Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kraftbalansen i Norge er god. Netto strømeksport i fjor er trolig over 10 TWh. Strømprisen går likevel til himmels. Vi avspises med tåpeligheter fra kraftmafiaen som forklaring.

annonse

Fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018 økte total strømkostnad for norske hushold fra 95 til 125 øre pr. kilowattime, eller med ca. 30 prosent. Viktigste årsak er økning i selve strømprisen, som vanligvis utgjør omlag en tredel av totalen. De to andre komponentene er nettavgift og avgift til staten.

Les også: Stem NEI til ACER – vi stoler ikke på EU

Strømprisen har i 2018 økt så kraftig at den er viktigste årsak til et hopp i samlet prisvekst i Norge i fjor til 3,5 prosent. Det betyr at ikke bare pensjonistene, men trolig folk flest i oljelandet Norge i fjor tapte kjøpekraft. De foregående 10 år har prisstigningen i Norge vært på vel 2 prosent årlig. Kraftekspertene antyder ytterligere prisøkninger i tida framover.

Hovedforklaringene er fortsatt høyt forbruk, lite nedbør i fjor og for lite vann i magasinene. Påspedd litt kledelig, taktisk «bekymring» for lave vintertemperaturer. Hvordan ser virkeligheten ut?

Ser vi på den siste statistikken fra SSB, som gjelder ut november 2018, sank kraftproduksjonen de første 11 måneder av fjoråret med 1 prosent i forhold til samme periode i 2017, mens innenlandsk nettoforbruk økte med 2,6 prosent. Netto strømeksport i perioden er likevel på over 10 TWh, av en total produksjon på 133 TWh.

Les også: De etablerte medienes knefall for Høyre og Arbeiderpartiet i ACER-saken

Hvis magasinfylling og vintertemperatur bekymrer, er det naturlig å bremse eksporten.

Det motsatte skjedde i november, som er siste statistikkførte måned. Da sank kraftimporten med 30 prosent, mens eksporten økte med nesten 11 prosent. Vi eksporterte over fire ganger så mye kraft som vi importerte, 1,94 mot 0,44 TWh. Det tilsvarer en netto eksport på ca. 17 TWh på årsbasis.

Magasinfyllingen i uke 1 i år er med 62,7 prosent litt under normalen, men ikke noe dramatisk. Den var omtrent på samme nivå i begynnelsen av 2017, uten at det medførte nevneverdig utslag på strømprisen. Uten krafteksport ville magasinfyllingen også i år ha vært omtrent på normalen.

Hovedårsaken til våre økte strømpriser er den økende nettintegreringen med EU, der prisen til forbruker er 2-3 ganger så høy som i Norge. Alle aktører innrømmer at dette vil trekke opp strømprisen også hos oss.

Les også: Globalistene eier H, Ap og Frp: I dag ACER – i morgen Statoil?

Ikke bare kan norske kraftverk ta bedre betalt for strømmen. Norske vannkraftforbrukere må absurd nok også være med og betale for EUs utslippskvoter for CO2, der prisen er firedoblet i løpet av ett og et halvt år, fra 50 til over 200 kroner pr. tonn. Det rammer primært kostnaden på kullkraft.

Regjeringen kan endre på situasjonen. Den vil ikke. Den velger ACER og EU-integrasjon framfor rimelig kraft til norske forbrukere. Det er en tydelig lojalitetserklæring.

Denne artikkelen ble først publisert på Oljekrisa.no 

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.