Helge Lurås
President i YFO
Del saken
 • 240
 •  
 •  
 •  
 •  

Siden Lov om trudomssamfunn og ymist anna er meget knapp, danner Odelstingsproposisjon nr. 59 (1980-81) mye av grunnlaget for statens vurdering av hvilke tros- og livssynsorganisasjoner som blir godkjent. Den følgende beskrivelsen av Ytringsfrihetsforbundets livssyn skulle fullt ut dekke de vilkår myndighetene mener må være oppfylt.

Vi heter Ytringsfrihetsforbundet. Og vi er en livssynsorganisasjon. Imidlertid kan et navn aldri fullt ut fortelle hva livssynet faktisk går ut på. Det er sammensatt. Men noen elementer kan vi enes om allerede, som utledet under. Etter hvert vil ulike innspill og diskusjoner fra og mellom medlemmene kanskje føre til en videreutvikling. Også innspill fra ikke-medlemmer kan være nyttige.

Vårt livssyn er bygget på realisme og sunn fornuft. Disse to begrepene er sentrale. De står i opposisjon til tankebygninger som har kommet til i Vesten de siste ca. 100 år i samband med radikale marxistiske, sosialistiske og utopiske tanker.

Disse tankene har hatt som formål å endre samfunn, å konstruere nye virkelighetsoppfatninger og ødelegge de gamle. Dermed har også røtter, tradisjoner og identitet vært under angrep.

Ytringsfrihetsforbundets medlemmer bekjenner seg til et realistisk syn på menneskets sosiale natur. Vi har visse medfødte egenskaper som påvirker hva vi som samfunn bør gjøre både moralsk og politisk. Det finnes grenser for hvor mye og raskt et samfunn bør endre seg, ikke minst fordi mennesket har disse medfødte egenskaper. Litt forsiktighet i hvordan sosiale eksperimenter utføres er fornuftig i et etisk og politisk perspektiv.

Og felles identitet tar lang tid å bygge opp dersom man skal lage fellesskap av annet enn biologisk slekt. Nasjonale fellesskap har utviklet seg i en overordnet vestlig, europeisk kontekst som er påvirket fra ulike geografiske og kulturelle retninger de siste 10.000 år.

Disse europeiske fellesskapene er viktige sosiale, intellektuelle, moralske og politiske enheter. Religion, livssyn og verdier er ofte viktige elementer i å holde fellesskap sammen, men er sjelden tilstrekkelig på egen hånd. Identitetsgrupper er som regel sammensatt av tradisjon, historie og verdifellesskap.

Vi kan også gjenkjenne oss som humanister. Vi verdsetter mennesket som et vesen som er del av naturen, på godt og vondt. Men mennesket har også en fot i en annen, kultivert og sosialisert leir.

Dette danner grunnlag for moralen, som vi betrakter som kulturelt betinget og i praksis varierende fra kultur til kultur. De såkalt «universelle» verdiene er i beste fall påstander om en idealtilstand og ikke uttrykk for en faktisk enighet på tvers av kulturer.

Som etisk rettesnor skal våre medlemmer etterstrebe å ha integritet og empati, noe som fanges i det norske utrykket å være «hel ved». De etiske normene gjelder behandlingen av alle mennesker, uavhengig av etnisk og religiøs identitet. Den gylne regel gjelder også for oss, slik den kommer til uttrykk for eksempel i Matteus 7,12: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem.»

At noen tror på guddommelige krefter er ikke uforenlig med å være medlem av Ytringsfrihetsforbundet. Religiøs tro kan gi noen trygghet, men det er fullt mulig å leve et fullverdig liv som agnostiker eller ateist.

Livssynsrealister bruker sunn fornuft til å rettlede seg i det intellektuelle og moralske landskap. Man verdsetter selvstendighet og kaster ikke over bord etablert innsikt for å tekkes en postmoderne, moralistisk tendens. Om noe, er det også konsekvensetikk snarere enn sinnelagsetikk som holdes som fornuftig av våre medlemmer.

Livssynsrealister tror folkestyret er den beste styreformen for et samfunn. Og derfor må også ytringsfriheten holdes ved like. Muligheten til å tenke og snakke fritt er også et individuelt gode uavhengig av dens politisk fordelaktige konsekvenser.

Ytringsfrihetsforbundet vil bistå medlemmene med å utvikle og praktisere sitt livssyn basert på realisme og sunn fornuft, men er en tolerant livssynsorganisasjon som ikke gjør krav på annet enn den samme retten som andre tros- og livssyn blir gitt i Norge. Vi ønsker også å vokse og inkludere flere i livssynsfellesskapet vårt.

Her kan du melde deg inn i Ytringsfrihetsforbundet.

Resett er en dugnad og trenger lesernes hjelp. Donasjoner fra dere holder hjulene i gang. Tusen takk!

 • kr

Eller betal til kontonummer 1503.94.12826
Vårt vipps-nummer er 124526
SMS: Støtt oss med et fast beløp på 59 kr pr måned ved å sende “Resett fast” til 2474
SMS: Støtt oss med et enkeltbeløp på 200 kr ved å sende “Resett” til 2474
Andre måter å donere på finner du på Støtt oss siden.
 • 240
 •  
 •  
 •  
 •  

Velkommen til Resetts kommentarfelt

Kommentarer forhåndsmodereres, det kan derfor ta noe tid før de dukker opp i kommentarfeltet. Skriv gjerne kort. Resett tar ikke ansvar for lenker til andre sider og for filmlenker. Resett står ikke inne for meningene som uttrykkes av den enkelte kommentator. Alvorlige personangrep, hets, trusler og oppfordring til vold, spamming, trolling og avsporing av debatten er ikke tillatt. Det oppfordres til normal høflighet. Resett forbeholder seg retten til å fjerne enhver kommentar uten begrunnelse. Ved å kommentere her godtar du disse betingelsene. Gjentatte brudd på betingelsene kan føre til utestengelse.
Har du spørsmål knyttet til kommentarfeltet kan du sende det til [email protected]