Illustrasjonsfoto: Morten Holm / NTB scanpix.
annonse

Ifølge ny statistikk fra SSB er ca. 40 prosent av de arbeidsledige hos NAV i tredje kvartal i år innvandrere. Dette rapporterer Nettavisen.

Tallene viser at 67 085 registrerte seg som arbeidsledige hos NAV under årets tredje kvartal. Dette utgjør 2,4 prosent av befolkningen, og således har det skjedd en nedgang på 6833 personer fra sammen periode i fjor. Disse tallene må ikke forveksles med de offisielle månedlige arbeidsledighetstallene fra SSB (AKU), som gir et betydelig høyere tall, 4 prosent i august.

Statistikken over de som er registrert ved NAV viser imidlertid at innvandrere er grovt overrepresenterte blant de arbeidsledige. Tallene viser at hele 40 prosent av de registrerte arbeidsledige hos NAV er innvandrere. Samtidig utgjør innvandrere 14 prosent av befolkningen.

annonse

Nedgangen i antall registrerte arbeidsledige hos NAV er betydelig lavere for innvandrergrupper. Mens man så en nedgang på 6833 personer totalt, var nedgangen blant innvandrere kun på 1446, til tross for den store overrepresentasjonen. Arbeidsledigheten blant innvandrere er nå registrert til 5,9 prosent, mens den kun ligger på 1,7 prosent for den øvrige befolkningen.

Tallene viser også at det er stor forskjell på innvandrergrupper. Nedgangen i arbeidsledigheten blant innvandrere skyldes stort sett østeuropeiske innvandrere. Samtidig ligger ledigheten blant innvandrere fra Afrika på 10,6 prosent, og hva gjelder innvandrere fra Asia ligger ledigheten på 6,8 prosent, i årets tredje kvartal.

Også «norskfødte» med innvandrerforeldre har høy ledighet sammenlignet med den øvrige befolkningen. 3,4 prosent av disse var registrerte som arbeidsledige i årets tredje kvartal.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse