Nigel Farage. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
annonse

Nigel Farage er ikke min helt, men jeg har i dag sett et intervju av Farage som jeg finner det nødvendig å dele.

annonse

annonse
Reklame fra Resett butikken

Dette fordi jeg opplever det som er på vei til å skje med forslag til gjennomføring av den nye «FN-pakten» som et særdeles alvorlig angrep på selve fundamentet for vårt demokrati. Et særdeles alvorlig angrep på FRIHET og YTRINGSFRIHET i den frie verden. Jeg ser det som en farlig videreføring av «Ytringsansvaret» som Jonas Gahr Støre og AP forsøkte å innføre etter alt oppstyret rundt karikaturtegningene – for mer enn 10 år siden.

Min far, Øistein E. Guderud, var 16 år da han – med fare for sitt og sine beste venners liv – modig tok initiativ til å starte Milorg i Bærum. Unge gutter ble enige om å kjempe mot krefter som ønsket å innskrenke FRIHET og YTRINGSFRIHET for alle i Europa.

I en bok om Øistein: Gutten som lurte Gestapo (skrevet av Harald Utter), kan man på side 12 lese om hvordan Øistein sammen med sin far Erling og hans gode venn Arnulf Øverland, tidlig så at utviklingen i Europa gikk i helt feil retning. Nå ser vi tegn på at dette i verste fall vil kunne utvikle seg til å skje igjen. Tidlig skrev Arnulf Øverland at: «Du må ikke sove…»

annonse
annonse

Europa brenner
Se på hva som nå skjer i Europa! Sverige og Frankrike brenner allerede: Europa brenner!

Frankrike brenner IKKE på grunn av en bensinavgift på 8 øre. Jeg ser opprøret i Frankrike som uttrykk for stor frustrasjon fra vanlige folk. Stor frustrasjon fra vanlige folk, som føler at de IKKE blir hørt. Stor frustrasjon fra vanlige folk, som føler at den politiske «eliten» lenge har fattet beslutninger uten reell forankring i folket. Stor frustrasjon fra vanlige folk, som opplever at en ny «FN-pakt» og en rekke andre betydelige beslutninger har blitt og kan bli iverksatt uten aksept fra folket – og uten å ta hensyn til konsekvenser for frie folk og nasjoner.

Reell begrensning av FRIHET og YTRINGSFRIHET er verktøy som «eliten» vil bruke for å påtvinge innholdet i den nye FN-pakten. Eliten tar sikte på å innføre en rekke begrensninger i RÅDERETT og YTRINGSFRIHET for frie folk og frie nasjoner i Europa – grunnleggende verdier mange modig har vært villige til å ofre livet for.

annonse
Reklame

Stans i tide! Si klart og høyt NEI til den høyst urimelige FN-pakten. Jeg er ingen stor tilhenger av Clinton, men jeg har lenge sett den store faren som nå også Hillary Clinton påpeker, når hun i et intervju med The Guardian sier:
«Europa må få kontroll på innvandringen fordi det er det som tente flammen til den voksende høyrepopulismen på kontinentet».

Jeg oppfordrer statsminister, Erna Solberg, og øvrige statsministre i Europa – si NEI til denne ytterst farlige FN-pakten.

Denne FN-pakten, og måten den er kommet i stand på, er ytterst farlig for FRIHET og FRED i Europa. Jeg vil hevde at den på sikt også vil kunne føre til FNs fall.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett medlemskap og gir ikke tilgang til medlemsinnhold. Resett medlemskap finner du ved å trykke her.


Ved å bruke kommentarfeltet erkjenner du at du har lest og forstått våre regler for kommentarfeltet. Disse finner du her.