Pressebilde fra Human-etisk Forbund

Even Gran er nyhetsredaktør i Fri tanke, medlemsbladet til Human-Etisk Forbund (HEF) en livssynsorganisasjon som håver inn nesten 100 millioner i offentlig støtte hvert år. Han har gjort seg opp noen følelser om det nylig lanserte Ytringsfrihetsforbundet i artikkelen «Ytringsfrihetsforbundet» får neppe offentlig støtte.

Nyhetsredaktør Even Gran.
annonse

Han tar utgangspunkt i Resett.

– Slik Resett framstår i dag, er det lett å forstå de som mener at nettstedet har tråkket over grensen. Nettstedets skribenter, kommentatorer og kommentarfelt lar sjelden en anledning gå fra seg til å hisse hverandre opp med negative og bombastiske generaliseringer rundt innvandring, islam og muslimer, føler nyhetsredaktør Even Gran.

Følelser er ikke alltid så lett få konkretisert, men det er vel nærliggende å gjette seg til at Even Gran føler at Resett er som en mann med en bart under krigen.

– Vi har jo en del erfaring med hva svartsynt demonisering av hele folkegrupper kan føre til, så at noen faller for fristelsen til å trekke en del historiske paralleller i møtet med Lurås & co, synes jeg i grunnen både han og kommentarfeltet hans burde tåle.

HEF har i flere tiår jobbet for å marginalisere kristendommen i Norge, men de er mer positive til islam.

– Det er lettere å vinne sympati i en metadebatt om et grunnleggende demokratisk prinsipp enn å få gehør i de brede lag for den stadige hakkingen på islam og muslimer, skriver Even Gran.

Om Ytringsfrihetsforbundet (YFO) skriver han følgende:

– I formålsparagrafen uttrykkes det bekymring over at ytringsrammene i Norge og andre vestlige land blir stadig snevrere. Det nystartede forbundet mener at et fellesskap «basert på vestlige verdier og identitet» er i ferd med å forvitre. Det hevdes videre at mange ikke tør ytre seg av fare for å miste jobb og inntekt, forfremmelser eller anseelse. Vi kan også lese at det finnes «en sannhetsundertrykkende tendens i media og blant myndigheter».
Alt dette ønsker det nye Ytringsfrihetsforbundet å gjøre noe med. Planen er blant annet å gi medlemmene «en felles ramme og følelse av tilhørighet rundt det å tenke og snakke fritt».

– Den egentlige konteksten her, tydelig for de fleste som har fulgt dette en stund, er at Lurås og meningsfellene hans i Resett krever å kunne si hva de vil om innvandring, islam og muslimer uten at noen skal utsette dem for rasismeanklager eller beskylde dem for å spre hat.

– Men uansett hvordan vi vrir og vrenger på det, er det ikke et livssyn å mene at ens egen ytringsfrihet blir undertrykket av politisk korrekthet og «feige eliter som ikke tør konfrontere islam», skriver han videre.

HEF skriver på sine hjemmesider at utmelding fra Human-Etisk Forbund kan gjøres på følgende måte:

Alle innmeldinger og utmeldinger i Human-Etisk Forbund må skje skriftlig.
Dersom du ønsker å melde deg ut av Human-Etisk Forbund kan du sende et utfylt utmeldingsskjema til oss, eller sende oss en e-post til [email protected] Vi setter pris på om du begrunner utmeldingen din.

Dersom din utmelding skyldes økonomiske årsaker, kan du spørre oss om redusert innmeldingsavgift. Det vil da kun koste deg 100,- i året å være medlem hos oss.

Du kan sende skjemaet til:
Human-Etisk Forbund
Medlemsservice
Pb. 9076 Grønland
0133 Oslo

Hvis man deretter vil melde seg inn i Ytringsfrihetsforbundet, kan man gjøre det her.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.