annonse
annonse

Trass i økt barnetrygd vil mange familier som får sosialhjelp, fortsatt få redusert utbetaling. Årsaken er at kommunen de bor i regner barnetrygd som inntekt.

– Barnetrygden skal økes med 7.200 kroner for barn mellom 0 og 6 år, og økningen av barnetrygden skal holdes utenfor beregningen av sosialhjelp, sa den nyslåtte barne- og familieministeren Kjell Ingolf Ropstad til NTB da regjeringsplattformen var klar.

Men djevelen ligger som kjent i detaljene, og nettopp ordet økningen i uttalelsen får SV til å steile.

annonse

– Selv når regjeringen for en gangs skyld gjør noe bra og utvider barnetrygden, klarer den å finne smutthuller for å sørge for at de fattigste ikke skal få like mye. Det er en hån mot dem som har minst, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

En gjennomgang av Kostra-tall fra 2017 som beskriver kommuners virksomhet, viser at nesten 50.000 barn lever i familier som mottar redusert sosialhjelp, fordi barnetrygden regnes som inntekt i beregningsgrunnlaget. Det er gjerne de fattigste familiene som mottar sosialhjelp.

Bare 65 norske kommuner velger å ikke regne barnetrygden med i inntektsgrunnlaget, noe lover og regler altså åpner for.

Barnetrygd = inntekt
annonse

KrF har programfestet at barnetrygden skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp, men fikk i regjeringsforhandlingene altså ikke gjennomslag for annet enn å holde økningen utenfor beregningsgrunnlaget.

Et grovt overslag tilsier at man i 2020 vil få vel 16.000 kroner i året i barnetrygd for et barn under seks år.

Av dette vil altså kun økningen på 3.600 kroner i 2020 bli holdt utenfor i beregningsgrunnlaget for sosialstønad – en knapp firedel av det totale beløpet.

En økning på totalt 7.200 i årene 2020 og 2021 vil bety at en større andel blir holdt utenfor beregningsgrunnlaget.

Hvis økningen blir som regjeringen forutsetter, vil samlet barnetrygd for et barn i alderen 0 til 6 år i 2021 ligge på nesten 20.000 kroner.

– Halvveis

SV vil ha slutt på avkortingen og en kraftig opprustning av barnetrygden. Partiet beskriver endringen KrF har fått gjennomslag for, som veldig halvveis.

– Denne ordningen er en ekstremt målrettet måte å sørge for at de fattigste familier ikke får støtte på. Hvis barnetrygden virkelig skal være den gode hjelperen mot fattigdom som den kan være, så må denne ordningen fikses, sier Lysbakken.

Han synes det er trist at Ropstad selger inn økningen som en stor seier.

annonse

– Det er det ikke. Dette er helt nede på minimumsnivået av hva de burde ha fått til for å hjelpe de fattigste barna, sier Lysbakken, som minner om at over 100.000 barn vokser opp i fattigdom i Norge.

– De gjorde ingenting

KrFs familiepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold mener kritikken fra SV faller på steingrunn.

– De gjorde absolutt ingenting med barnetrygden da de satt i regjering. De gjorde heller ikke noe for å sikre at barnetrygden ikke skulle regnes inn som inntekt av den enkelte kommune, sier Bekkevold til NTB.

Videre understreker Bekkevold at KrF vil kjempe videre for styrket barnetrygd for barn mellom 6–18 år, og at alle kommuner skal holde barnetrygden utenfor sosialhjelpen.

Barnetrygden hadde stått på stedet hvil i to tiår da KrF i fjorårets budsjettforhandlinger fikk gjennomslag for å øke ytelsen med vel tusen kroner i året. I regjeringsplattformen fikk KrF gjennomslag for en ytterligere økning, men bare for de yngste barna.

De rødgrønne partiene økte ikke ytelsen da de hadde makten i årene 2005–2013. Da som nå kunne kommunene velge å regne barnetrygden som inntekt.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon