Illustrasjonsbilde. REUTERS/Alkis Konstantinidis
annonse
annonse

Religion omgir oss i mer eller mindre grad, direkte og indirekte.  Vi har helligdager som er fridager. Norge hadde, til for få år siden, en statskirke. Vår tidsregning er basert på myten om Jesus Kristus.                                               

Iran har prestestyre. I Norge har vi Kristelig folkeparti, et parti som for tiden er i nærheten av sperregrensen. Dette partiet ville bytte ut den sittende regjering. Det er opplyst at en medvirkende årsak er at en ny regjering, vil få en statsminister som er personlig kristen. Norge har en prest som har vært statsminister to ganger. Han er rådgiver for Kristelig folkeparti. Mange flere eksempler kunne nevnes.

La oss gå tilbake i tid, noen tusen år.

annonse

All religion er basert på myter og myter et skapt av mennesker.

Myten om Abraham er utgangspunktet for de tre største religioner i Midtøsten og den vestlige verden. Myten forteller at Abraham ble sendt av sin Gud for å føre i sammen alle mennesker. Uansett hvor forskjellige de var, med hensyn til rase, kultur og så videre. Alle skulle samle seg om en Gud.

Kona til Abraham, Sara kunne ikke få barn, han tok derfor en kone nr. to, Hagar. Hun var arabisk og var Abrahams hushjelp. Hagar fødte Abrahams sønn, som fikk navnet Ishmael.

annonse

Tretten år senere fikk Sara, til alles forundring, en sønn som ble kalt Isaac. Etter at Abraham døde, ble Hagar og Ishmael jagd vekk. Dermed var splittelsen mellom arabere og jøder et faktum.

Etter en tid ble det uenighet blant folket om hvem som hadde den rette tolkningen av Guds ord. Jødene baserte sin tro på profeten Moses. Hans slektskap kunne tilbakeføres til Isaac og Abraham.

Noen hundre år senere kom en ny jødisk profet, Jesus. Han kom med en ny måte å tolke Abrahams religion på. Med dette hadde vi en ny religion, kristendom.

Flere hundre år etter dette igjen, dukket det opp en ny mann, Mohamed. Han påstod å være Guds rette budbringer. Han ville bringe troen tilbake til Abrahams budskap via Ishmael. Vi hadde med det en tredje religion, Islam.

Etter at Mohamed døde, ble Islam splittet opp i to, Sjia muslimer og Sunni muslimer. De kunne ikke bli enige om hvem som var Mohameds riktige etterfølger.

Vi hadde dermed tre religioner, med linjer tilbake til Abraham og hans Gud.

For ca. to tusen år siden hadde Keiseren i Roma herredømme over mesteparten av Midtøsten og sør i Europa. I Palestina og områdene omkring, var det stor aktivitet blant religiøse bevegelser. Det var mye uro og vold. Keiseren installerte en konge til å holde styr på område.

I årene etter myten om Jesus sin død og oppstandelse, ble det lagt lokk på all informasjon om hva som hadde hent. Etter ca. tjue år eller mer, ble det skrevet noe om hendelsen

annonse

Det Nye Testamentet ble skrevet, fra førti til sytti år etter at Jesus døde. Det Nye Testamentet ble bestemt til å inneholde fire evangelier. I det sjette århundre ble Bibelen ferdig satt sammen av de fire evangeliene og tjuetre Hellige Skrifter.

I den tidlige Kristendommen var det mange aktører. Etter hvert var det biskop Irenaeus som tok styringen. Han var biskop i Lyons i år 180 etter Kristus. Han blir regnet som hovedmannen bak Det Nye Testamentet.

Den romerske keiseren kom etter hvert inn i bildet. Ved det berømte bispemøte i Nicea i år 325, i det som nå er Tyrkia, hadde Keiser Constantine samlet over trehundre biskoper. Der ble det endelig bestemt at Jesus var Guds sønn og dermed Gud.

På dette møtet ble det også bestemt tid for Påske. Julen var tidligere bestemt ut i fra tiden når solen snur. Keiser Constantine hadde sin visjon der han ville ha «En Gud, en religion, et imperium og en keiser».

I 1945 i nærheten av byen Nag Hemmadi i Egypt, ble det gjort et viktig funn. En bonde fant en nedgravd krukke, som inneholdt mange papyrusbøker. Disse bøkene ble spredd rundt og noen ødelagt. Først i 1961 ble det som var igjen av bøkene samlet og gjennomgått av eksperter. I 1977 var hele samlingen oversatt til diverse språk.

Denne samlingen er fra rundt det fjerde århundre. Bøkene er kopier av tekster fra ca. år 150 etter Kristus, og en bok eldre enn det. Det er her funnet tekster som reiser tvil om korsfestelsen og alt rundt den. Samlingen inneholder en del informasjon om den tidlige kristendommen, som biskop Irenaeus prøvde å ødelegge.

Mange hundre år før myten om Jesus Kristus ble skapt, var det mange store filosofer. Blant dem den greske filosofen Pythagoras, som vi kjenner fra matematikken.

Filosofene omga seg med mysterier. Kjernen i alle mysteriene var myter om en Gudmann, som døde og stod opp fra de døde. Gudmannen fikk forskjellige navn, avhengig av landet der mytene ble brukt.

Disse Gudmenn kunne være beskrevet i mytene i forskjellige former, men hadde en del ting til felles:

*Hans far var Gud og mor var jomfru.

