Illustrasjonsbilde. F-18 jagerfly på dekk av USS Ronald Reagan under en militære øvelse i vannet utenfor Iwakuni, Japan, 3. november 2018. (AP Photo / Richard Columbo)
annonse
annonse

En ny 116 sider lang tverrpolitisk rapport bestilt av den amerikanske kongressen – offentliggjort onsdag 14. november – konkluderer med at USAs militære forsprang ovenfor landets hovedrivaler holder på å forvitre til et punkt hvor det begynner å bli farlig. Den sår tvil om USA har tilstrekkelig militær kapasitet til å forsvare sine partnere og allierte, samt sine egne vitale globale interesser i tiden fremover.

Rapportforfatterne argumenterer med at USAs militære overlegenhet alltid har vært kjernen i landets globale innflytelse og grunnpilaren i dets nasjonale sikkerhet. Denne overlegenheten har gjort at USA har kunnet bygge en verdensorden basert på velstand, frihet og sikkerhet i etterkant av andre verdenskrig – noe som de mener landet og det internasjonale samfunnet har tjent godt på.

Videre mener forfatterne at USAs militære overlegenhet ikke bare har avskrekket og bekjempet potensiell aggresjon, men også i stor grad bidratt til å bevare stabiliteten over hele verden ved å avskrekke rivaler fra å begå handlinger som ville ha kunnet resultert i større internasjonale kriger og konflikter.

annonse

Krisestemning i det amerikanske forsvaret

Rapporten konkluderer med at politiske omveltninger på hjemmeplan og internasjonalt gjør at USAs militære overlegenhet forvitrer raskt – noe som truer landets vitale interesser. Den nevner spesielt Russland og Kina som opparbeider seg store militære kapasiteter som utnytter opplagte svakheter i det amerikanske forsvaret for å oppnå regionalt hegemoni.

Ved siden av de overnevnte militære stormaktene, nevner også rapporten at USAs militære forsprang ovenfor mindre militære makter som Iran og Nord-Korea også minker stadig. Disse landene utvikler nå nye våpensystemer og tar høyde for å anvende asymmetrisk krigføring for å kompensere for sine egne militære underlegenhet.

Rapporten fastslår videre at trusselen fra internasjonal jihadisme og terrorisme har utviklet og intensifiert seg den siste tiden. Spredningen av avansert teknologi gjør at flere aktører kan utfordre amerikansk militærstyrke på flere truende måter.

annonse

Rapporten legger skylden på beslutninger tatt av både republikanerne og demokratene, men nevner spesielt effektene av Budget Control Act fra 2011 som en viktig faktor for at USA har fått et betraktelig svakere forsvar. Flere ledende stemmer i amerikanske sikkerhetspolitiske kretser kaller situasjonen for en krise.

Alvorlige sikkerhetspolitiske konsekvenser

Rapporten konkluderer med at et kontiuerlig «gråsone aggresjon» over hele Eurasia sakte men sikker undergraver sikkerheten til amerikanske allierte og partnere og eroderer amerikansk innflytelse globalt. Regionale militære maktbalanser i Øst-Europa, Midtøsten og vestre deler av Stillehavet har blitt betraktelig mindre fordelaktig for USA.

Disse trendene undergraver USAs avskrekkingseffekt ovenfor rivaler og undergraver tilliten til USA fra landets allierte – noe som øker sannsynligheten for en militær konflikt i fremtiden. I denne sammenhengen, slår rapporten fast at det amerikanske militære vil lide uakseptabelt høye tap i sin neste militære konflikt.

Rapporten advarer mot at USA kan komme til å slite med å vinne – eller til og med kanskje tape – en potensiell krig mot Kina eller Russland. USAs militære er spesielt utsatt for å bli overveldet dersom det må kjempe på flere fronter samtidig. Rapporten konkludere således med at USAs militære overlegenhet er ikke lenger sikker, og konsekvensene for amerikanske interesser og amerikansk sikkerhet er alvorlige.

annonse

Les også: Slutten av en epoke: Det amerikanske forsvarets relative nedgang markerer turbulente tider i vente

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon