Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
annonse
annonse

Han har holdt seg taus for ikke å ødelegge regjeringsforhandlingene. Men nå tar Per-Willy Amundsen bladet fra munnen. 

– Mine forslag til endringer i barnetrygden skiller overhode ikke på mennesker ut fra etnisitet. Det har jeg aldri tatt til orde for og det ble heller ikke formidlet slik av TV2, skriver Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen på Facebook fredag morgen.

Overfor Resett går han til kraftig angrep på de etablerte medienes tolkning av hans utspill: 

annonse

– Jeg oppfatter at jeg var tydelig i mitt intervju med TV 2 og det var ingenting i intervjuet som tilsier de tolkningene deler av norsk media og politikere som ønsker å misforstå meg gjorde. Det er ikke noe grunnlag for det i de sitatene. De kobler meg opp mot uakseptable holdninger, på et tynt grunnlag. Da er det ikke min feil. Man kan alltid formulere seg tydeligere og bedre, men jeg klarer ikke å forstå hvorfor store deler av gammelmedia har valgt å tolke meg på denne måten.

– Hvorfor har du forholdt deg taus så lenge?

– Det er av hensyn til våre forhandlere på Granavollen. De ønsket ikke uro mens de satt og forhandlet.

annonse

– Du fikk kritikk fra Siv Jensen. Hva tenker du om det?

– Siv og jeg helt enige. Hun sier at Frp aldri har vært tilhengere av å innrette kontantytelser basert på etnisitet og det har heller ikke jeg foreslått, hun er også bekymret for arbeidslinja hva gjelder innvandrere, det er vi skjønt enige og jeg mener også det er uakseptabelt hvordan media har formidlet denne saken.

– Hun sier at det kom feil ut og ikke er akseptabelt?

– Det kom feil ut, men det skyldes ikke meg, det skyldes hvordan mediene tolket meg. Sånn sett er jeg enig i at det ikke er akseptabelt.

– Gikk du ut med dette for å velte regjeringsforhandlingene?

– Dette var et utspill for å komme med noen alternativ til det jeg anser som en lite bærekraftig politikk, med konsekvensene av økte kontantytelser. Jeg kan ikke se at man på noen som helst måte løser noen problemer med barnefattigdom ved å fortsette å øke offentlige kontantytelser.

– Hva tenker du da om det man har blitt enige om i Granavollen-plattformen?

– Jeg ville nok gjerne sett at det var en annen tilnærming. Én ting er økt barnetrygd, men også nedkomststønaden er økt svært betydelig. Man har også lagt til en formulering i regjeringserklæringen om at heller ikke barnetrygden skal regnes med når man beregner grunnlag for sosialstøtte. Dermed vil kontantytelsene øke og sannsynligheten for økt barnefattigdom vokser.

annonse

– Er du nå komfortabel med at ditt parti går i regjering med Kristelig Folkeparti?

– For min del så var det veldig vanskelig avveining, fordi det er fire partier som har satt seg ned og blitt enige og på mange områder har de andre fått gjennomslag for politikk vi ikke er enige i. Det som jeg har lagt til grunn er at denne plattformen i sum er bedre enn det vi fikk på Jeløya. Selv om vi på ingen måte er helt fornøyd.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon