Illustrasjonsbilde. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Over halvparten av de kirkelig ansatte kjenner til at det har forekommet seksuelt krenkende atferd i kirken, framgår det av en fersk rapport.

annonse

Evalueringsrapporten er utført av åtte personer, blant annet forskere og teologer, alle ansatt ved VID vitenskapelige høgskole.

Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep (KRS) ble etablert i 1996, som et uttrykk for at kirkene tar på alvor at overgrep, vold og krenkelser skjer mellom mennesker, ifølge deres egen hjemmeside. Det er KRS selv som har bestilt evalueringsrapporten.

Rapporten bygger på en spørreundersøkelse som ble sendt til ulike kirkesamfunn og organisasjoner, blant dem Den norske kirke, Den romersk-katolske kirke og Den ortodokse kirke. Den katolske kirke ønsket ikke å delta i spørreundersøkelsen.

Totalt 1054 kirkelige ansatte og ansatte i frivillige religiøse organisasjoner har svart på spørreundersøkelsen.

Seksuelt krenkende atferd

Hele 52,5 prosent svarer ja på spørsmål om de har kjennskap til seksuelt krenkende atferd begått av kirkelige ansatte. 45,1 prosent svarte nei, mens 2,4 prosent svarte at de ikke ønsker å svare på spørsmålet. Om lag samme prosentandel svarer at de kjenner til at KRS har bistått i slike tilfeller.

Når det gjelder tilfeller av krenkende handlinger begått av kirkelige ansatte som det ikke ble gjort noe med, svarer 22,8 prosent at de kjenner til slike tilfeller. 72,1 prosent svarte nei, 5,1 prosent ønsket ikke å svare. 664 av de 1054 personene hoppet over dette spørsmålet.

Nær halvparten av dem som svarte på undersøkelsen, bodde på Østlandet, (42 prosent) mens over en firedel var fra Vestlandet (28 prosent). Om lag en femdel bodde i de to nordligste regionene.

Rapporten understreker også at ikke alle som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, og som er brukere av KRS, har vært utsatt for disse overgrepene i kirkelig eller religiøs sammenheng.

– Religiøs avhengighet

I 2016 og 2017 ble det rapportert inn 34 tilfeller av seksuelle krenkelser i Den norske kirke. Til sammenligning var det rapportert inn sju tilfeller for 2014 og 2015, ifølge tall fra Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA).

– Det kreves både teologisk og psykologisk innsikt for å fatte hvilken makt en predikant eller prest kan ha over et ungt, eller voksent, religiøst søkende menneske, sier tidligere politimann og nå styreleder i KRS, Bjørn Hareide i rapporten. Han betegner et slikt forhold som «en religiøs avhengighet».

Samtidig med at rapporten ble offentliggjort, sendte KRS ut en pressemelding om at daglig leder gjennom 22 år, Elisabeth Torp, går av.

– Når ressurssenteret på bakgrunn av denne evalueringen skal peke ut kursen for fremtiden og videreutvikle driften, ser jeg det som naturlig å overlate roret til andre, sier hun.

Over halvparten av de ansatte sier de kjenner til at det har forekommet seksuelt krenkende atferd i kirken.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.