Illustrasjonsbilde. FNs hovedkvarter i New York. 27. september, 2018. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

FN er den globalistiske gjøkungen som aldri blir mett. Ikke innbill deg noe annet. Samtidig som FN skal vedta en global pakt for liberalisert migrasjon 10. desember, vil FNs høykommisær for flyktninger, UNHCR, få vedtatt en tilsvarende pakt for flyktninger, også dette i desember.

annonse

Det sies at denne er mindre kontroversiell en migrasjonspakten. Den er i hvert fall mindre omtalt. Politikerne og deres oppkjøpte medier har i stor grad greid å legge lokket på. Men, døm selv. Markus Andersson oppsummerer noen hovedpunkter i avtalen i svenske Nya Dagbladet:

Flyktningebegrepet skal utvides til å omfatte personer som rammes av klimaendringer og miljøødeleggelse. Hvert 4. år skal et globalt flyktingeforum kontrollere og opprette en indeks for hvordan hvert enkelt land lever opp til sine forpliktelser. Et globalt akademisk nettverk av universitet, akademiske foreninger og forskningsinstitutt skal gi flyktninger tilgang til utdanning, forskning og stipendier. Mulighetene for at flyktninger kan dra fra ett asylland til et annet skal økes.

Blant fire hovedmål (s. 4 i endelig avtaleutkast) er økt adgang til «tredjelandsløsninger». Det er løsninger utenfor flyktningenes opprinnelsesland og land i umiddelbar nærhet, dvs. vertsland for flyktninger fra naboland. I klartekst – flere flyktninger til primært Europa og Nord-Amerika. Vi må ta enda større «ansvar».

Dette utdypes under punktet 3.3 Complementary pathways for admission to third countries på sidene 18 og 19 i utkastet. Her heter det at slike løsninger bør gjøres tilgjengelige på en mer «systematisk, organisert, bærekraftig og kjønnsbevisst  basis», og at flere land bør innvilge slike muligheter.

Målet er at de skal «utvides betydelig», gjøres mer tilgjengelige og forutsigbare. Det handler om familiegjenforeninger, sponsorprogram i privat eller offentlig regi, humanitære visa, utdanningsmuligheter, stipendordninger og studentvisa, arbeidsmuligheter, humanitære korridorer og andre ordninger på humanitært grunnlag.

Dette er pakket godt inn i 20 tettskrevne sider med den sedvanlige drepende kjedelige FN-svadaen. Ingen gidder å lese slikt, og enda færre forstår det. Det er nok hensikten. Da kan regjeringer la det skli gjennom uten at befolkningen i det hele tatt fatter hva som foregår. Det er makelig og effektiv. Men demokratisk er det ikke.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.