Hovedkontoret til DNB i Bjørvika, Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
annonse

DNB har nektet lån til selskap som driver med engangsplast, og innfører klimakrav på bedrifter som søker lån fremover. Andre følger etter, og arbeidsgiversorganisasjonen NHO er positive til endringene. Dette rapporterer NRK.

Klima og miljø er blitt viktige faktorer som legges til grunn når DNB vurderer hvor risikoutsatte nye kunder er. Benedicte Schilbred, konserndirektør for bedriftskunder, forteller statskanalen at banken nå inkluderer dette i sin kredittprosess.

Etter innføringen av de nye kriteriene er det flere bedrifter som har fått avslag på lånesøknaden. Banken har redusert andelen lån til bedrifter som befatter seg med fossil energi.

annonse

– Dette handler om bedrifter som vi opplever har for høy klimarisiko, som vi ser ikke er bærekraftig på lang sikt og som vi ikke opplever tar tak i utfordringene på en god måte, sier Schilbred.

DNB-toppen mener at klimavennlighet og såkalt bærekraft må til dersom en bedrift skal lykkes på sikt.

– De bedrifter som ikke har bærekraft i sin forretningsstrategi kommer ikke til å være levedyktige på lang sikt. Her er det definitivt et forretningsmessig grunnlag for oss.

annonse

Også Sparebank1 vil innen kort tid begynne å stille sine potensielle lånekunder spørsmål om klimarisiko og bærekraft. Banken har i år hevdet at de ikke har gjort en god nok jobb hva gjelder klimarisiko. Konserndirektør Arne Austreid sier at verdenssamfunnet ikke gjør en god nok jobb, når det kommer til å nå ulike klimamålsettinger.

– FNs siste klimarapport viser at verden ligger etter med å nå målsettingene sine. Og vi vet at vår virksomhet kan han betydning, så da blir det naturlig å gjøre dette, sier Austreid til NRK.

Regiondirektør i NHO på Vestlandet, Tom Knudsen, sier det var forventet at DNB ville sette klima på agendaen.

– Vi mener det er positivt at dette settes på agendaen og at det blir en dialog mellom bedriften og banken. Næringslivet står overfor klimautfordringer som vi må ta på alvor, konstaterer Knudsen.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse