NRK Dagsrevyens studio. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
annonse
annonse

Dagsnytt 18 den 27/12-18 var i sin helhet viet høyresiden. Jeg var oppgitt over det lave nivået på «debatten». Som vanlig klarte debattantene å unngå å berøre de egentlige årsakene til at ting er som de er og journalisten var som vanlig ikke forberedt med kritiske, faktabaserte spørsmål. Jeg savnet Fredrik Solvang denne gang.

Som vanlig var det mangel på balanse i debatten. NRK hadde en overvekt av folk tilhørende venstresiden eller medstrømsmedia når de inviterte til debatt om høyresiden. Da Nina Hjerpeset-Østlie var i studio var hun alene mot tre fra den andre siden. Hun var riktignok ikke selv bekymret over at folk fra høyresiden ikke slapp til så ofte, siden Resett og Document ser ut til å gå forbi Aftenposten nokså snart. Jeg deler hennes optimisme og er glad for at disse nettstedene vokser. Likevel skulle jeg ønske at når NRK inviterer folk fra høyresiden inn i studio, ville det vært fint om de tok inn debattanter med slagkraft og sterkere retoriske evner. Som regel inviterer de «ufarlige» mennesker som ikke klarer å sette journalisten på plass. Hederlige unntak er Hans Rustad, Helge Lurås og Nina Hjerpeset-Østlie.

Det var også debatt om høyreekstrem terrorismetrussel på Dax18, men venstreekstremisme ble ikke nevnt med ett ord. Det er merkelig, siden Europol hvert år slipper statistikk som viser at venstreekstreme terrorhandlinger er langt mer utbredt enn høyreekstrem. I 2017 var venstreterrorisme ca. fem ganger så vanlig som høyreekstrem (24 mot 5). Dette er et eksempel på mangelfull dekning som ikke er «fake news», men det er en forvrengning av virkeligheten.

annonse

Trædal var opptatt av at høyresiden får slippe til som ulv i fåreklær dvs. som eksperter, men han har neppe noen problemer med at den venstreekstreme Lars Gule blir sluppet til i NRK som «terrorekspert».

Begrepsforvirring på venstresiden. Trædal skal ha ære for at han innrømmet at den eneste attributten som ifølge ham selv definerte høyresiden var innvandringsmotstand. Det blir veldig uintellektuelt og endimensjonalt. Dessverre er det også tendenser til begrepsforvirring på høyresiden. En liberalist er en person som tradisjonelt står på høyresiden. Liberalisme og dertil libertarianisme går ut på å redusere statens inngripen. Det som definerer høyresiden er reduksjon og/ eller fravær av stat/offentlig. Det har lite eller ingenting med innvandring å gjøre. I en liberalistisk stat vil det være naturlig mindre innvandring, da det ikke vil finnes noen særlige støtteordninger å nyte godt av, og det er kun mennesker med vilje til egeninnsats som ønsker å komme. Og en ekte høyrevridd person ønsker innvandrere velkommen. En høyrevridd person vet at i et liberalistisk samfunn er hver person sin egen lykkes smed, og hudfarge, nasjonalitet eller religion er underordnet.

Slik jeg ser det er det i hovedsak tre grunner til at det er innvandringsmotstand i Norge:

  1. Velmenende mennesker (nordmenn) vil være «inkluderende» og ofre julegudstjenester, Nasse Nøff-bilder og grillpølser for ikke å fornærme noen. Noen vil til og med innføre kjønnsdelt svømmeundervisning. Nordmenn vil ikke nekte folk å utøve sin religion, men vi ønsker å få lov til å være nordmenn. Når noen mennesker vil ta fra oss dette, blir vi opprørte.
  2. Utarming av velferdsstaten. En stor del av enkelte innvandrergrupper er overrepresentert i bruk av velferdsytelser og vil utarme felleskassen.
  3. EU (og tidvis FN) står for en overnasjonal styring av Norge som blir oppfattet som at vi fratas kontroll med egne ressurser (f.eks. fisk, strøm og olje) og at vi blir påtvunget innvandring.

De tre punktene har lite å gjøre med hvorvidt man står på høyre- eller venstresiden. Du finner mange sosialdemokrater som er like tradisjonelle som paven, og det er vel tverrpolitisk enighet om at vi må ta vare på velferdsstaten og våre nasjonale ressurser.

annonse

Venstresiden snakker om «sinte, middelaldrende menn» som erketypiske «høyreekstreme innvandringsmotstandere». Det er et eksempel på merkelapper som venstresiden bruker for å fjerne fokuset fra den egentlige debatten. Er man innvandringskritisk eller tradisjonell, blir man stemplet som rasist, nazist, islamofob, Goebbels, brun, grums, kloakk etc. etc. Hillary Clinton kalte Trumps velgere for «basket of deplorables». Slik nedsettende tale ble ikke tatt godt mot, og er nokså sikkert en av de viktigste grunnene til at hun tapte valget. Man kommer ikke i dialog med folk hvis man konstant omtaler dem i stigmatiserende vendinger.  

Til slutt omtales «fake news», et begrep gjort kjent av Donald Trump, men som venstresiden med stor glede beskylder høyresiden for å komme med. De «alternative mediene» som Resett, Document og Rights begår feil som alle andre og de har også sine vinklinger. Men de er flinke til å påpeke mangelfull journalistikk i tradisjonelle medier. Når halshugging (drapene i Marokko) i NRK blir omtalt som «knivskader» og nyheter om Trump aldri inneholder noe positivt, er det på sin plass at folket informeres om dette. Når vi setter dette opp mot Gro Harlem Brundtlands beklagelse over at etablissementet ikke lenger kan kontrollere hva folket informeres om, er det ikke noe rart at medstrømsmediene blir uglesett. Norske medier kommer sjelden med «fake news», men gang på gang blir de avslørt i å utelate vesentlig informasjon som kan gi et helhetlig bilde. Dette er spesielt typisk i Midt-Østen-dekningen. Og når man er inne på jødehat, har kanskje venstresiden etterhvert en god del å svare for …. ?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon