Illustrasjonsbilde av Ullevål sykehus. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
annonse
annonse

Fremskrittspartiet i regjering har sørget for at helsekøene er betydelig redusert. Denne påstanden har blitt faktasjekket, og helsekøene er hele 28% lavere enn under den rødgrønne regjeringen. De fleste i helsekø har det svært vanskelig og ønsker aller helst å komme tilbake til en vanlig hverdag og tilbake i jobb.

Jeg er derfor svært glad for at denne regjeringen har klart å redusere helsekøene, slik at ventetidene for behandling er kortere enn tidligere.

Et av de viktigste seirene til Fremskrittspartiet i regjering er fritt behandlingsvalg innenfor blant annet rusomsorgen. Fritt behandlingsvalg vil si at pasienten kan velge helt selv hvor de ønsker å bli behandlet – på statens regning. Pasientene kan derfor velge mellom offentlig, ideelle og private tilbud basert på hva som passer best for hver enkelt. Hver pasient er unik, og det er derfor ikke slik at det offentlige tilbudet passer for alle. Resultatene av fritt behandlingsvalg har vært strålende: Helsekøene er lavere, ventetiden går ned og flere får behandling.

annonse

Til tross for at regjeringen som nevnt har fått gjennomslag for fritt behandlingsvalg for enkelte grupper må det være et mål å innføre denne valgfriheten for alle som er syke. I dag er det mange som står i helsekø og venter på behandling på offentlig sykehus samtidig som de private sykehusene har ledig kapasitet. Det burde da være en selvfølge at staten betaler for at folk kan få behandling på de private sykehusene som har plass. En slik utvidelse av ordningen har en rekke positive effekter. Helsekøene kommer til å gå ned, samtidig som folk får behandling tidligere og kommer raskere tilbake i arbeidslivet. Dette vil i tillegg spare staten for store kostnader knyttet til sykelønn osv.

Ordningen med fritt behandlingsvalg blir fjernet dersom KrF velger å danne regjering sammen med de sosialistiske partiene. Venstresiden med Arbeiderpartiet i spissen står for en politikk hvor det kun er de med mye penger som kan kjøpe seg ut av helsekøen og inn på et privat sykehus. Det er en grunnleggende usosial politikk som fører til høyere helsekøer, mindre valgfrihet og derfor høyere kostnader for staten. Jeg synes det er svært synd at venstresiden har et så stort hat mot private aktører at de sosialistiske partiene ikke en gang støtter politikk som åpenbart fører til en bedre hverdag for folk flest.

Fremskrittspartiet mener i motsetning til de sosialistiske partiene at vi trenger en utvidelse av fritt behandlingsvalg til å gjelde alle syke, slik at flere blir behandlet kjappere og kommer tilbake til sin normale hverdag. Jeg er derfor svært redd for at alle de positive effektene vi har sett på dette området med den blå regjeringen blir reversert dersom KrF velger et samarbeid med den overformynderske venstresiden. 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon