John Maynard Keynes (3rd L) addressing the Bretton Woods Conference, in July 1944. AFP PHOTO / INTERNATIONAL

En gang i tiden var det slik at inflasjon ble definert etter en metode som skulle måle vedlikehold av en konstant levestandard. Det vil si at man målte en fast «kurv» av varer og tjenester.

annonse

Men på 80- og 90-tallet ønsket amerikanske myndigheter en mer «realistisk» målemetode som skulle møte deres ønske om en lavere offisiell inflasjon. Dette oppnådde man ved å gå bort fra den faste kurven og over til en metode hvor man introduserte begrep som «vekting», «substitusjon» og «hedonics».

Kort fortalt gikk endringen ut på at man vektet ned dyre produkter i «kurven» samtidig som dyre produkter også ble byttet ut med billigere lignende produkter. Og hedonics fungerer på den måten at en tv som øker i pris blir ført inn i statistikken med en fallende pris fordi produktet har fått nye funksjoner.

John Williams jobbet før i tiden som konsulent for blant annet et flyselskap som brukte en inflasjonsmodell for å styre sin forretningsvirksomhet. Denne sluttet å fungere da de nye metodene ble innført og dette ble begynnelsen på nettstedet Shadow Government Statistics (ShadowStats).

I dag benytter Williams metodene fra 1980 og 1990 for å måle virkelig inflasjon basert på en konstant levestandard som igjen er basert på en fast kurv av varer og tjenester.

Basert på 1980 metoden måler Williams en inflasjon i USA på 10%. Arbeidsledighet måler han til over 20%. Og realvekst i BNP måler han til -1%.

Dette er den brutale hverdag som oppleves av Joe Average. Selv om manipulerte offisielle tall forteller en annen historie.

Hva er så situasjonen i Norge?

Offisielle SSB tall sier at inflasjonen i Norge i dag er 3,1% med en kjerneinflasjon på 1,6%. Imidlertid, ser man på statens momsinntekter så øker de med ca 7% i året. Vi vet at årsaken ikke skyldes økonomisk vekst, ei heller høyere satser, så da må årsaken være prisstigning. Ikke 1,6% men 7%.

Det direkte resultatet av en slik underrapportering er at staten øker sine inntekter med 7% mens statsansatte, pensjonister og andre lønnsmottagere blir kompensert etter den lave offisielle satsen. Dette gir staten et «forsprang» på rundt 5% poeng og representerer den «skjulte konfiskasjonen» som pengesystemet «fiat valuta» muliggjør.

Pengesystemet er «eid» av staten og benyttes av staten til skjult beskatning av befolkningen. Dette er noe Keynes advarte mot for hundre år siden, men som fortsatt ikke har sunket inn hos folket.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.