OSLO 20081104: Nils Rune Langeland. Foto Knut Falch / SCANPIX

Den avskjedigede professoren Nils Rune Langeland tapte saken han anla mot staten.

annonse

En enstemmig Oslo tingrett frifinner staten ved Kunnskapsdepartementet.

annonse

– Retten har gjennom bevisførselen funnet det bevist at Langeland ved flere tilfeller gjennom mange år har utvist ufin og ubehagelig atferd mot overordnede, kolleger og samarbeidspartnere i alkoholberuset tilstand og at han derved ved en rekke anledninger har krenket sine tjenesteplikter, skriver Oslo tingrett i dommen

Fyll og sms-meldinger

Langeland ble oppsagt fra jobben ved Universitetet i Stavanger i fjor høst etter flere mediesaker om at han hadde sendt seksuelle meldinger til kvinnelige studenter og endog til sin egen sjef. Disse meldingene var bare noe av grunnlaget for at han ble avskjediget.

Dommen skildrer hvordan han så langt tilbake som 2009 utviste en problematisk opptreden i forbindelse med sosiale situasjoner knyttet til jobben, der Langeland hadde drukket alkohol. Over årene ble historiene mange, og Langeland skal opptrådt ufint og forstyrrende i mange situasjoner.

annonse
annonse

Langeland hevder han er oppsagt på ulovlig grunnlag og gikk derfor til sak.

Oslo tingrett slår fast i dommen at Universitetet i Stavanger hadde gitt Langeland tilstrekkelig mange advarsler før oppsigelsen kom.

– Retten har lagt vekt på at Langeland ved så mange tidligere anledninger hadde fått påpekt det problematiske i hans alkoholvaner og alkoholrelaterte atferd, uten å følge opp ulike behandlingstilbud fra både fastlegen og arbeidsgiver, står det i dommen.

Slipper sakskostnader

Selv om Langeland tapte saken, mener tingretten at han ikke skal idømmes å betalte sakskostnader. Det framheves at det har vært viktig for Langeland å få saken behandlet og at han er innvilget fri sakførsel.

– Retten mener allikevel at Langeland hadde en viss grunn til å få avskjeden prøvd, skriver tingretten.

Også styrkeforholdet mellom Langeland på den ene siden, og staten på den andre, er poengtert som svært ulikt. Dette er så tungtveiende grunner at prinsippet om at den tapende part idømmes sakskostnadene fravikes.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-medlemskap og gir ikke tilgang til medlemsinnhold. Resett-medlemskap finner du ved å trykke her.