Illustrasjonsbilde. Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX
annonse

Jesus var jødisk, og kristendommen startet som en liten jødisk sekt. Men gradvis løsrev den seg, og deretter var det mye fiendskap mellom de religiøse slektningene. Mange av de første konvertitteten rundt om Middelhavet var trolig jøder.

De som forble i jødiske slekter i Europa holdt fast ved sine ritualer og sin separate identitet opp gjennom århundrene, men det var også mye assimilasjon og mange jøder som gled inn i samfunnet rundt seg. Jødene var ofte dyktige og hardtarbeidende og gjorde det spesielt godt etter frigjøringen de opplevde etter Den franske revolusjon. Dermed oppsto også misunnelse mot jøder.

Behandlingen jøder fikk i Europa og i Norge gjennom mange hundre år er en skamplett på vår historie når vi betrakter det med ettertidens mer siviliserte briller. De ble brukt som syndebukker. At det også blant jøder fantes noen kyniske mennesker, tar ikke bort det ansvaret majoritetsbefolkningen hadde for å vise storsinn og ta dem i beskyttelse mot overgrep og hevntokter.

annonse

Vi må ta avstand fra og erkjenne det jødehatet som har eksistert og som ligger latent i vestlig kultur. Vi må rett og slett være ekstra på vakt om akkurat dette temaet og behandle jødiske spørsmål noe mer varsomt. Og at man pålegger seg selv dette, betyr ingen bekreftelse på at det er en jødisk lobbygruppe som står bak. Vi kan like godt forstå det som en «kulturell selvinnsikt».

Moderering

For de som modererer kommentarfeltet er det alltid fryktelig vanskelig når det dukker opp artikler hvor Europas forhold til det jødiske tas opp. Frontene blir fort uforsonlige. Det kommer krav om sensur, og det kommer påstander om «jødisk makt» og at det sitter noen og sensurer vekk all krikk av jødedom, jøder og Israel.

annonse

Resett prøver å leve opp til prinsippet om et åpent kommentarfelt hvor også vanvittige og groteske påstander slipper gjennom. Ikke fordi de har en verdi, men fordi vi må erkjenne hva noen mener. Og har man motstemmer i  kommentarfeltet, kan disse ta til motmæle.

Foreløpig synes jeg kommentarfeltet på Resett viser demokratiets og ytringsfrihetens styrker. På søndag ble det publisert et par artikler hvor jødenes plass i norsk og europeisk historie nettopp var tematikken. Og i disse diskusjonene kom det frem og slapp gjennom kommentarer som lett gir oss assosiasjoner til historisk, europeisk antisemittisme.

For Resett ville det enkleste vært å slette alle disse for å unngå at våre mange kritikere kaster seg over oss på grunn av kommentarfeltet vårt. Og jødedommen er av de mest betente temaer som finnes. Blir man stemplet som fiendtlig mot jøder, er man «ferdig».

Men når en særlig varsomhet må gjelde, skal man slette alt som smaker av kritikk mot jødedommen? Jeg mener det vil være feil. Historien har nyanser, den er ofte politisk, og den bør bli diskutert. Og like viktig er det at vi ikke i ekstrem grad sletter enhver kommentar som sier noe vanvittig eller fiendtlig mot jødedommen, mens vi lar tilsvarende slippe gjennom om islam, kommunisme eller kristendommen. Gjør vi det, vil de som påstår at jødedommen særbehandles bare tenke at de jo nettopp har rett.

Men når det er sagt, så er det altså vektige grunner til å ta en ekstra beskyttende hånd over den lille gruppen på under 2000 jøder som finnes i Norge. Jødedommen har sine sider som kan gjøre integrering vanskelig, men det er et marginalt politisk fenomen. Da er det noe annet med islam, som er i rask fremvekst. Og i tillegg har det gjennom islam kommet til Vesten en kultur med enda sterkere iboende antipati mot jøder. Jødene er derfor nå truet fra to hold.

annonse

Jeg ønsker derfor å markere noe klart og tydelig: Resett holder demokrati og ytringsfrihet meget høyt og praktiserer det i kommentarfeltet. Men vi har ikke tenkt til å tillate antisemittiske, latente holdninger å utfolde seg her. De som har slike holdninger bør gå i seg selv og finne ut hvorfor de er så opphengt i dette temaet.

Altså: I et demokrati må alle stemmer bli hørt. Men ikke nødvendigvis bli oppmuntret. Så la oss bidra til et konstruktivt, kritisk kommentarfelt fritt for dårlig skjult antipati mot den jødiske minoriteten her til lands og i Vesten forøvrig. Slik fordommer har gått galt før, og kan gå galt igjen hvis vi ikke er oppmerksomme.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse