Italias innenriksminister Matteo Salvini går hardt ut mot Maltas håndtering av båtflyktninger. Foto: Angelo Carconi / AP / NTB scanpix
annonse
annonse

Det italienske parlamentet har godkjent en tøff ny innvandrings- og sikkerhetslov som vil gjøre det lettere å deportere migranter som begår forbrytelser og frata italienske statsborgerskap fra de som er dømt for terrorisme. Loven inneholder også en lang rekke innstramninger i den italienske innvandringspolitikk.

Den italienske presidenten Sergio Mattarella signerte den nye loven tidligere denne måneden, etter at den var vedtatt i parlamentets andre kammer, dei Deputati, med 396 stemmer mot 99 stemmer den 28. november. Det italienske senatet støttet loven 7.november, skriver den amerikanske tenketanken Gatestone Institute.

Også kjent som «Security Decree» eller «Salvini Decree», inneholder den nye loven flere viktige bestemmelser:

annonse

Et hovedmål med den nye loven er å begrense antall innvandrere som har fått asyl i Italia. For å nå dette målet avskaffer artikkel 1 i loven oppholdstillatelse for såkalt humanitær beskyttelse, en form for sikkerhet som er tilgjengelig for de som ikke er berettiget til flyktningstatus, blant annet i norsk lovgivning.

Under det forrige systemet var betingelsene for å kvalifisere for humanitær beskyttelse, en av de tre beskyttelsesformene som ble gitt til asylsøkere, i tillegg til politisk asyl og subsidiær beskyttelse, vage og utsatt for misbruk. Innvandrere som ankom til Italia var i stand til å kreve humanitær beskyttelse, som varte i to år og ga tilgang til jobb, sosiale velferdsfordeler og boliger, skriver Gatestone Institute.

Under den nye loven vil den italienske regjeringen bare gi asyl til lovlige flyktninger fra krig eller ofre for politisk forfølgelse. Den nye loven introduserer også en serie spesielle tillatelser (av helsehensyn eller naturkatastrofer i opprinnelseslandet) med en maksimal varighet på mellom seks måneder og ett år.

annonse

Artikkel 2 i den nye loven tillater italienske myndigheter å internere innvandrere i sentre med henblikk på hjemsendelse (Centri di Permanent per il Rimpatrio, HLR) i maksimalt 180 dager, opp fra maksimalt 90 dager. Utvidelsen er i tråd med perioden som anses nødvendig for å verifisere en innvandreres identitet og nasjonalitet.

I tillegg fastsetter artikkel 3 at asylsøkere kan holdes i maksimalt 30 dager ved såkalte hotspots, identifikasjonsfasiliteter ved EUs ytre grenser. Hvis identitet ikke er etablert i løpet av de 30 dagene, kan asylsøkere også holdes i de ovenfornevnte sentrene 180 dager. Med andre ord kan asylsøkere holdes i 210 dager for å verifisere deres identitet.

Artikkel 6 gir tildeling av ytterligere midler til hjemtransport: 500 000 euro ($ 570 000) i 2018, 1,5 millioner euro (1,7 millioner dollar) i 2019 og ytterligere 1,5 millioner euro i 2020.

Asylsøkere kan, i henhold til artikkel 7, miste sin beskyttelse hvis de blir dømt for forbrytelser, inkludert: trusler eller vold mot en offentlig tjenestemann; fysisk overgrep; kvinnelig kjønnslemlestelse; og en rekke tyverier.

Det skal nå opprettes en liste over trygge opprinnelsesland, land som har demokratiske politiske systemer, og hvor «generelt og konsekvent» det ikke er politisk forfølgelse, tortur eller umenneskelig eller ydmykende behandling eller straff, trussel om vold eller væpnet konflikt.

Minst 12 EU-land har allerede slike lister, som brukes til å forhindre misbruk av EUs og nasjonale asylsystemer, skriver Gatestone Institute.

annonse

Loven innfører nye kategorier som kvalifiserer en asylsøknad som «åpenbart ubegrunnet» i tilfeller der personer har kommet med inkonsekvente uttalelser; gitt falske opplysninger eller levert falske dokumenter; nekter å avgi fingeravtrykk, utgjør en fare for orden og sikkerhet; eller kom inn på italiensk territorium på en uregelmessig måte og ikke umiddelbart søkte om asyl.

I tillegg til listen over trygge opprinnelsesland etablerer artikkel 10 prinsippet om «internflyktning». Det vil si at utenlandske statsborgere kan bli repatriert til enkelte områder av opprinnelseslandet der det ikke er risiko for forfølgelse.

Artikkel 14 gir mulighet til å fjerne det italienske statsborgerskapet fra de som ikke er italiensk ved fødsel og dømt for forbrytelser knyttet til terrorisme. Gjenstand for mulighet for tilbakekalling inkluderer: utlendinger som ervervet statsborgerskap etter ti års opphold i Italia; statsløse som oppnådde statsborgerskap etter fem års opphold i Italia; barn av utlendinger født i Italia som ervervet statsborgerskap etter fylte 18 år; og ektefeller av italienske borgere.

På en pressekonferanse sa innenriksminister Salvini at den nye loven vil gi orden til et dysfunksjonelt asylsystem. «Med kriterier, sunn fornuft og gode resultater, setter vi orden, regler, alvor, gjennomsiktighet og enhetlighet i asylmottakssystemet som var blitt en vare, en bedrift ut av kontroll og betalt av det italienske folket», sa innenriksministeren fra det innvandringskritiske partiet Lega.

Den nye loven er blitt fordømt av Italias sentrale medier, venstreorienterte politiske partier, samt av frivillige organisasjoner og andre grupper som arbeider med innvandring, skriver Gatestone Institute.

 

 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon