Ytringsfrihetsforbundet (YFO) ble lansert 2. juledag og har allerede mer enn 2600 medlemmer. Vi vil søke om offentlig støtte som registrert livssynssamfunn på lik linje med Human-Etisk Forbund og Humanistforbundet.

I vedtektene til YFO står det at:

YFO vil tildele stipender til skribenter og kunstnere som har utmerket seg til fordel for ytringsfriheten.

Våre ressurser er inntil den offentlige støtten slår inn, trolig/som forventet i slutten av 2020, noe begrenset. Men styret i YFO har likevel besluttet å starte utdeling av stipender allerede nå.

Den første mottager av stipend er Bjørn Ditlef Nistad. Nistad, som har doktorgrad i russisk historie, skrev for to dager siden innlegget Jeg mistet jobben ved Universitetet i Oslo fordi jeg advarte mot terrorisme fra asylsøkere hvor han redegjorde for det «yrkesforbud» han har opplevd. På et tidspunkt oppfordret han norske myndigheter om å stille informasjon innhentet ved avhør av tsjetsjenske asylsøkere til disposisjon for russiske sikkerhetstjenester. Som Nistad selv skriver:

«Jeg vet ikke om det var utspillet om å sende informasjon om tsjetsjenske asylsøkere til russiske sikkerhetsmyndigheter, det at jeg i diverse sammenhenger hadde forsvart den russiske krigføringen i Tsjetsjenia og beskrevet de tsjetsjenske opprørerne som hva de i mine øyne var, nemlig islamistiske terrorister, eller det at jeg generelt sett var Russland-vennlig, som gjorde at vikariatet ikke ble forlenget. Det jeg kan si, er at jeg fra personer som ville meg vel, fikk høre at det fra visse miljøer hadde kommet reaksjoner på medieutspillene mine, og at jeg måtte nedtone mine meninger om jeg skulle ha håp om å få en stilling ved et universitet eller en høyskole her i landet. «Hold kjeft, i det minste til du får en fast stilling,» var rådet jeg fikk.

I et par år søkte jeg på stillinger i historie og Russland-kunnskap ved universiteter og høyskoler. Men etter mer eller mindre tydelig å ha fått høre at jeg var uønsket, gav jeg opp.»

Som president i Ytringsfrihetsforbundet kjenner jeg selv til det norske akademiske miljø fra mine fire år ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Det er smale rammer for hva man kan si, og dette er et betydelig problem.

YFO tar ved denne utdelingen ikke stilling til selve ytringene til Nistad, utover at de er klart innenfor loven og at de er uortodokse i Norge. Han har vist mot og integritet ved å stå for dem, og har med stor sannsynlighet måttet betale en pris for det når det gjelder karriere og personlig økonomi.

YFO bemerker også Nistads vilje til å snakke utilslørt til Resett, hvor han ofte slippes til som ekstern bidragsyter. Rett etter lanseringen av YFO skrev han følgende:

«Resett har opptrådt som en utilslørt kritiker av globalisering, innvandring og islam. At nettavisen på denne måten har talt den liberal-globalistiske eliten midt imot har gjort at den har tiltrukket seg hundretusener av lesere og mange givere. Resetts styrke har vært opposisjon og hensynsløs ærlighet. Resetts fremtid vil måtte baseres på ærlighet og vilje til åpent å ta stilling. Og en slik posisjon er uforenlig med et donquixotisk forsøk på å opptre som forsvarer av den «rene» ytringsfrihet. Jeg håper derfor at Helge Lurås trekker seg som president for det nyopprettede ytringsfrihetsforbundet, som jeg tror ikke vil kunne bli noe annet enn en surreorganisasjon.»

Av disse grunner tildeles Bjørn Ditlef Nistad et stipend fra YFO på kr. 15 000.

YFO vil også kunngjøre nok en stipendmottaker i løpet av få dager.

De som ønsker å donere penger til YFO for å bidra til stipendordningen eller på annen måte støtte vårt arbeid, kan gjøre det ved å bruke VIPPS 549112. Man kan også betale til kontonummer: 1506.18.14806. Andre betalingsmåter finner her.

YFO ønsker også nye medlemmer velkommen. Innmelding kan gjøres her.

Med hilsen

Helge Lurås

President, YFO