Direktør for Statens Helsetilsyn Jan Fredrik Andresen Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
annonse
annonse

Rutinesvikt, store mangler og dårlig praksis i barnevernstjenestene avdekkes i en gjennomgang av over 100 barnevernssaker.

Statens helsetilsyn har totalt gjennomgått 106 barnevernssaker fra 60 kommuner over hele landet. Sakene har vært behandlet i fem ulike fylkesnemnder i tidsrommet januar 2016 til mai 2017.

I rapporten, som ble lagt fram torsdag, konkluderer helsetilsynet blant annet med at «det er stor grad av variasjon i om barnevernstjenestenes arbeid er i tråd med god praksis. I de fleste saker har det vært både god praksis og svikt. Den mest alvorlige svikten er at barnevernstjenestene i svært mange saker ikke bruker den informasjonen de har, og den kompetansen de besitter, til å gjøre en grundig vurdering av det enkelte barns behov».

annonse

Rapporten peker også på at selv om barnevernet har snakket med barna i alle faser, så viser det seg at selv om barnas synspunkter er nedskrevet, er de ofte ikke tatt hensyn til i vurderingene eller brukt i argumentasjonen for viktige beslutninger, noe som reduserer deres mulighet til reell medvirkning

Rapporten stiller også spørsmål ved om barnevernstjenesten har forsikret seg godt nok om at foreldrene har forstått det kontaktpersonene har villet formidle. Dette gjelder både norske foreldre og foreldre som har vokst opp i andre land.

Samtidig fastslår tilsynet at barnevernstjenestene gjør grundige og gode analyser i saker som angår helt små barn og spedbarn.

annonse

Rapporten er laget på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon