Illustrasjonsbilde. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
annonse

Forsvaret er foreløpig ganske tilbakeholdne med å fortelle om besetningen på KNM Helge Ingstad. Og det er god grunn til å skjerme de involverte og deres familier. Skal man dømme etter lydlogg og ekspertuttalelserer ble de gjort grove, nesten uforståelige menneskelige feil. Sjøforsvarets folk fremstår som amatører.

– Hvis dette er hvordan sjøforsvaret trener opp sine navigasjonsoffiserer er det rystende. De viser overhodet ingen disiplin eller forståelse for sjøveisreglene, eller hvordan man kommuniserer eller navigerer til sjøs, sier mangeårig kaptein og navigatør Geir S. Eilertsen til VG.

– I lydloggen hører man på stemmebruken at det ikke virker som mannskapet på fregatten er klar over situasjonen de er oppe i. De er ikke klar over at de seiler mot en fare. Det synes jeg er rimelig rart. De virker helt handlingslammet, sier han videre.

annonse

Hva skjedde og hvorfor?

Stadig flere lesere henvender seg til Resett med eldre oppslag om KNM Helge Ingstad hvor Forsvaret har vært mer enn villig til å fortelle om besetningen. Og deler av disse oppslagene går tett inn på et meget omstridt og betent tema internt i Forsvaret, men også hos noen kritikere som skuer inn på Forsvaret.

Det gjelder andelen kvinner i etaten, i hvilken grad de kvoteres inn på andre krav enn for menn, og hvilken effekt det har på den profesjonelle «kulturen» i Forsvaret.

Skjermbilde Forsvarets Forum
annonse

I Forsvarets Forum nr 2 i 2017 kunne man lese at «Fire av fem navigatører på fregatten KNM Helge Ingstad er kvinner».

– Det er en fordel å være mange kvinner om bord. Det blir jo med en gang en naturlig greie og et ganske annerledes miljø, som jeg ser på som positivt, sa løytnant Iselin Emilie Jakobsen Ophus. Hun er navigasjonsoffiser på KNM Helge Ingstad, skrev Forsvarets Forum.

Man kunne videre lese at «Sjøforsvaret får inn et mye høyere antall kvinner etter den allmenne verneplikten ble innført. Flere kvinner blir derfor også i større grad motiverte til videre karriere i Forsvaret.»

– Det har hele tiden vært en oppfatning av at Forsvaret er preget av et veldig maskulint miljø, og det er jo på mange måter sant. Det er jo flest menn i Forsvaret, men for meg er det viktig å vise at man ikke trenger å bli «en av gutta» for å tilegne seg en rolle i Forsvaret. Å finne sin plass skal ikke gå på bekostning av det å være kvinne, sa Ophus.

[N]år flere kvinner kan jobbe sammen, blir det med ett enklere å finne seg til rette og å kunne skape et mer balansert forsvar, skriver Forsvarets Forum.

annonse

– Det er viktig at integreringen av kvinner skal fungere i alle ledd: fra offiserer og konstabler, til menige, sier Ophus og legger til: – Det viktigste for meg er at jobben min gir mening, at man jobber for noe større enn seg selv.

Kommentar

Det er fortsatt ikke klart hvilke feil som ble gjort og av hvem. Det er heller ikke kommet ut offentlig hvem den aktuelle vaktsjefen på broen var, annet enn at det var en navigasjonsoffiser. Både menn og kvinner kan gjøre feil.

Men det er grunn til å kreve at kommisjonene som skal se på årsaken til denne ulykken, også ser bredere på de prosessene og omstillingene Forsvaret er inne i. Skal et hovedpoeng med Forsvaret være at kvinner skal finne sin plass og at man skal bruke energi på «integrering» og skape et «balansert» arbeidsmiljø?

For Forsvaret i den politiske korrekte tidsalder har det å øke antallet kvinner i etaten blitt et mål i seg selv. Det blir tatt for gitt at kvinner gjør Forsvaret bedre. De som skulle mene noe annet, får klar beskjed om at deres meninger er uønsket.

Derfor er det nok også mange som ikke ønsker så mye oppmerksomhet om hvem som var på broen, og hvem som i tiden før ulykken hadde innvirkning på virkemåten, organisering og «kultur» om bord på KNM Helge Ingstad.

Men skal ulykkeskommisjonene her ha noen troverdighet, må de se på alle potensielle muligheter. Og at kvinners inntreden i Forsvaret kan påvirke organisatorisk og systemisk, kan ikke utelukkes på et slikt stadium.

For én dimensjon er den mye omtalte forskjellen på menn og kvinner i utholdenhet, utøvelse og kvalitet i arbeidet. Den andre dimensjonen er psykologisk og sosial: Hva gjør kvinner i svært operasjonelle team med dynamikk og samhandling – bevisst eller ubevisst – i en operativ setting?

Folk ønsker svar på hva som gikk galt når et skip til fire milliarder kroner nå ligger veltet i en norsk fjord. Og de fortjener å få det, politisk ukorrekt eller ei.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse