Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å bli involvert i eneulykker sammenlignet med norske tunge godsbiler, viser en undersøkelse. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix
Del

Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å bli involvert i eneulykker sammenlignet med norske tunge godsbiler, viser en undersøkelse.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har publisert en rapport med tittelen «Internasjonalisering i godstransport på vei: sikkerhetskonsekvenser, risikofaktorer og tiltak».

Analyser av norske ulykkesdata viste at utenlandske tunge godsbiler har tre ganger høyere risiko for å bli involvert i eneulykker som norske tunge godsbiler, dobbelt så stor risiko for møteulykker, og nesten dobbelt så stor risiko for kollisjon med et kjøretøy som kjører i samme retning.

Utenlandske sjåfører i Norge ser også ut til å ha høyere sannsynlighet for å utløse dødsulykker enn norske sjåfører.

annonse

Ønsker du å bidra til å holde Resett gående?

Tegn medlemskap eller Støtt oss med et enkeltbeløp

Husk at du også hjelper Resett når du kjøper fra våre annonsører

På bakgrunn av dataene konkluderte forskerne med at særlig to risikofaktorer synes å være viktige: Erfaring med og kompetanse på å kjøre på norske veier og vinterkjøring.

Resultatene tyder på at norske sjåfører av tunge godsbiler er bedre utstyrt, har mer kompetanse på, høyere mestringsfølelse og lavere risikooppfatning knyttet til vinterkjøring enn utenlandske sjåfører i Norge.

Rapporten foreslår særlig seks tiltak for å øke transportsikkerheten til utenlandske aktører i Norge: Økt kontroll av tunge kjøretøy, utdanning/informasjon om vinterkjøring og norske veiforhold rettet mot utenlandske sjåfører, avklare (og øke) transportkjøperes ansvar, mer myndighet til Statens vegvesen, endre sanksjoneringsmulighetene fra anmeldelser til bøter og økt samarbeid mellom nasjonale myndigheter.


Del