Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
annonse

Politihøgskolen og C-Rex sin rapport «Høyreekstremisme i Norge» har fått velfortjent negativ oppmerksomhet. Den preges av drøvtygging av lite tidsaktuell kulturmarxistisk lektyre. Rapportens formål er å bygge opp et dommedagsscenario som kan begrunne at de fæle «ekstremistene» på høyresiden må fratas sine menneskerettigheter.

annonse

Rapporten omhandler kun det som kalles høyreekstremisme. Dette til tross for at de ansvarlige for rapporten vet at Europols Te-Sat (2006-2010) slår fast at venstreekstreme er 31 ganger så voldelige som høyreekstreme.

annonse
Reklame fra Resett butikken

Europeiske muslimer er overrepresentert 600:1 som terrorister, i følge Europol. Og da har man ikke inkludert alle de islamske terrorister som rutinemessig defineres som mentalt syke. Men den gode volden og islamsk terror er ikke ansett som et problem.

Tore Bjørgo sin egen politiske ekstremisme er på linje med hva man ser ellers i Europa. Det EU-finansierte DARE prosjektet for eksempel, forsker for tiden på islamkritikere og gode muslimer. Mens Europol klart peker ut venstresiden og islamister som mer voldelige enn høyresiden, har det ikke falt inn Bjørgo å grave i sin egen skitt. De store pengene ligger jo i å levere rapporter som makthaverne vil ha.

annonse
Reklame

Rapportskriverne har fått det inntrykk at høyresiden ikke har appell blant ungdommen. Svaret er enkelt. De unge må gå på gummisåler. Får omgivelsene greie på at du er en fritenker og en menneskerettighetsvenn, da vil kulturmarxistene angripe deg. Det vil også hyeneflokken, dine uintegrerbare «venner». Som regjeringen selv sier i sin «strategi mot hatefulle ytringer», så forfølger politiet mennesker som har uønskede meninger.

Ungdom har noe å tape. De må bøye seg for Statens uniformerte politiske kommisærer og meningsterrorister. «Det er så mye jeg har lyst til å si og gjøre, men jeg kan ikke. Det gjør så vondt». Dette sa en av de unge fedrelandsvennlige stemmene som hver eneste dag kjenner på følelsen av å være kneblet av meningspolitiet. Ufrihet i dagens Norge. Det er en skam.

Rapporten koker suppe på fagmiljøets utkokte og meget tynne spiker; konspirasjonsteorier. Rapportskriverne Døving, Emberland og Bjørgo er notoriske i å forfekte slike patetiske og hjelpesløse argumenter. Realiteten er at det eksisterer konspirasjoner. Og konspirasjonsteorier. Det ene utelukker ikke det andre. At folk av rapportskrivernes støpning aldri går inn i reell debatt om fakta knyttet til det de avfeier som ville teorier, forteller oss det vi behøver å vite, om dem.

Selvfølgelig har ikke vestlige globalister og gode muslimer noe felles mål. Globalistene tror de kan benytte muslimene som nyttige idioter. Empiri tilsier at De Uintegrerbare ikke frivillig gir fra seg krigsbyttet når de har fått kloa i det. Det foreligger ingen eurabiakonspirasjon slik rapportskriverne definerer den. Men – det foreligger to separate destruktive tankesett der begge tror de lurer den andre til å jobbe for sin sak. Vår jobb er å sørge for at ingen av dem lykkes.

En av de mest alvorlige sidene ved rapporten er at den bare er en brikke i et større spill, der målet ikke er gavnlig for nordmenns tarv. Bjørgo vil nemlig ha en handlingsplan mot islamofobi. Det vil også de herboende islamister, herunder Talibantilhengerne i ICC. Islamofobibegrepet er så problematisk at det ikke er plass til å drøfte det her. Derfor har også islamisten Linda Noor skjønt at hun gavner Allahs sak bedre ved å bruke uttrykket «muslimfiendtlige holdninger», sist da hun lanserte sin egen rapport om «muslimfiendtlige holdninger i Norge» den 19.10.2018. Timingen med Bjørgo er neppe tilfeldig.

Islamister og venstresiden er helt åpne om at de samarbeider for å ødelegge Norge.

I NRK sin artikkel påstår Bjørgo avslutningsvis at integreringen fungerer bra. Det er mulig Bjørgo og jeg har forskjellig bedømning av hva «bra» betyr. Carl Schiötz Wibye skriver i «Terrorens Rike» s 182: «De fleste tror at en vellykket integrering handler om å beherske språket og være i arbeid. Men det finnes mange mennesker i dagens Norge, som snakker norsk, og er i arbeid, uten å være i nærheten av å være integrert. En vellykket integrering forutsetter at en innvandrer godtar det nye samfunnets sentrale verdier, og da spesielt verdier knyttet til etikk og menneskesyn».

Som vi vet, vil det faktisk innebære frafall fra Muhammeds islam å la seg integrere i et vantro samfunn etter Wibyes definisjoner. Med mindre muslimen bevarer det obligatoriske hatet i sitt hjerte, og bare later som han er blitt integrert, naturligvis. Al Walaa Wal Baraa. Det er nok årsaken til at gudstro muslimer i Norge slett ikke er integrert. Noen av dem later som. At integreringen faktisk ikke går bra, henger også sammen med at mange er yrkesmessige analfabeter og/eller arbeidsvegrere. Slike har god tid til å brenne biler, kaste stein, rane, være notorisk voldelig, voldta over en lav sko, mishandle og drepe.

De uintegrerbare leder på de fleste dårlige statistikker. Budsjettene til familievern pga vold i nære relasjoner eksploderer i kommuner invadert av islam, og så videre. Bjørgo nekter å forholde seg til at muslimer er uintegrerbare, så han serverer uriktige påstander. Det er et dårlig utgangspunkt, om du har til hensikt å unngå ekstremisme og radikalisering. Folk har lett for å bli forbanna når de blir systematisk løyet til.

Bjørgo ønsker å pusse kriminalomsorgen, NAV og helsevesenet på de gamle antiislamister. I Sverige var det riktignok en kvinne som fikk foreskrevet antidepresiva mot islamofobi, men jeg tror ikke Bjørgo får gehør for å ta trygda fra «gamle grinebitere». Ennå.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett medlemskap og gir ikke tilgang til medlemsinnhold. Resett medlemskap finner du ved å trykke her.


Ved å bruke kommentarfeltet erkjenner du at du har lest og forstått våre regler for kommentarfeltet. Disse finner du her.

Annonse