Illustrasjonsbilde av flagget Islamsk stat. Foto: REUTERS/Dado Ruvic
annonse
annonse

Den amerikanske tankesmien Center for Strategic and International Studies har nettopp utgitt en ny rapport som undersøker trusselbildet fra det internasjonale salafist-jihadist miljøet. Den konkluderer med dystre beretninger om et miljø som har vokst seg enormt. 

Den 78-sider lange rapporten fastslår at selv om jihadist-trusselen har minket noe siden toppnivået i 2016, er den fortsatt historisk høy med nivåer som ligger nært toppårene på 1980-tallet – da den afghansk-sovjetiske krigen pågikk for fullt.

Rapporten estimerer at antallet salafist-jihadistiske militante krigere har økt med 270 prosent siden terrorangrepene på Twin Towers i 2001 og den påfølgende krigen mot terror. Den sier videre at det finnes 67 forskjellige salafist-jihadistiske militante grupper på verdensbasis i 2018, noe som representerer en økning på 180 prosent siden 2001.

annonse

Verdensomspennende aktiviteter

Gruppene er spredt over store deler av verden, men de mest utsatte regionene er Midtøsten, Nord-Afrika og Sør-Asia. Det kan nå finnes så mange som 270.000 salafist-jihadiske krigere i nesten 70 land i verden. De mest utsatte landene er Syria (mellom 43.650 og 70.550 krigere), Afghanistan (mellom 27.000 og 64.060), Pakistan (mellom 17.900 og 39.540), Irak (mellom 10.000 og 15.000), Nigeria (mellom 3.450 og 6.900) og Somalia (mellom 3.095 og 7.240).

Rapporten slår fast at det er krigsherjete land og regioner som Levanten, Yemen, Sahel, Nigeria, Afghanistan og Somalia som er mest utsatt for angrep. Den konkluderer også med at trusselnivået fortsatt er høyt i Europa, men at USA, derimot, har sett en forbedring i trusselbildet i løpet av de siste årene.

Kilde: CSIS.
annonse

Salafist-jihadistisk terror i vesten

Når det kommer til terrorangrep i Vesten, sier rapporten at salafist-jihadistene i stor grad har gått vekk fra spektakulære angrep. De anvender i økende grad heller enkle taktikker og metoder – som kjøretøy, rudimentære improviserte eksplosive enheter, kniver, sverd, håndvåpen og gjenstander som hammere for å drepe mennesker.

Selv om aktive medlemmer av Islamsk Stat (IS) og al-Qaida står for de mest dødelige på verdensbasis, ser vi en annen utvikling i Vesten – hvor de fleste angrepene blir begått av det som blir kalt «inspirerte nettverk og enkeltpersoner». Dette er uformelle nettverk og individer som ikke er aktive medlemmer i terrorgrupper, men som er inspirert av ideologien til al-Qaida og IS, samt sitt «hat mot vesten» for å utføre terrorangrep på egen hånd.

Framtidsutsiktene

Rapporten nevner trender som vil få konsekvenser for hvordan terrorbildet utvikler seg fremover. For det første, vil den raske utviklingen i kommersiell teknologi gi terrorgruppene økte muligheter til å utføre flere og mer dødelige angrep. Viktige områder er: droner (spesielt væpnede droner), sosiale medier, kunstig intelligens, kryptert kommunikasjon, kryptovalutaer, Dark Web, cyberangrep, og masseødeleggelsesvåpen.

Rapporten konkluderer med at USA og andre vestlige land burde være forsiktige med å trekke seg for raskt fra kontraterrorisme operasjoner verden rundt. Forfatterne frykter at salafist-jihadistiske terrorgrupper kommer til å vokse seg sterkere i takt med at USAs sikkerhetspolitiske fokus skifter fra anti-terror operasjoner til stormaktspolitikk – mer spesifikt å demme opp under de potensielle stormaktsambisjonene til Kina og Russland.

annonse

Rapporten nevner spesielt Afghanistan: Hvis Taliban kommer til slutt seirende ut av den krigen, kommer det til å helle bensin på bålet til den internasjonale salafist-jihadistiske ideologien – på samme måte som den fikk mye vind i seilene og selvtillit etter Sovjetunionens ydmykende nederlag og tilbaketrekking fra landet i 1989.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon