Illustrasjonebilde. Foto: Olmo Calvo / AP / NTB scanpix

Tvangsarbeid og sexslaveri er de vanligste skjebnene for ofre for menneskesmugling. Gjerningspersonene straffes sjelden, viser FN-rapport.

annonse

Til tross for at flere har blitt dømt for menneskesmugling i afrikanske land og i Midtøsten den senere tiden, er det en svært lav andel som straffes, påpekes det i rapporten fra FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC).

I 2016 ble det rapportert om rundt 25.000 ofre for menneskesmugling, de fleste kvinner. Dette er over 10.000 flere ofre enn i 2011.

Andelen jenter øker

Om lag halvparten av ofrene er voksne kvinner, mens 23 prosent er jenter. Denne andelen er økende, advarer UNODC.

De fleste blir ofre for seksualforbrytelser. I 2016 gjaldt dette 59 prosent av alle ofrene.

I rapporten dokumenteres det hvordan grupper i ulike væpnede konflikter bruker menneskesmugling for å finansiere aktiviteter eller øke sine styrker, i tillegg til seksuelle overgrep.

Også tvangsarbeid er en utbredt årsak til menneskesmugling. Dette gjelder en tredel av ofrene i rapporten, og forekommer spesielt ofte i land i Afrika og Midtøsten.

Dette kan imidlertid komme av at det rett og slett er flere ofre som blir funnet her, og ikke at det faktisk er flere som utsettes for menneskesmugling.

Sårbare ofre

Flere blir også ofre for organtyveri. Mellom 2014 og 2017 er det avdekket om lag 100 slike saker. De fleste ble utsatt for dette i Midtøsten og Nord-Afrika, men også i Europa, Sentral- og Sør-Amerika har dette forekommet.

I enkelte av sakene er det bevist at smuglerne samarbeider med personer fra legestanden. Gjerningspersoner i slike saker utnytter svært sårbare personer, ifølge UNODC.

Blant ofrene er personer i flyktningleirer som blir lurt med falske løfter om betaling eller at de skal fraktes til tryggere steder.

(©NTB)

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.