Sjøstyrand Skole Kristiansand, Foto: Privat
annonse
annonse

En elev ved Sjøstrand barneskole i Kristiansand ble angrepet og banket opp av en 23 år gammel assistentlærer med utenlandsk opprinnelse.  Foreldrene ble gjort oppmerksom på hendelsen da gutten kom hjem full av blåmerker. De fikk ikke noe varsel fra skolen.

Det skal være flere hendelser hvor assistentlæreren har oppført seg psykisk truende i tillegg til å ha mishandlet eleven i nærvær av andre klassekamerater. En av hendelsene  skjedde da eleven med hard makt ble fjernet fra en ballbinge.

Eleven hadde først tatt saken opp med skolen på egenhånd før foreldrene var klar over situasjonen. Det gikk hele fem dager med pågang fra foreldrene før skolen fulgte regelverket og innrapporterte foreteelsene til de rette kommunale innstanser.

annonse

I ettertid har guttens foreldre fått ut mer informasjon om assistentlærerens oppførsel mot gutten. Forholdet assistentlæreren har hatt til eleven karakteriseres som både uvanlig og uprofesjonelt. Blant annet har eleven blitt forspurt om å bli tatt bilde av så assistentlæreren kunne dele med sine venner.

I tilfeller hvor eleven har blitt behandlet hardt har brus, kjeks og tyggegummi blitt tilbudt som kompensasjon for det som har skjedd og for at det skal holdes tett om det samme. Foreldrene reagerer også sterkt på at en antatt pedagog forespør en elev om å bli venner på Instagram.

Foreldre har bedt skolen om å oppgi informasjon om hvilken bakgrunn og pedagogisk utdannelse assistentlæreren har som gjør at han kan være alene med skolebarna.  På assistentlærerens Facebook-side fortelles det ingenting om hans bakgrunn eller tidligere liv foruten at han har jobbet for og vært soldat i Hans Majestet Kongens Garde.  Etter hva Resett erfarer, har 23-åringen tidligere arbeidet ved to andre skoler i Kristiansand kommune.

annonse

Andre foreldre som har relasjon til skolen reagerer på at rektor Øystein Mosfjeld ved Sjøstrand skole ikke har fulgt riktig prosedyre, men prøvde å dysse saken ned ved å ordne den i «minnelighet».

Saken, som fort kan bli en straffe- og erstatningssak, ble opprinnelig foreslått ordnet ved at eleven skulle møte opp og snakke ut med den voldelige læreren samt at skolen ville ha samtaler med gutten alene uten hans foreldre til stede. På dette tidspunktet aktet ikke skolens rektor å gjøre noen omrokkeringer og mente at neste skoledag skulle gå som normalt. Dette gjorde gutten redd og foreldrene valgte å holde ham hjemme fra skolen.  Først påfølgende ettermiddag forstod skolen alvoret.

Nå har foreldrene til gutten anmeldt både læreren og skolen. Resett har blitt informert om at assistentlæreren har blitt avskjediget.

På skolens nettside finner vi en egen link til utdanningsdirektoratets informasjon om mobbing, om hva man kan foreta seg som elev eller foreldre ved mobbing. Men hvordan man skal forholde seg når en lærer går til fysisk angrep, står det ingenting om, sier en opprørt far til Resett.

I opplæringsloven § 9A-3 som alle læreanstalter skal følge står det blant annet:

– Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i Forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i Forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.

Resett har kontaktet rektor Øystein Mosfjeld som først ikke ville kommentere hendelsen. Men han bedyrer likevel at skolen har fulgt gjeldene regler og varslet rette instans i Kristiansand kommune.

I september 2018 kunne foreldre til skolebarn i Kristiansand lese i Fedrelandsvennen at blant annet rektor Mosfjeld mente at den nye Opplæringloven som kom i 2017 ville bidra til å minke mobbing over tid.  Om det også skulle omfatte lærere og over hvor lang tid, forble usagt.

annonse

Resett har forgjeves søkt å komme i kontakt med assistentlæreren.

 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon