Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix
annonse
annonse

Onsdag kom det nye tall som viser at innvandrere og lavtlønte er overforbrukere av kontantsøtte. De siste årene har andelen som benytter seg av kontantstøtte økt, viser en analyse fra SSB. Ordningen brukes hyppigst av innvandrere og folk med lav utdanning.

Innvandrerforeldre benytter seg i større grad av ordningen enn andre foreldre: 43 mot 17 prosent i 2017.

Dette er de samme gruppene som forskning viser at i størst grad har utbytte av å gå i barnehage, mens de som kommer fra hjem med bedre inntekter i mindre grad har noen positiv læringseffekt av at barna starter tidlig i statlige utdanningsinstitusjoner.

annonse

– Dette viser at det er behov for å gjøre noe med kontantstøtten, sier Fremskritspartiets innvandringspolitiske talsmann, Jon E. Helgheim, som er innvalgt fra Buskerud.

– Vi ser at en rekke velferdsgoder er under alvorlig press som følge av innvandring. Kontantstøtten er bra for de som bruker den rett, men vi ser at det hovedsaklig er innvandrere som bruker den, sier han til Resett.

Han mener det er godt dokumentert at kontantstøtten holder innvandrere borte fra arbeidslivet og barna deres borte fra barnehage.

– Er det et paradoks at innvandring fører til at ordninger som innebærer valgfrihet, enten vi snakker om fritt skolevalg eller kontantstøtte, kommer under press?

annonse

– Ja, gode velferdsordninger som er bygget opp gjennom generasjoner her i landet, blir plutselig utsatt for et utålelig press som følge av innvandring. Innvandring endrer samfunnet raskt, og prisen nordmenn må betale er mindre valgfrihet, høyere skatter og dårligere kommunale ytelser.

Han understreker at håpet ikke er ute for de av oss som ønsker valgfrihet for våre barn.

– Kontantstøtten kan reddes om man stiller krav til arbeidsytelse.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon