Illustrasjonsbilde. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

2018, året som har vært.  Denne talen blir i stikkords form, med vekt på at 2018 ebber ut, og at følgende negative saker, men også med lyspunkter i kursiv har preget dette året:

 • Voldsom mediehets om menneskeskapt global oppvarming, støttet av politikerne, og større bedrifter i næringslivet. Motrøster har begynt å bli hørt, og blir ikke like mye tiet ihjel. Klimarealistene har fått fotfeste, og endel mennesker tar til motmæle. Reell forskning viser at det hele er en politisk bløff for å kue befolkningen.
annonse

 

 • Direkte mobbing av USAs president Donald Trump, ledet av forståsegpåere i den røde pressen, med stilltiende samtykke av de fleste politikerne. Donald Trump er populær i USA’s befolkning da han innfrir sine valgløfter og setter sitt land først, stikk i strid med hva vi andre  er vant til.

 

 • Islams fremferd i våre samfunn med grusomme drap og voldtekter samt gjengkriminalitet, alt dette er en uventet og uønsket bi-effekt av en politikerstyrt innvandrings politikk som skal ødelegge nasjonalstaten. De forsøker å skjule dette for enhver pris. Dette blir stadig vanskeligere å holde skjult. Folket ser dette, og synes det er forferdelig. Ofrene er ikke forgjeves.

 

 • Politisk korrekthet tier de fleste debatter på «elite»-nivå. Den såkalte eliten er på vikende front, og eksponerer seg som tafatte maktmennesker som etterhvert mister ansikt.

 

 • Bompenger stadig mere som ekstraskatt, ikke kun til veibygging. Bomringer i mange byer. Bomregningene er nå større enn drivstoffutgiftene.  Et gryende folkeopprør er igang.

 

 • EU-regler overkjører oss, og vi gir avkall på selvstendighet. Finanstilsyn, og ACER, salg av vannkraft til EU-pris, og import av strøm fra EU sørger for at noe av det eneste som var billig i Norge også skal bli dyrt, og det har vi allerede begynt å merke EU ser ut til å gå i oppløsning, med en fyllik som leder, og indre splid, tysk idiot-energipolitikk har blitt avslørt, og flere medlemsland setter sin egen nasjon foran EU. Dumme norske politikere opplever forakt fra sine velgere.

 

 • Vi har en svak borgerlig regjering som såvidt beholder taburetten ved å føre sosialistisk politikk, for å tekkes stortinget, men gir blaffen i sine velgere. Det ser ut til at partigrensene viskes ut, og det blir andre grenser å forholde seg til: globalister mot nasjonalister, byråkrater mot arbeidstagere. Politikerne er globalister, mens folk flest er nasjonalister. Det tipper stadig over i nasjonalistenes favør. I Frankrike gjør folket opprør mot byråkrater og globalister.

 

 • Den norske kronen svekkes stadig. Avslører det syke norske styresettet der fasaden begynner å sprekke. Prisene øker mens lønningene stagnerer. Dette er ikke inflasjon, men velferdsreduksjon.

 

 • Sukkeravgiften gjør at folk med dårlig råd må blø mer for et lite lyspunkt i hverdagen. Er et prestisjetap for politikerne. Folk kjøper via postordre fra Sverige. Skatt på det søte gjør folk sure.

 

 • Rekorder i henlagte saker for Oslo-politiet. I tillegg er det mye som ikke engang anmeldes. Har vært slik lenge, men blir stadig mer eksponert, noe styresmaktene ikke liker.

 

 • Kameraderi og korrupsjon «light» i det offentlige, stadige avsløringer. Blir opplyst og spredd i sosiale medier.

 

 • Pressen er ikke den 4. Statsmakt, men myndighetenes forlengede arm. Sprer løgner og fortier sannhet. Sosiale medier vokser fortere enn de klarer å oppfatte, et folkeopprør er i startfasen. Alternative nettforumer befester seg og vokser, mens de etablerte er på vei nedover. HRS, Document, Resett, og andre dukker opp, og ikke minst en voldsom meningsutveksling på facebook basert på kildeinformasjon. Facebooksiden «Støtt opp om Sverige» har nesten 180.000 følgere. «Sløseriombudsmannen» viser groteske utslag av uansvarlig pengebruk.

 

 • Hetsing av bilister har nådd klimaks i Oslo med rød-grønt sosialiststyre. Innstramminger gir dårlig næringsliv der, og de som ikke absolutt må dit holder seg helst vekk. Det har blitt store facebook reaksjoner på dette, med ledende «Ja til Bilen» som belyser og latterliggjør disse tiltakene.

 

 • I Oslo skal milliarder av kr brukes til sykkelveier, som brukes av et minimalt antall fanatikere. Sykkelveiene skal brøytes og prioriteres i enhver henseende, mens veiene er siste prioritet. Pengene kommer fra eiendomsskatt, bompenger og annet som ikke er relatert til saken. Folk begynner å se urimeligheten, og reagerer negativt på dette.

 

 • Offentlige institusjoner scorer dårlig. Barnevernet er vel verstingen, da det direkte ødelegger andres liv. Men det finnes nok av andre som forsurer medborgernes liv med sitt stivbente regelverk og empatiløse «herskere». Kan nevne noen: Mattilsynet, ….(leseren kan her legge inn sin «favoritt») Verstingen Barnevernet har ødelagt mye for Norges omdømme i andre land, og plasserer oss blant land vi ikke ønsker å sammenlignes med. Dette er prestisjetap, og er omtrent det eneste som kan påvirke dårlige politikere og byråkrater.

 

DENNE LISTEN KAN GJØRES LANG SOM EN TYKK BOK. Heldigvis kan man styre sin egen hverdag endel, unna dette. Å droppe mainstrema media, oppsøke alternativ informasjon, og ikke minst Tenke Selv er det viktigste man kan gjøre, og arbeide aktivt for å snu denne negative trenden.

Forventningene til 2019 blir desto større (Min private ønskeliste):

 • Nye politiske grupperinger vil få stor oppslutning og punktere de etablerte partier. Samtidig vil de gamle presses til å legge om sin politikk, og ta hensyn til landets innbyggere. De dårligste lederne byttes ut, og nye friske krefter kommer til. FrP og SP reformeres, Slagsvolds familebånd til AP fjernes, og FrP og SP går sammen om å bevare Norge. Dette gir massiv tilslutning, og kommer til å bli plattformen ved neste stortingsvalg. H, AP, KrF og V klarer ikke å bli kvitt sine udugelige ledere som tviholder på makten og sender partiene i grøften. Mediepropagandaen preller av!

 

 • Ved kommunevalget vil de røde feies vekk fra de store byene der de har gjort mest skade, og de nye som kommer inn vil reversere alt det negative.

 

 • Klimabløffen punkterer og relaterte avgifter og skjev politikk kreves endret. I kjølvannet vil massiv korrupsjon avsløres, og lederne stilles for retten.

 

 • Tysk energipolitikk tar et endelig brudd med den grønne bløffen. Merkel får sparken som kansler. All støtte til alternativ energi opphører, og norsk vannkraft vil falle i pris, og kan like gjerne brukes i Norge. Omfattende skroting av vindmøller, eller alternativt de gis som U-hjelp til afrikanske land i stedet for annen U-hjelp.

 

 • EU’s fremtid:  Fylliken Juncker presses til å gå av, han avslører da omfattende snusk og korrupsjon som hevn, EU rakner og Brexit fullføres, nye handelsavtaler skapes, og verdenshandelen vil blomstre.

 

 • I USA stilles Hillary Clinton for retten og blir dømt for omfattende korrupsjon. Dette vil også ta med seg norske politikere som står bak milliardoverføringene til Clinton Foundation. I kjølevannet vil hele Libyakrigen bli brakt til menneskerettsdomstolen, og Stoltenberg med følge dømmes til lange fengselsstraffer for forbrytelser mot menneskeheten.

 

 • Fred i Syria medfører at asylbetingelsene krever hjemsendelse. Dette fører til at også andre lands asylanter blir hjemsendt. Måten å gjøre dette på er å kutte all NAV-støtte til  dem som kommer fra disse landene som nå trenger sin arbeidskraft til fulle for å komme videre. Tilhørende tomme kommunale leiligheter punkterer det norske boligmarkedet og sørger for at unge har råd til å etablere seg med egen familie, og få barn. Spekulantene sitte igjen med null-verdier.

 

 • Et punktert boligmarked sørger for at de som jobber svart drar hjem. Dette åpner for at yngre norske håndverkere får en fremtid.

 

 • I Sverige blir det nyvalg, og et nytt styre med Sverige Demokratene og rester av høyresiden i regjering. De tar fatt på den tunge veien med å snu etter årtiers sosialistiske vanstyre.

 

 • Nye samarbeidskonstellasjoner mellom landene, der folkebevegelser samarbeider over grensene godt hjulpet av sosiale medier, avslører maktimisbruk og korrupsjon. Nasjonalstatene styrkes, og strenge etiske regler sørger for at dette ikke skal gjenta seg.

 

 • I de vestlige landene innføres en kopi av sharialover kun for muslimer, men overstyrt av nasjonale lover. Muhammed og sharialover vil altså være underordnet nasjonale lover, og utføres av såkalte vantro mot muslimer. Dette føles så feil for muslimene at de aller fleste flytter vekk. De som blir igjen velger å gjøre seg til vertslandets borgere og blir evig tro mot sitt land, og sørger for at Islam aldri får fotfeste der lenger.

 

 • Norske byråkrater mister arbeidet etter at EU’s regler ikke lenger gjelder i Norge. Staten må kutte ned på antall ansatte, og med et redusert NAV må overflødige settes til praktisk arbeide.

 

 • Kaldere klima, og dårligere avlinger krever økt innsats med å dyrke jorden. Byråkrater tilbys gunstige avtaler om å kjøpe fraflyttede gårdsbruk, og gjøre nytte for seg med å dyrke mat for egen befolkning.

 

 • Nye politikere sørger for å fjerne statlige overføringer til all presse og media. Etiske regler innføres i det offentlige der alle medarbeidere tas i ed, og opplyses om strenge straffer og tap av ansettelse og alle rettigheter ved misbruk.

 

 • Det frie ord blomstrer, og de som sitter i styre og stell blir livredde for å eksponeres negativt. Dette fjerner over natten all korrupsjon og maktmisbruk.

 

 • Norges hestekur vil følges over hele verden, og andre land følger etter. Uten økonomisk støtte trekker muslimene seg vekk fra de vestlige samfunn tilbake til sine opprinnelsesland, og fortsetter der. Noen av dem har med seg holdninger og impulser fra oss, og de får sine impulser til å gro i de muslimske landene, der folket etterhvert skjønner at de har blitt lurt til underkastelsen, og gjør opprør!

 

Antagelig er forventningene «litt» for høye, Utopi?, men kanskje noe av det vil skje? Eller som en begynnelse på noe bedre? Trøsten er at det har allerede begynt, og vil fortsette.

Verdens største statsmann gjennom tidene, Sir Winston Churchill kommenterte det slik, midtveis i krigen:  Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.

Med dette ønsker vi det nye året velkommen!!

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.