annonse

Kl. 1734 i dag passerte Ytringsfrihetsforbundet (YFO) 500 ordinære medlemmer. Dette er personer som ikke er registrert som medlemmer i andre tros- og livssynssamfunn og som man dermed kan søke offentlig støtte for.

At YFO har passert 500 medlemmer er en viktig milepæl fordi 500 er det minimum en livssynsorganisasjon må ha som medlemmer for å komme inn under den offentlige støtteordningen. For rene trossamfunn er det ingen nedre grense selv om regjeringen har foreslått at loven skal endres slik at alle tros- og livssynssamfunn får 500 som et minstetall.

Det er antall registrerte medlemmer per 31.12 som man søker Fylkesmannen om støtte til. Søknadsfristen er i mars året etter. YFO kommer til å lever inn lister ajourført per 31.12 innen fristen også i mars 2019, men vi er innforstått med at vi neppe får støtte for 2018. I kontakt med Kulturdepartementet fikk vi opplyst at man må vise til aktiviteter i det året man søkte om støtte for, og det har vi jo ikke hatt siden lanseringen først skjedd 2. juledag 2018.

annonse

Men i 2019 blir det aktiviteter i YFO. Vi planlegger også å besøke et flertall av landets fylker og regioner.

500 medlemmer er et veldig godt resultat på bare 34 timer, men vi ønsker å bli mange flere. Så det er bare å starte rekrutteringen av nye medlemmer.

Til opplysning kan vi melde at det også har meldt seg på 86 støttemedlemmer så langt.

annonse

Man kan melde seg inn i YFO her.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse