Inga Bejer Engh (47) lanserer fredag en ny strategi fra Barneombudet for bekjempelse av ungdomskriminalitet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Barneombud Inga Bejer Engh vil særlig prioritere barnevernsbarn, psykisk helse, å forebygge utenforskap og skape en tryggere digital hverdag for barn og unge.

annonse

Ombudet har lagt fram en ny strategi for perioden 2019 til 2021. Den har fire satsingsområder. Barneombud Inga Bejer Engh vil sikre at barnevernet har de riktige tiltakene for å hjelpe barn i vanskeligstilte situasjoner.

Hun vil også forebygge utenforskap, som hun identifiserer som en av årsakene til kriminalitet, skriver Dagsavisen. I tillegg ønsker hun styrket psykisk helsehjelp og sikring av en tryggere digital hverdag, slik at nettrusler og mobbing kan reduseres.

– For de aller fleste barn er Norge et godt sted å vokse opp, men vi ser at spesielt barn i sårbare situasjoner er utsatt. Som barneombud er det mange utfordringer jeg gjerne vil ta tak i. Å gjøre prioriteringer er helt nødvendig for å få en endring, sier Bejer Engh.

– Jeg har sett hva det kan koste barn når vi ikke klarer å ivareta dem. Kriminalitet oppstår ikke av intet. Mange har en tung ballast fra tidlig barndom. Nå må vi se bak kriminaliteten, finne ut hva som skaper denne atferden og sette inn gode og målrettede tiltak for hvert enkelt barn, sier Engh.

Ungdomskriminaliteten i Oslo har vært et tilbakevendende tema den siste tiden, med vold, trusler og utagerende ungdom.

– Innsatsen må settes inn så tidlig som mulig, og det må bli et tettere samarbeid mellom psykiatrien og barnevernet, sier Engh.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.