Ordfører Rune Støstad i Nord-Fron. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Del

Ordfører Rune Støstad (Ap) i Nord-Fron sier at han vil arbeide for at det ikke vil bli etablert et asylmottak i hans kommune. Han mener at lokalsamfunnet ikke har mulighet til å håndtere et mottak. Dette rapporterer Gudbrandsdølen Dagningen. 

annonse

Torsdag ble det kjent at en Simen Bentsrud ved Per Gynt Lodge i Ruste i Nord-Fron har varslet kommunen om at de vil søke på to anbud fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Det første anbudet er ankomsttransittmottak for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Det andre anbudet er drift av særskilt bo- og omsorgsmottak for asylsøkere med truende eller voldelig atferd. Dette gjelder i all hovedsak beboere som er vurdert av UDI til å utgjøre en trussel mot sine omgivelser.

Ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad (Ap), sier til GD at erfaringene lokalsamfunnet hittil har gjort seg, tilsier at en etablering av et mottak ikke er ønskelig.

– Jeg er svært skeptisk til å opprette et slikt mottak og vil arbeide for at det ikke skjer. Vår kommune har vært gjennom en vanskelig tid. Det har vært stort press på vårt helseapparat og en vanskelig tid for lokalsamfunnet. Vi er ikke klar til å ta på oss en så stor oppgave som dette, sier Ap-ordføreren.

annonse

Ønsker du å bidra til å holde Resett gående?

Tegn medlemskap eller Støtt oss med et enkeltbeløp

Husk at du også hjelper Resett når du kjøper fra våre annonsører

Han sier at han har hatt en dialog med politiet om saken, og at han har kommunisert sitt syn overfor kommuneadministrasjonen, som skal i dialog med eierne av Per Gynt Lodge. Videre vil han ta saken opp ved neste formannskapsmøte, der han vil be de andre politikerne om å slutte seg til sitt standpunkt.

– Det er flere grunner til at jeg ikke ønsker dette. Plasseringen er ikke heldig. Dette stedet ligger avsides og for seg selv. Det må legges til rette for aktiviteter og nærhet til tilbud hvis en skal et slik mottak. Plasseringen er langt fra ideell, mener Støstad.

Han påpeker at det har vært asylmottak på Per Gynt Lodge to ganger tidligere. 

– Vi har erfaringer som tilsier at vi ikke ønsker et mottak, sier Støstad.

Resett har søkt ordføreren for en kommentar. Han har foreløpig ikke besvart forespørselen.

annonse

SP-topp skeptisk

Ordføreren er ikke alene blant lokalpolitikerne om sin motstand mot etableringen av et nytt mottak. Også den lokale SP-politikeren Hans Petter Solberg, som selv bor i Ruste, sier han er skeptisk til muligheten for at det kan komme voldelige asylsøkere til lokalsamfunnet. 

– Jeg må si at jeg er skeptisk. Hvis det kommer voldelige asylsøkere hit. Jeg kan ikke tenke meg at det er mange som ønsker dette, sier Solberg til GD.

Solberg gjør det klart overfor lokalavisen at han så raskt som mulig vil be om at det blir holdt et informasjonsmøte, der lokalbefolkningen i Nord-Fron får anledning til å si sin mening om saken. 

– Jeg regner med at det ikke er så greit for dem som bor i nærheten av et slik mottak. Det vil være en skikkelig utfordring, sier han. 

annonse

Sp-politikeren understreker imidlertid at situasjonen ville ha vært en annen om det var snakk om et mottak for såkalte enslige mindreårige asylsøkere.

annonse
Ønsker du å bidra til å holde Resett gående? Tegn medlemskap eller Støtt oss med et enkeltbeløp

Husk at du også hjelper Resett når du kjøper fra våre annonsører