Jan Herdal
Gjestejournalist
Illustrasjonsbilde. Foto: KV Bergen / Forsvaret / NTB scanpix
Del saken
 • 78
 •  
 •  
 •  
 •  

I lys av torsdagens ulykke er det på sin plass å minne om Riksrevisjonens rapport om de norske fregattene, som er vel omtrent så drepende som et norsk offisielt dokument kan bli uten å overskride god takt og tone innad, og true rikets sikkerhet utad. Det følgende er hentet fra det ugraderte sammendraget som ble overlevert Stortinget 7. februar i fjor, altså bare for vel ett og et halvt år siden.

– Det er svakheter ved den tekniske tilstanden. I tillegg er personell- og kompetansesituasjonen utfordrende. Fregattenes tekniske tilstand, bemanning og kompetanse varierer mellom fartøyene. Tilstanden er best på fartøy med høyest prioritet, men det er svakheter på alle fartøyene. Riksrevisjonen mener dette er alvorlig.

– Personelldekningen er lav sammenlignet med gjeldende ambisjonsnivå. Utfordringer med nøkkelpersonell med kritisk kompetanse svekker mengden og kvaliteten på treningen. Det er også utfordringer knyttet til komplettering av kjernebesetning ved personellkrevende oppdrag.

– Grunnutdanningen i fregattvåpenet er god, men det er utfordrende å beholde nivået over tid grunnet personellrotasjoner i fartøystrukturen (… )Tilstrekkelig seiling og trening er viktig for besetningens kompetansebygging. For enkelte av fartøyene i strukturen vurderes treningsstatus i den interne rapporteringen som mindre god.

– Manglene knyttet til bemanning, kompetanse, seiling og trening er etter Riksrevisjonens vurdering kritikkverdig … Manglende tilgjengelighet på viktige reservedeler og på kapasitet i FLO (Forsvarets logistikkorganisasjon) reduserer muligheter for trening og øving.

– Mangel på reservedeler og lang ledetid for reservedeler medfører utstrakt «kannibalisering», det vil si plukking av deler fra et fartøy til et annet i påvente av nye deler … Forsvaret har i liten grad skjermet nøkkelfunksjoner i reservedelsforvaltningen for innsparinger i FLO. Riksrevisjonen mener at dette er kritikkverdig.

– FLOs dimensjonering og manglende øving er i visse sammenhenger utfordrende. Det framkommer videre at det er et etterslep på vedlikeholdet av fregattene. Ulike deler av FLO bekrefter at det er et etterslep knyttet til fregattene som til Kysteskadren generelt. Det er redusert teknisk tilgjengelighet som følge av ubalanse over tid mellom vedlikeholdsbehovet og vedlikeholdsbudsjettet.

Kommentar

Fra forsvarets side er det i forbindelse med KNM Helge Ingstads havari hevdet at disse manglene nå skal være utbedret. Det er det lov å tenke sitt om. For å ta en annen sak: Tre år etter tidsfristen som Stortinget hadde fastsatt, senest innen 1. januar 2015, var f. eks. den grunnleggende terrorsikringen av de skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret fortsatt mangelfull, ifølge Riksrevisjonen.

Hva er det egentlig som foregår?

Resett er en dugnad og trenger lesernes hjelp. Donasjoner fra dere holder hjulene i gang. Tusen takk!

 • kr

Eller betal til kontonummer 1503.94.12826
Vårt vipps-nummer er 124526
SMS: Støtt oss med et fast beløp på 59 kr pr måned ved å sende “Resett fast” til 2474
SMS: Støtt oss med et enkeltbeløp på 200 kr ved å sende “Resett” til 2474
Andre måter å donere på finner du på Støtt oss siden.
 • 78
 •  
 •  
 •  
 •  

Velkommen til Resetts kommentarfelt

Kommentarer forhåndsmodereres, det kan derfor ta noe tid før de dukker opp i kommentarfeltet. Skriv gjerne kort. Resett tar ikke ansvar for lenker til andre sider og for filmlenker. Resett står ikke inne for meningene som uttrykkes av den enkelte kommentator. Alvorlige personangrep, hets, trusler og oppfordring til vold, spamming, trolling og avsporing av debatten er ikke tillatt. Det oppfordres til normal høflighet. Resett forbeholder seg retten til å fjerne enhver kommentar uten begrunnelse. Ved å kommentere her godtar du disse betingelsene. Gjentatte brudd på betingelsene kan føre til utestengelse.
Har du spørsmål knyttet til kommentarfeltet kan du sende det til [email protected]