Statsminister Erna Solberg møter lederen for FNs klimapanel, Dr. Rajendra K. Pachauri, på Statsministerens kontor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
annonse
annonse

FNs klimapanel IPCC ( Inter-governmental Panel on Climate Chance ) ble opprettet i 1988. De uavhengige rapportene fra panelet er blitt det viktigste grunnlaget for klimaforhandlingene i 30 år. De kuliminerte i Parisavtalen som ble vedtatt 12. desember 2015.

Siste rapport fra IPCC er nylig sluppet. Den levner oss ikke særlig håp om å overleve, dersom vi ikke raskt endrer vårt livsmønster dramatisk ! – Bakgrunnen er IPCC sin hypotese om at økte utslipp av CO2 vil føre til en dramatisk økning av middeltemperaturen på kloden. Det hevdes at en økning på bare opp mot 1,5 grader kan være katastrofalt. Skal vi unngå dette må utslippene reduseres med 40 – 50 % innen 2030.

Som legmann blir jeg selvfølgelig urolig over slike påstander, samtidig som jeg spør: – Kan dette være mulig ? I bronsealderen, perioden fra 3000 f.Kr til 1200 f.Kr, var CO2 nivået litt mindre enn i dag, men temperaturen var 2,5 grader høyere. Da ble det ingen katastrofe?

annonse

Dersom du starter å Google i materien finner du fort at her er det minst 2 sannheter. IPCC sine modeller bygger på teorien om at CO2 – utslippene styrer den globale oppvarmingen, mens andre forskere hevder at det er motsatt, at solinnstrålingen regulerer klimaet og at det ikke er vitenskapelige bevis for samsvar mellom økt CO2 –mengde og stigende temperatur.

Denne gruppen av uavhengige forskere og vitenskapsfolk fra ulike nasjoner har dannet sin egen organisasjon, NIPCC, der N står for «non-governmental». Dette i seg selv er tankevekkende. Kan det ligge politiske og økonomiske motiver bak IPCC´s dystre spådommer, som har ført til at denne «skolen» har fått enerett til sannheten? Det dreier seg jo om hundrevis av milliarder som sprøytes inn i industrien for å oppnå det grønne skiftet! – Mye taler for at det er slik, for den andre gruppen, NIPCC eller klimarealistene, kommer jo knapt til ordet i riksdekkende medier.

Det som er problematisk for meg som legmann, er at IPCC´s rapporter aldri forholder seg til det faktum at menneskeskapte CO2 -utslipp bare utgjør en mikroskopisk del av gassmengden i atmosfæren. Faktisk bare 0,0000016 eller 16 milliondeler. På «klimaspråk» er dette 16 deler CO2 av 400 ppmv (parts per million volum). Dette er en størrelse som IPPC finner alarmerende selv om det bare utgjør 0,04 % av den totale gassmengden i atmosfæren. I praksis er dette nesten lik null!

annonse

For meg rimer det ikke at en økning av CO2 fra dette nivået skulle endre klimaet på planeten fordi temperaturen vil stige dramatisk. Det er verd å nevne at i perioden etter siste istids slutt, for ca 10.000 år siden, har det vært lange varmeperioder der alle norske isbreer var helt nedsmeltet og det vokste furuskog på Hardangervidda. Det var flere grader varmere enn i dag, men CO2-verdiene endret seg ikke vesentlig ! Noe sier meg at da må det være naturlige klimavariasjoner som styrer temperaturen og ikke mengden CO2 i atmosfæren.

Det ville vært en fordel om det ble etablert et felles forum mellom IPCC og NIPCC med mål om å komme frem til en konsensus om klimaendringene og CO2 utslipp. Vi kan ikke fortsette å ha det slik at en gruppe gjør krav på å forvalte en sannhet som enkelte forskere i andre sterke og kompetente miljøer karakteriserer som bløff.

President Trump trakk USA ut av Parisavtalen. Han tror åpenbart ikke at økte CO2-utslipp vil ha vesentlig betydning for klimavariasjonene. Det gjør åpenbart ikke klimaforsker Judith Curry heller. I en høring i Representantenes hus sa hun at dersom USA reduserer sine utslipp av CO2 med 25 %, ville det forhindre en temperaturøkning på 0,03 grader C i år 2100. I praksis er jo dette ingen ting!

Det ville være ille dersom man om 100 år måtte erkjenne at alle de milliardene vi investerte i det grønne skiftet i det 21. århundre var forgjeves.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon