av en innvandrergjeng. At kvinnen var blitt voldtatt av flere personer er det ingen tvil om. Den svenske domstolen klarte imidlertid ikke å knytte ugjerningen til noen konkrete overgripere, så saken endte med frifinnelse av de tiltalte. Faktisk konkluderte med at Hege Storhaug og Human Rights Service hadde spredt en usann historie. Dessuten reagerte Faktisk på at Storhaug hadde hevdet at kvinnen var blitt voldtatt av 20 menn. Hvor hadde hun det tallet fra?

Nøyaktig den samme desinformasjonsteknikken som i historien om gratis førerkort for flyktninger. Det som gjør at historien om den gjengvoldtatte svenske kvinnen er viktig, er selvsagt at Sverige har ført en fullstendig vanvittig asyl- og innvandringspolitikk som har voldtekter av svenske kvinner som en av sine tragiske konsekvenser. Det Faktisk gjør, er å så tvil om Hege Storhaugs integritet og historiens troverdighet ved å fremheve at det på ingen måte var bevist at 20 personer hadde deltatt i voldtekten. Som om det skulle bety noe at kvinnen «bare» var blitt voldtatt av tre eller fem mens de øvrige tilstedeværende hadde nøyd seg med å være tilskuere!

Faktisk er ikke noe nøytralt granskingsorgan. Tvert imot er Faktisk et løgn- og propagandaorgan som gjør hva det kan for å forsvare den liberal-globalistiske elitens verdensbilde og å diskreditere dem som måtte våge å utfordre dette verdensbildet. Til tider blir måten Faktisk forvrenger virkeligheten på grotesk.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon