Statsminister Erna Solberg (H). Foto: Johan Falnes / NTB scanpix
Del

Det er nå bekreftet et skremmende fakta, Norge skal signere FNs «Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration» (GCM) 19. desember i New York.

annonse

Og dette har du gjort uten å spørre oss. Ja, oss, vi som er sjefen din. Vi velgerne. Vi som gav deg den jobben du nå har. For du skjønner det. Det er VI som bestemmer. Det er folket som gir makt i et demokrati.

Da er det rimelig dumdristig av deg å overse hva folket mener. 85% av Norges befolkning vet ikke hva denne GCM avtalen innebærer. Hva den vil si for vår fremtid. Vårt land. Selv ikke du kan komme her å påstå at Norges signering av avtalen ikke er bindene.

Norge signerer avtalen med et notat på 8 punkter. Dette vil ikke ha noen som helst effekt for utøvelse av avtalens innhold. Vi forplikter oss gjennom avtalen. Ja, forplikter oss. Da spiller det ingen rolle hvilke notater vi har lagt til som vår forståelse av avtalen. Har vi signert så forplikter vi oss.

annonse

Ønsker du å bidra til å holde Resett gående?

Tegn medlemskap eller Støtt oss med et enkeltbeløp

Husk at du også hjelper Resett når du kjøper fra våre annonsører

Kjære Erna, snu før det er for sent
19. desember er fristen. Norges befolkning vil ikke signere, i alle fall ikke før vi har fått en skikkelig redegjørelse for hva dette innebærer for Norge. Å presse igjennom en sak som dere selv påstår ikke er bindende og ikke vil ha noen innvirkninger på immigrasjon, flyktninger og asylsøkere, det blir for dumt. Da kan vi heller sitte på gjerdet og se hva som er neste skritt i avtalen. For den vil bli starten på en mye mere omfattende styring som ligger utenfor Norges kontroll.

«Avtalen danner et rammeverk for videre utvikling av migrasjonshåndtering på alle nivåer og har som mål å styre global migrasjon og styrke rettighetene til migranter og flyktninger. Dokumentet er ikke juridisk bindende.»

Altså: Det er første utkast til hva som kommer senere. Men vi forplikter oss.

De gule vestene har demonstrert og det er kraftige sammenstøt mellom demonstranter og politi i Frankrike. Macron gjør samme feilen som deg: Han overser folket og styrer mot folkets vilje. Hans dager er talte i den stolen.

Du har fremdeles en mulighet til å redde din
Skytingen i Strasbourg på julemarkedet og de siste års terrorhandlinger i Europa taler klart mot mer åpen migrasjon mellom landene. Dette er hverdagen for folket i gaten. De går på julemarked med livet som innsats. Er dette noe vi skal oppfordre til?

annonse

Øke innvandring som har vist seg å ikke virke? Mulig du ikke føler så mye på dette der du sitter i din pansrete bil med privatsjåfør. Men VI, folket i gatene, vi ser, opplever og er redde for den utviklingen Norge er på vei mot.

Selv Karl Johansgate i Oslo, Norges paradegate, er dandert med «blomsterkasser» for å forhindre en eventuell terror utført med bil/lastebil, ledsaget av ropene Allahu akbar.

Det er kommet en norsk versjon av GCM. Men den er jo finpusset og pyntet på i alle bauger og kanter og viser ikke den originale teksten/avtalen vi faktisk har signert på. Hele punkt 17 er så godt som radert vekk i den norske versjonen. At dere har finslipt den norske versjonen i henhold til deres egne 8 punkter i avtalen er igjen et nytt forsøk på å skjule hva vi egentlig har signert på.

Regjeringen har sagt ja til å gripe inn i medias dekning av migrasjon
Det innebærer blant annet å fremme uavhengig og objektiv journalistikk av en viss kvalitet, utdanne pressen i riktig ordbruk om migrasjon, støtte journalistikk av en viss etisk standard og kutte støtte til mediekanaler som «systematisk fremmer intoleranse, fremmedfrykt, rasisme og andre former for diskriminering mot migranter».

Her er det aktuelle avsnittet slik det fremgår av den engelske teksten:

annonse

OBJECTIVE 17: Eliminate all forms of discrimination and promote evidence–based public discourse to shape perceptions of migration.

c) Promote independent, objective and quality reporting of media outlets, including internet based information, including by sensitizing and educating media professionals on migration-related issues and terminology, investing in ethical reporting standards and advertising, and stopping allocation of public funding or material support to media outlets that systematically promote intolerance, xenophobia, racism and other forms of discrimination towards migrants, in full respect for the freedom of the media.

– Dette er et av de punktene jeg reagerte mest på da jeg leste denne avtalen, hvor detaljert den er på at man faktisk skal gå inn og styre media. Det avsluttes med en setning om at man har full respekt for pressefriheten, mens alt før den setning tilsier at en skal gå ganske inngripende til verks, sier innvandringspolitisk talsperson i Frp, Jon Helgheim.

Du har radert ut denne formuleringen i den norske versjonen, Erna. Hvorfor?

Skal vi utdanne journalister til å ha et ensformig syn på immigrasjon? Uansett om den er negativ eller positiv for landet? Hva er målsetningen med en slik innstilling?

– Ja, her må vi være såpass ærlige og si at dette er formuleringer for å få flest mulig til å snakke positivt om innvandring uansett om det er positivt eller ikke. Det er det som er målsettingen med slike punkter. Så er det skrevet på en finurlig måte, men vi må tolke hva som blir effekten av slike føringer. Og jeg mener effekten blir at det legges opp til at man kan gå så grundig til verks som overhodet mulig for å styre informasjonen, fjerne negativ oppmerksomhet rundt innvandring, og promotere det positive, sier Helgheim.

Han mener at slike føringer, dersom det blir tatt til følge, kan få konsekvenser utover mediedekningen av migrasjon:

– Det er formuleringer som kan tolkes til å legge ganske store begrensninger på hvordan media, politikere og hvordan undervisningsinstitusjoner skal snakke om innvandring i Norge. Man skal snakke det opp, og vise fram de positive sidene, selv om de fleste effektene er negative.

De 8 punktene som Norge har lagt til, men som ikke er implementert i avtalen er:

1. Den globale plattformen er ikke juridisk bindende, og tar heller ikke sikte på å innføre internasjonal sedvanerett.

2. Den globale plattformen bekrefter statenes suverene rett til å bestemme sin egen migrasjonspolitikk og deres privilegium til å styre migrasjonen innen sin jurisdiksjon i samsvar med folkeretten. I så måte har statene myndighet til å skille mellom regulær og irregulær migrasjonsstatus. Videre er en effektiv grenseforvaltning avgjørende for sikkerheten til stater, lokalsamfunn og migranter i bekjempelsen av menneskehandel og menneskesmugling.

3. Alle migranter har visse grunnleggende menneskerettigheter som må respekteres fullt ut. Den globale plattformen oppretter imidlertid ingen nye juridiske kategorier, og den slår heller ikke fast at migrasjon er en menneskerett. I tillegg tillater den at landene forbeholder visse rettigheter og velferdsgoder for de regulære migrantene.

4. Norges holdning er at norsk lovgivning og tilhørende ordninger fungerer godt, og at den globale plattformen ikke gir grunnlag for å endre det norske regelverket. Vi anser derfor at målet om å styrke den regulære migrasjonen ikke kan tolkes som en forpliktelse til å utvide norsk lovgivning eller praksis når det gjelder arbeidsmigrasjon, utdanningsmuligheter og familieinnvandring, ettersom norsk rett allerede er i samsvar med folkeretten.

5. Den globale plattformen anerkjenner at landene må kunne håndheve sitt eget migrasjonsregelverk. Fra norsk side legges det til grunn at internering av utenlandske borgere, også av mindreårige, kan være nødvendig i noen tilfeller, men bare som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom.

6. Den globale plattformen er basert på at alle land har en folkerettslig forpliktelse til å ta tilbake egne borgere som har oppholdt seg ulovlig i andre land, enten de reiser tilbake frivillig eller ikke, og at alle land har en forpliktelse til å samarbeide om retur. Norge vil bidra aktivt til å inngå avtaler om tilbaketaking, og til å gjennomføre disse fullt ut med sikte på å nå målet om bedre samarbeid om retur og tilbaketaking.

7. I mange land har migranter en sterkt begrenset rett til velferdsgoder, og det er strenge regler for eksport av slike goder. Norge tolker ikke den globale plattformen dithen at den krever endring av reglene for migranters adgang til å eksportere norske velferdsgoder.

8. Den globale plattformen anerkjenner verdien av en fri presse, og Norge erkjenner at det er ingenting i plattformen som begrenser utøvingen av fri og faktabasert journalistikk om migrasjon.

Avisen Vårt Land har stengt sitt kommentarfelt da dette kunne være grobunn for «ekstreme» holdninger. NRK, TV2 og de fleste andre av MSM har i mange år unnlatt å legge ut saker som omhandler vold, overgrep, voldtekt og misbruk utført av innvandrere. Nok et tegn på hvordan man beskytter de innvandrere som begår forbrytelser mot norsk lov. Noe som passer som hånd i hanske med GCM og punktet med å styre pressen.

Staten skal lære opp pressen i migrasjon og forme positive holdninger til migrasjon hos innbyggere. Et av migrasjonspaktens mål er at landene skal fremme kvalitetsjournalistikk om temaet og «utdanne medieansatte» om migrasjon. Det heter også at landene skal informere offentligheten om de «positive bidragene» ved trygg og ordnet migrasjon.

Den frie pressen skal representere de regjerte, ikke de som regjerer. For slik å kunne fylle sin sentrale rolle som den fjerde statsmakt i vårt demokrati. Hvordan har det seg da at staten er den som betaler for den frie presse? Og etter GCM så er det da altså staten som skal instruere pressen i hva som er rett å trykke?
Hvor forsvant demokratiet Erna?

I Brussel ville folket, de som gir de folkevalgte retten til å styre, demonstrere mot signering av GCM. Dette ble de nektet. 45.000 mennesker var interessert og ville stille i demonstrasjonen. I en undersøkelse der over 59.000 mennesker ble spurt ang demonstrasjonen var 82 % for å demonstrere og vise sin motstand mot avtalen. 82 % Erna!!! Og de ble nektet. De ble nektet sin grunnleggende rett til ytringsfrihet.

Er de «brunsvidde høyreekstremister» hele gjengen? Man kan jo begynne å lure når allerede før Macron har signert, så vil Frankrikes befolkning faktisk ha Frankrike som det var. Ikke gatene overfylt med søppel og teltplasser langs Seinen.

Voldtekt, ran og mord er liksom så dagligdags at det ikke lenger registreres annet enn som en fotnote hos det lokale politiet. Vi kan se til Sverige og se hvordan immigrasjon – både lovlig og ulovlig – har endret vårt naboland. Håndgranater mot politihus og bilbranner er hverdagsproblemer. Og det er ikke mange dagene siden et norsk politihus fikk en bombe tilsendt i posten.

Dette er det vi signerer og forplikter oss til
Kan du ikke skjønne at det norske folk vil vite mere før vi signerer?
Dette er vårt land, Erna. Vi bor her. Skal vi gi fra oss vår suverenitet, vår bestemmelsesrett, vårt styresett, våre lover og regler?

Skal Norge bli styrt fra EU og FN?
Vi har alle sett den PR videosnutten på youtube der du klart sier at får Høyre en mulighet så vil du ta oss inn i EU. «EU er viktig i verden. For det er verdens største og mest vellykkete fredsprosess».

Tror du ofrene for terrorhandlingene i Europa mener det samme som deg Erna? Tror du 13 åringen i Oslo som ble gjengvoldtatt av 5 innvandrere mener dette er en fredens vei å gå?

Barnet på 5 år som ble mishandlet, gjengkriminaliteten i Oslo og dets ofre. De som får bilene brent ned. Skyting på åpen gate i hovedstaden. Tror du disse ofrene mener dette er fredens vei å gå?

Etter at vi åpnet våre grenser for fri flyt av immigrasjon har Norge opplevd en bølge av kriminalitet fra Øst–Europa spesielt. Men også utrolig mye annen kriminalitet som påvirker vår hverdag. Det er kanskje bagateller for deg oppe i det store verdensbilde du ser.

Men dette er det folket i Norge opplever hver eneste dag. Eldre føler seg ikke trygge i sitt eget hjem. Innvandrere kommer på dørene og raner de eldre. Stjeler deres bankinformasjon og tapper deres konti for penger. Maskiner, påhengsmotorer m.m. blir skysset ut av Norge i ekspressfart etter at de er stjålet. Narkotika florerer som karse i en blomstereng.

Når skal DU sette Norge og Norges innbyggere først?
Du sier videre i videoen:
«Den rødgrønne regjeringen har altså forpliktet seg til å ikke snakke om mulighetene for et EU medlemskap. Høyre kommer aldri til å sitte i en regjering som nekter seg selv og velgerne en så viktig debatt».

Men Erna: Hvorfor får vi ikke en debatt om GCM da? Dette er en snikinnføring av EUs direktiver. Videre sier du.
«Hvis vi ser mulighetene for et EU medlemskap. Ja da kommer vi til å gripe den».
Erna du går mot folkets vilje. Vi har stemt NEI i 2 omganger. Og det er ingen ting som har endret seg med deg ved roret.

Folket vil ikke!

Snu før det er for sent
Du ser hele det store bildet. Den sosialistiske tanken. Fred på jorden i guds velbehag, og alle lever lykkelig i ett stort felleskap inn i evigheten. Men du kan ikke tre denne idealismen ned over hodet på et folk som ser verden på en annen måte. Og i fare for å gjenta meg selv:

Du kan ikke endre en feil ved å ta tak i problemene feilen forårsaker. Du må ta tak i grunnen til at feilen oppstår.

Som en liten PS her på slutten, Erna
Ja, vi skulle hatt en fri verden der alle resurser ble delt likt mellom alle mennesker på kloden. Det skulle vært rettferdighet og ingen krig. Verdiene som pr. i dag blir høstet fra Afrika og andre land ender på noen få hender. Noe som vil skape konflikter, krig og nød. Dette fører til migrasjon. Lovlig og ulovlig.

Men å tre den oppgaven med å løse denne utfordringen ned over hode til Kari og Ali Nordmann er feil. Vi kan ikke løse konfliktene i Afrika, Iran eller andre land ved å ta imot mennesker som ønsker et bedre liv.

Man løser ikke problemet med å starte med resultatet av plyndringen av landenes resurser. Fattigdommen, krigene plyndring av naturresurser.  Dere begynner i feil ende. Ta de rike først. Få det regulert. Få ethvert land til å kunne utvinne og tjene på egne resurser. Da vil folket fortsette å bo i sitt land.

annonse
Ønsker du å bidra til å holde Resett gående? Tegn medlemskap eller Støtt oss med et enkeltbeløp

Husk at du også hjelper Resett når du kjøper fra våre annonsører