*Han er født 25.desember.

annonse

*I et bryllup forvandlet han vann til vin.

*Han dør ved påsketider som offer for verdens synder. Han gjenoppstår tre dager senere, for så å stige til himmelen.

Dette, og flere til, er myter som vi kjenner igjen fra myten om Jesus Kristus, som ble skapt flere hundre år senere.

Disse likhetene ble i sin tid holdt hemmelig av den Romerske Kirke, som et ledd i arbeide med å fjerne alt som kunne ødelegge for den vedtatte kristendommen.

Senere har kristne lærde prøvd å forklare denne likheten, på en lite overbevisende måte.

For noen år siden ble det diskutert om Palestina, en gang i tiden, var plassert på vestsiden av den arabiske halvøya. Det vil si på siden mot Rødehavet.

Arkeologiske undersøkelser på området, ble forbudt av styresmaktene i Saudi-Arabia.

DEN MEKTIGE KATOLSKE KIRKEN.

Vatikanet, som er en bystat, er verdens miste stat. Det er ca. fire tusen mennesker som arbeider der daglig. Men det er ca. fire hundre som bor innenfor murene.

Den Katolske Kirke har ca. 1,2 milliarder tilhengere over hele verden. Den har stor økonomi, blant annet i eiendommer.

Pave Leo X, fra det sekstende århundre, skal ha uttalt, fritt oversatt «Myten om Jesus Kristus har vært til stor nytte for oss».

En kan lese i media at den Katolske Kirken har store problemer med rekruttering til presteutdanningen. Det er som kjent krav at nyutdannede prester skal leve i sølibat. Mange mener at det er en sammenheng mellom dette kravet og overgrep på barn fra katolske prester.

En undersøkelse fra Australia viser at det er uforholdsmessig mange katolske prester som har medvirket, når det gjelder seksuelle overgrep mot mindreårige. Styresmaktene der har bedt at den Katolske Kirke avstår fra  kravet om sølibat, som de mener har en sammenheng med overgrepene, må oppheves. På grunn av mangel på prester, skal det i den senere tid være ansatt noen prester som har familie

Det meldes at det, gjennom årene, er utbetalt ca. en milliard dollar i erstatning til overgrepsofre. Dette for å unngå rettsaker.  

Det hevdes at tre av de viktigste saker som angår den Katolske Kirke er: Prevensjon, sølibat og kvinnelige prester.

Det har vært mye strid om adgang til Vatikanets arkiv. Noe av arkivet er så hemmelig, at det er bare noen få personer som har adgang. Men det har vært lettere adgang til en del av arkivet. Dokumenter er funnet som viser hvordan den Katolske Kirke forholdt seg til Holocaust under annen verdenskrig. Den forholdt seg passivt.

Etter krigens slutt var det mange høytstående nazister, som fikk hjelp til å gjemme seg i forskjellige kloster, fra Tyskland til Italia. Adolf Eichmann ble holdt skjult fram til 1950. Da ble han fraktet til den italienske havnebyen Genova. Der fikk han hjelp av kirkens hjelpeorganisasjoner og utstyrt med falske papirer. I papirene ble han beskrevet som flyktning. Midt på sommeren i 1950, kom han seg om bord i båt som skulle til Buenos Aires.

I 1960, i en by nord for Buenos Aires, ble han kidnappet av israelske agenter, og fraktet med båt til Israel. Han ble senere stilt for retten og hengt.

Det kan se ut som om den Katolske Kirke er på vikende front, spesielt i Vest-Europa. Folk slutter å gå til kirken, og den har problemer med å skaffe nok prester. Det er mange som ikke bryr seg om forbud om skilsmisse, prevensjon og sex før ekteskapet. I noen land er det  mange hundre tusen som går fra den Katolske Kirke til den Protestantiske Kirke.

Det synes som om den Katolske Kirken holder så hardt på sin konservatisme, at den blir akterutseilt i vår moderne tid.

Vi har god tilgang på opplysninger fra den tiden da myten om Jesus Kristus ble skapt. Vi vet hvordan innholdet i Det Nye Testamentet og Bibelen ble valgt.

Det er skrevet mange bøker om dette emnet, av internasjonalt kjente forfattere. Det er tankevekkende at disse opplysningene er lite kjent blant folk flest. En kan nesten tenke seg at det er i Kirkens interesse at det blir «lagt lokk» på dette.

Om dette skulle tas opp i sin fulle bredde, ville det få alvorlige konsekvenser for Kirkens virksomhet, samt for religiøse utdanningsinstitusjoner.

Det er mange personer som har bygd seg opp en stor status og stor prestisje, når det gjelder kunnskap om kristendommen. Disse personene, må ha noe å tenke på, når de skal utøve sin virksomhet.

Det er lite sannsynlig at den kunnskapen vi har, når det gjelder myten om Jesus Kristus, om Det nye Testamentet og om hvordan Bibelen ble til, vil føre til stor forandring i Kirkens virksomhet.

Statistikken viser at kirken mister tilhengere, Men Julen feires av stort sett av alle.  En undersøkelse fra USA viser at over 80% av den ikke kristne befolkningen, feiret Jul.

Det er mulig at det på lang sikt, kanskje flere generasjoner, kan komme vesentlige forandringer, når det gjelder kirkens virksomhet og folks forhold til religion.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon