Illustrasjonsfoto. Migranter i Calais, 20. februar, 2018. Foto: AP Photo
Del

En rapport fra Melhus kommune i Trøndelag viser hvor vanskelig integreringen kan være på små plasser. 

Resett har fått innsyn i dokumentet, som viser klare utfordringer i integreringen av flyktninger fra 2013 til 2016.

I 2013 var det 40 prosent av de som hadde deltatt i introduksjonsprogrammet for flyktninger som gikk over i jobb eller utdanning. Resten gikk over som «Arbeidssøker på andre tiltak i NAV».

I 2014 var det 18,2 % gikk over i jobb eller utdanning.

annonse

Ønsker du å bidra til å holde Resett gående?

Tegn medlemskap eller Støtt oss med et enkeltbeløp

Husk at du også hjelper Resett når du kjøper fra våre annonsører

I 2015 var det 33,4 % som gikk over i jobb eller utdanning.

I 2016 var det 58,3 % som gikk over i jobb eller utdanning.

Sp-ordfører advarer om økte sosialutgifter på grunn av flyktninger

Vanskelig

Kommunen oppsumerer årsakene til at det ofte er vanskelig for flyktninger å finne seg jobb:

– Det stilles store krav til effektivitet i arbeidslivet og det oppleves av og til at praksiselever med lavt norsk språknivå blir en belastning ute i praksis.

– Enkelte flyktninger mangler forståelse for viktigheten av å jobbe.

– Kvinner som ikke vil jobbe eller får lov av mannen til å jobbe.

– Deltakere med manglende skolegang og lite erfaring fra arbeidsliv.

– Økt utbetaling av økonomisk sosialhjelp i samsvar med økt bosetting av flyktninger.

Pessimistisk budskap

Kommunen ser med pessimisme på mulighetene for å lykkes med integreringen av de som ikke får seg jobb etter avsluttet introduksjonsprogram.

– Av de flyktningene som ikke kommer seg ut i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram, eller etter arbeidsrettet oppfølging av NAV etter program, blir en stor andel sosialhjelpsmottakere. For NAV betyr dette økt arbeidsmengde og for Melhus kommune en økt kostnad.


Del