Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å bli involvert i eneulykker sammenlignet med norske tunge godsbiler, viser en undersøkelse. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å bli involvert i eneulykker sammenlignet med norske tunge godsbiler, viser en undersøkelse.

annonse

Transportøkonomisk institutt (TØI) har publisert en rapport med tittelen «Internasjonalisering i godstransport på vei: sikkerhetskonsekvenser, risikofaktorer og tiltak».

Analyser av norske ulykkesdata viste at utenlandske tunge godsbiler har tre ganger høyere risiko for å bli involvert i eneulykker som norske tunge godsbiler, dobbelt så stor risiko for møteulykker, og nesten dobbelt så stor risiko for kollisjon med et kjøretøy som kjører i samme retning.

Utenlandske sjåfører i Norge ser også ut til å ha høyere sannsynlighet for å utløse dødsulykker enn norske sjåfører.

På bakgrunn av dataene konkluderte forskerne med at særlig to risikofaktorer synes å være viktige: Erfaring med og kompetanse på å kjøre på norske veier og vinterkjøring.

Resultatene tyder på at norske sjåfører av tunge godsbiler er bedre utstyrt, har mer kompetanse på, høyere mestringsfølelse og lavere risikooppfatning knyttet til vinterkjøring enn utenlandske sjåfører i Norge.

Rapporten foreslår særlig seks tiltak for å øke transportsikkerheten til utenlandske aktører i Norge: Økt kontroll av tunge kjøretøy, utdanning/informasjon om vinterkjøring og norske veiforhold rettet mot utenlandske sjåfører, avklare (og øke) transportkjøperes ansvar, mer myndighet til Statens vegvesen, endre sanksjoneringsmulighetene fra anmeldelser til bøter og økt samarbeid mellom nasjonale myndigheter.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.